Unit-linked életbiztosítások portfóliókezelése: ajánlásokat tett közzé az MNB

életbiztosítás, nyugdíjas, terv

Az életbiztosítások iránti bizalom erősítése érdekében az MNB ajánlást tett közzé a konstrukciókhoz kínálható automatikus portfóliókezelési szolgáltatásokkal (APKSZ) kapcsolatos prudenciális és fogyasztóvédelmi elvárásokról.

A szabályozás előzménye, hogy a jegybank 2020-ban 11 biztosítónál felmérte a unit-linked eszközalapokhoz kötődő árfolyamfigyelő, illetve automatizált eszközalap-átváltási szolgáltatásokat.

Az APKSZ az ügyfelekkel megkötött szerződés alapján és az ő újabb rendelkezésük nélkül kezdeményez átváltás, illetve átirányítást az eszközalapok között, meghatározott események bekövetkeztekor. Ilyen lehet például a veszteségkorlátozási (stop-loss), az időzített befektetési (start-buy) vagy a profitrealizálási (take profit) célt szolgáló automatikus szolgáltatás. A veszteségkorlátozásnál biztonságosabb eszközalapba váltják át az ügyfelek pénzét, illetve – ha erre is szerződést kötöttek – akár továbbiakban jövőbeni rendszeres díjaikat is itt fialtatják tovább (átirányítás).

Az MNB elvárja, hogy az APKSZ-ket az ügyfelek megtakarításuk egészére vagy egy részére is igényelhessék. A biztosítóknak évente fel kell ajánlaniuk, hogy a korábbi, az ajánlásnak meg nem felelő APKSZ-eket átalakítják a módosítani kívánó biztosítottaknak. A szolgáltatáshoz tartozó jellemzőket a biztosítók határozzák meg, de erről (és a következményekről) tájékoztatniuk kell az ügyfeleket.

A biztosítók belső ellenőrzésének rendszeresen meg kell vizsgálnia, hogy az APKSZ-eket a szerződéses feltételeknek megfelelően alkalmazzák-e. Kiemelten kell figyelni arra, hogy a folyamatban lévő tranzakciók ne akadályozzák újabb műveletek elvégzését, és hogy ne torlódjanak fel ügyfélkérések.

További elvárás, hogy a biztosítók honlapjukon nyilvánosan tegyenek közzé minden, az APKSZ-ekhez kapcsolódó dokumentumot, s ezeket az ügyfelekkel megkötendő szerződéseket megelőzően külön is ismertessék meg az érintett biztosítottakkal (egyebek közt pl. a felelősségre, költségekre vonatkozó információkkal). Ha pedig egy piaci esemény nyomán az APKSZ átváltást/átirányítást hajtott végre, a biztosítóknak haladéktalanul részletes tájékoztatást kell adnia érintett ügyfeleinek az azzal kapcsolatos valamennyi lényegi információról.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva