Ügyfélfiók felhasználási feltételek

 1. Bevezető rendelkezések

A KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „KAVOSZ”) közreműködői tevékenységet végez a Széchenyi Kártya Programmal összefüggésben. E tevékenysége részeként online felületen elérhető, az igénylések előkészítését támogató ügyintézési rendszert (a továbbiakban: „Rendszer”) üzemeltet, amely lehetővé teszi egyes Széchenyi Kártya Programba tartozó termék-konstrukciókra vonatkozóan az igénylési folyamat meggyorsítását.

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) a Rendszeren keresztül elérhető funkciók és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg.

A Felhasználó a Rendszerbe történő regisztráció során, illetve azt követően a Rendszer használatával, elfogadja a Felhasználási Feltételeket. A Rendszer igénybevételével és a „Ügyfélfiók felhasználási feltételek” elfogadásával a Felhasználó egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat elolvasta, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó.

A Rendszer fenntartója és üzemeltetője:

Név: KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: KAVOSZ Zrt.

Székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. “A” torony. ép. 1. em.

Cégjegyzékszám: 01-10-044741

A Rendszer használatára jelenleg a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció termék vonatkozásában van lehetőség.

 

 1. Fogalmak 

Adatkezelési Tájékoztató: A Rendszer használatával összefüggésben felmerülő adatkezelés részletes szabályait tartalmazó tájékoztató, amely vonatkozik többek közt a Vállalkozás által megadott személyes adatok kezelésére. A tájékoztató megtalálható a KAVOSZ honlapján és a következő linken keresztül érhető el:

https://www.kavosz.hu/adatkezelesi-tajekoztato-szechenyi-ujrainditasi-lizingkonstrukciohoz/

Üzletszabályzat: Az egyes Széchenyi Kártya Programba tartozó termékekre vonatkozó releváns üzletszabályzatokat jelenti. A jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában ilyennek minősül a lízingtermékek tekintetében a KAVOSZ honlapján megtalálható és a következő linken keresztül elérhető Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció Szabályzata: www.kavosz.hu/szechenyi-lizing-go-szabalyzata/

Felhasználó: Szövegkörnyezettől függően jelenti a Vállalkozást és/vagy a Rendszerben a Vállalkozás nevében regisztráló és a Rendszert a Vállalkozás nevében használó természetes személyt.

Finanszírozó: Az a pénzügyi intézmény, amellyel a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Program keretébe tartozó és a Rendszerben elérhető valamely termék vonatkozásában szerződést kíván kötni és/vagy szerződést kötött.

Regisztráló Iroda: A KAVOSZ, illetve a vonatkozó Üzletszabályzatokban meghatározott további Regisztráló Szervezetek által üzemeltetett fizikai iroda, ahol a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Program keretében elérhetővé tett egyes termékek vonatkozásában leadhatja az igénylését. A Regisztráló Irodák listája a következő linken érhető el: https://www.kavosz.hu/lizing-regisztralo-irodak/

Ügyfélfiók: A Felhasználó részére a regisztráció során a Rendszeren belül létrehozott, jelszóval védett egyedi felület, amelyben a Felhasználó elérheti, illetve módosíthatja adatait, valamint az információkat érhet el ügyeivel, igényléseivel kapcsolatban.

Vállalkozás: A Széchenyi Kártya Program keretébe tartozó és a Rendszerben elérhető valamely terméket igénybe vevő vállalkozás.

 

 1. A Felhasználási feltételek hatálya, tartalma és módosítása

A jelen Felhasználási Feltételek hatálya a KAVOSZ-ra és a Felhasználóra terjed ki. A félreértések elkerülése végett a jelen Felhasználási Feltételek nem szabályozzák teljeskörűen a Széchenyi Kártya Programba tartozó és a Rendszerben elérhető termékekkel kapcsolatos kérdésköröket, így független a Széchenyi Kártya Programba tartozó termékekre vonatkozó specifikus szabályzatoktól, az egyes termékekre vonatkozó Üzletszabályzatoktól, illetve a Vállalkozás harmadik felekkel (pl. a Finanszírozóval) kötött szerződéseitől.

A jelen Felhasználási Feltételek 2021. szeptember 1. napjától visszavonásig, vagy a vonatkozó módosítás hatályba lépéséig hatályosak.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb azzá válna, az nem érinti a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

A KAVOSZ fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltételeket, a Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése vagy egésze tekintetében, időről időre egyoldalúan módosítsa.

A módosított Felhasználási Feltételek hatálybalépését követően a Felhasználó által a Rendszer további használata a módosított Felhasználási Feltételek teljes körű elfogadását jelenti.

A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az egyes termék-konstrukciók vonatkozásában mindenkor hatályos Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.

 

 1. A Rendszer igénybevételének technikai feltételei

A Rendszer igénybevételéhez az alábbiakban felsorolt hardver és szoftver eszközök szükségesek.

 

4.1. A Rendszer használatához szükséges minimum követelmények asztali számítógépen:

 • Javasolt felbontás 1920X1080
 • Javasolt minimum böngésző verziók:
 • Firefox verzió felett
 • Google Chrome – verzió felett
 • Safari –          verzió felett
 • Microsoft Edge –         verzió felett

 

4.2 A Rendszer használatához szükséges követelmények mobileszközön történő használat esetén

 • iOS minimum verzió
 • Android minimum verzió

 

 1. Regisztráció

5.1 Bejelentkezési felület

A Felhasználó a KAVOSZ www.kavosz.hu cím alatt elérhető honlapján a Rendszerben elérhető konstrukció(k) aloldalain elhelyezett „Indítsa el kérelmét online!” / „Az irodai ügyintézés idejének lerövidítése érdekében lehetősége van kérelemtervezetét MÁR ONLINE IS ELŐKÉSZÍTENI” linkre kattintva tudja megnyitni.

 

5.2 A regisztráció során megadandó adatok

Ügyfélfiók felülete a KAVOSZ https://www.kavosz.hu/szechenyi-kartya-program-online-ugyfelfiok-regisztracio/címén  található, „Kezdje el kérelmének kitöltését” címszóra kattintva érhető el. A regisztrációhoz kötött Ügyfélfiók a „Belépés a felhasználói fiókba” felületen található „Regisztráljon” gombra kattintva hozható létre, amelyhez szükséges az alábbi adatok megadása:

 • a Vállalkozás adószáma,
 • a Vállalkozás rövidített neve,
 • email cím,
 • jelszó.

 

5.3 A regisztráció során megadandó adatokra vonatkozó előírások

 1. A Vállalkozás adószáma: Egy Ügyfélfiókhoz egy adószám tartozhat, egy adószámmal nem hozható létre több Ügyfélfiók.
 2. A Vállalkozás hivatalos neve: A Vállalkozás formájára irányadó nyilvántartásban (pl. cégnyilvántartásban, Egyéni vállalkozók nyilvántartásában, Országos Ügyvédi Nyilvántartásban stb.) szereplő hivatalos név vagy elnevezés.
 3. Email cím: A regisztráció során a Vállalkozáshoz kapcsolódó üzleti email címet szükséges megadni. A megadott email címre a Rendszer egy regisztrációt megerősítő emailt küld. Egy Ügyfélfiókhoz egy email cím tartozhat, illetve egy email címmel nem hozható létre több Ügyfélfiók.
 4. Jelszó: A jelszó minimum 10, maximum 20 karakterből állhat, amelynek minimum 2 számot, 2 nagybetűt és 1 kisbetűt kell tartalmaznia, nem egyezhet a jelenlegi   jelszavával és tartalmazhat speciális karaktert is. A jelszóként beírt karakterek megjeleníthetőek a jelszó rubrikájának szélén található szem ikon segítségével.

 

5.4 Nyilatkozatok a regisztráció során

A regisztrációs felület alján a következő nyilatkozatok érhetőek el:

 • Adatkezelési tájékoztató elfogadása: A nyilatkozat mellett található jelölő négyzetbe történő kattintással a Felhasználó elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztráció teljesítéséhez az Adatkezelési tájékoztató elfogadása kötelező, tehát a jelölő négyzet üresen hagyása esetén a regisztráció nem véglegesíthető.
 • Ügyfélfiók felhasználási feltételek elfogadása: Az opció mellett található jelölő négyzetbe történő kattintással a Felhasználó elfogadja a Rendszerre vonatkozó felhasználási feltételeket. A regisztrációhoz a felhasználási feltételek elfogadása kötelező, tehát a jelölő négyzet üresen hagyása esetén a regisztráció nem véglegesíthető. A dokumentum elfogadásához kötelező a dokumentum megnyitása.
 • A marketing célú megkeresések küldéséhez az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések ismeretében hozzájárulok: A nyilatkozat mellett található jelölő négyzetbe történő kattintással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott email címre a KAVOSZ hírlevél formájában általános marketing célú megkereséseket tegyen. A regisztrációnak nem feltétele az általános marketing célú megkereséshez történő hozzájárulás (opcionális jelölő négyzet), tehát a regisztráció a jelölő négyzet üresen hagyása esetén is véglegesíthető.

 

5.5 A regisztráció véglegesítése

A fenti 5.2. pontban hivatkozott nyilatkozatok alatt szereplő „Adatok véglegesítése” gomb megnyomásával a Rendszer ellenőrzi, hogy a megadott adószámot regisztrálták-e egy már létező Ügyfélfiókhoz.

Az „Adatok véglegesítése” gomb megnyomása után egy üzenetet küld a Rendszer a regisztrációhoz használt email címre. Az ebben szereplő megerősítő link segítségével aktiválható az Ügyfélfiók és fejezhető be a regisztráció.

Amennyiben a megadott adószámot korábban már egy másik Ügyfélfiókhoz regisztrálták, a következő hibaüzenet jelenik meg: „Sikertelen regisztráció! A megadott adószámmal már létezik regisztráció. Ha azt nem Ön hozta létre, kérem lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal: +36 20 746 9700”. A telefonos konzultáció során egyeztetésre kerül a hiba oka és az ügyintéző segítségével kijelölésre kerül egy Regisztráló Iroda. Amennyiben a Vállalkozás számára az Ügyfélfiók létrehozása korábban vélhetően jogosulatlanul történt, úgy a Felhasználónak az ügyintézővel egyeztetett Regisztráló Irodában személyesen, megfelelő dokumentumokkal/okmányokkal alátámasztva (pl.: cégnyilvántartásba bejegyzett Vállalkozás esetén közhiteles cégkivonat, közjegyzői aláírási címpéldány/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, személyazonosító okmány(ok), stb.) kell igazolni, hogy a megadott adószámú Vállalkozásnak a Felhasználó a képviselője. Amennyiben minden kétséget kizáróan igazolta, hogy az érintett adószámú Vállalkozás képviselője, az ügyintéző elindítja a korábbi regisztrációhoz tartozó Ügyfélfiók inaktiválását, így a Felhasználó legkésőbb 1-2 munkanapon belül létrehozhatja Ügyfélfiókját a Vállalkozása adószámával.

Fontos, hogy amennyiben a Felhasználó helyes formátumú, de nem a valós adószámot adott meg a regisztráció során, az Ügyfélfiók létrehozása ilyen esetben is megtörténik és az adószám módosítására a Rendszeren keresztül nincs lehetőség. A Rendszer nem küld értesítést arról, hogy nem valós (nem a Vállalkozáshoz tartozó) adószámra történt meg a regisztráció tény, ez a tény a Regisztráló Irodában történő személyes egyeztetés során derül ki. Ilyen esetben elindul az Ügyfélfióknak inaktiválása és a Felhasználó 1-2 munkanapon belül újra regisztrálhat és újra benyújthatja az igénylését, (ám ebben az esetben a korábban, a téves adószámhoz tartozó Ügyfélfiókba rögzített igénylések elvesznek, azok újbóli rögzítése szükséges immár a helyes adószámhoz tartozó Ügyfélfiók alatt).

 

5.6 Ügyfélfiók létrehozása a Regisztráló Irodában

Az első igénylés elindítására a Regisztráló Irodában is sor kerülhet, amennyiben a Vállalkozás még nem rendelkezik Ügyfélfiókkal. Ebben az esetben a Regisztráló Irodában a Vállalkozás részére automatikusan megnyitásra kerül az Ügyfélfiók. Az Ügyfélfiók megnyitását követően a Vállalkozás további, a Rendszerben elérhető konstrukció(k)ra vonatkozó igénylései kizárólag az Ügyfélfiókon keresztül indíthatóak.

 

 1. A Rendszer használata

 

6.1 Bejelentkezés, lejárt jelszó, elfelejtett jelszó

A honlap első megnyitásakor felugrik a honlapon használt süti-k elfogadására vonatkozó nyilatkozat, majd a regisztráció során megadott email cím és jelszó kombinációjával a Felhasználó bejelentkezhet a Rendszerbe.

Amennyiben a Felhasználó nem megfelelő belépési adatokat (email cím vagy jelszó) ad meg, a következő hibaüzenet ugrik fel: „Helytelen adatok”.

Az ötödik sikertelen kísérlet után a bejelentkezés 24 óráig nem lehetséges, a Felhasználó kitiltásra kerül az Ügyfélfiókból erre az időtartamra. A kitiltás elkerülése érdekében ajánljuk, hogy már egy sikertelen bejelentkezés után használja az elfelejtett jelszó funkciót.

Az Ügyfélfiókhoz regisztrált jelszó érvényességi ideje 90 nap. Amennyiben a jelszó lejárt, az „Elfelejtett jelszó” gombra kattintva van lehetőség új jelszó megadására.

Amennyiben a Felhasználó elfelejtette a jelszavát, bármikor kérheti új jelszó beállítását.

Az „Elfelejtett jelszó” gomb megnyomására a Rendszer egy automatikus e-mailt küld az Ügyfélfiókhoz tartozó e-mail címre. Az emailben található linkre kattintva megadhatja az új jelszavát.

Az új jelszóra ugyanazok a követelmények vonatkoznak, mint a regisztrációnál megadott jelszóra és nem egyezhet meg az aktuális jelszóval (tehát nem adható meg jelszóként a közvetlenül korábban jelszóként megadott szó). Ha az aktuális jelszavát adja meg a Felhasználó új jelszóként, a Rendszer nem menti el a változtatást és a következő hibaüzenetet jeleníti meg: „Az új jelszó nem egyezhet meg a jelenlegi jelszóval”. Az új jelszó sikeres megadása esetén a Felhasználó átkerül a bejelentkezési felületre.

 

6.2 Főmenü

A Rendszerben a képernyő tetején lévő menüsor a következő elemekből áll:

 • Új ügylet
 • Ügyleteim áttekintése
 • Regisztrációs irodakereső
 • Avatar (a képernyő jobb felső sarkában található, amelyre rákattintva további menüelemek jelennek meg)
  • Beállítások
  • Segítség
  • Profilom
  • Kijelentkezés

A bejelentkezése után automatikusan az „Ügyleteim áttekintése” menüpont felületét látja.

A Rendszer fejléce a következő elemeket tartalmazza:

 • A KAVOSZ ügyfélszolgálati elérhetőségei (a részleteket lásd a 11. pontban).
 • „Visszahívást kérek” – a KAVOSZ Zrt. honlapján található „Visszahívást kérek” menüpont nyílik meg új lapon, ahol adatainak megadása után a KAVOSZ Zrt. ügyfélszolgálatának munkatársa fogja Önt a megadott telefonszámon visszahívni.
 • A KAVOSZ hírlevelére való feliratkozás lehetősége.
 • A KAVOSZ Zrt. ügyfélszolgálat email címe – Bármilyen problémája van, az itt megadott email címre küldött levéllel tud segítséget kérni.
 • Időpontfoglalás – Egyes, budapesti Regisztráló Irodákban történő személyes ügyintézésre vonatkozó időpontfoglaló elérhetősége: Amennyiben a felhasználó rákattint a linkre, a KAVOSZ https://foglalas.kavosz.hu címen található honlapján szereplő időpontfoglaló nyílik meg egy új lapon. A Felhasználó ezen az időpontfoglalón keresztül foglalhat időpontot az igénylés személyes leadására adatainak a Rendszeren keresztül történt megadását követően.

A Rendszer lábléce a következő elemeket tartalmazza:

 • Adatkezelési tájékoztatókra mutató link;
 • Sütiszabályzatra mutató link;
 • Ügyfélfiók felhasználási feltételekre mutató link.

 

6.3 Új ügylet indítása

Az „Új ügylet” menüpontra rákattintva először az igényelt konstrukció típusát kell kiválasztani. Az igényelt konstrukcióra vonatkozóan a Felhasználó által megadott adatok alapján lehetőség van a Rendszerben az Igénylési lap tervezetének elkészítésére és annak véglegesítésekor a választott Regisztrációs Iroda részére történő beküldésére.

A konstrukció kiválasztása után az adatok bemeneti mezői felett látható, hogy milyen dokumentumok lehetnek szükségesek az igénylési adatok kitöltéséhez. A szükséges dokumentumok listája alatt különböző adatokkal kitöltendő szekciók találhatók.

A szekció nevére rákattintva lenyílik az adott szekció és a Felhasználó kitöltheti a szükséges adatokat. A kitöltendő mezők mellett található „Info” gombra húzva a kurzort további, a mező kitöltéséhez hasznos információk találhatóak. A lenyíló szekciók jobb alsó sarkában található a „Mentés” gomb, amelyre rákattintva minden megadott adatot elment a Rendszer. Az adatok feltöltésének későbbi folytatása esetén az „Ügyleteim áttekintése” menüpont alatt megtalálható az elkezdett igénylés, „Igénylési rögzítés megkezdve” státuszban.

 

6.4 Új Ügylet véglegesítése – Igénylési lap tervezetének Regisztráló Irodába küldése

A Vállalkozásra és a termékre vonatkozó adatok kitöltése után kell kiválasztania azt a Regisztráló Irodát, ahol személyesen be kívánja nyújtani igénylését. Az igénylés ténylegesen benyújtottnak a Regisztráló Irodában történő személyes benyújtás után tekinthető.

A Regisztráló Iroda kiválasztásánál először a megyét szükséges kiválasztani, majd a Regisztráló Irodát. A Regisztráló Iroda kiválasztása során figyelembe szükséges venni, hogy csak a kiválasztott Regisztráló Iroda ügyintézői fogják tudni feldolgozni az igénylést.

A Regisztráló Irodák elérhetőségei a Regisztráló Irodák térképes listáján találhatóak meg, amely a „Regisztrációs iroda kereső” menüpont alatt érhető el. A menüpontra kattintva új lapon jelenik meg a Regisztráló Irodák elhelyezkedését bemutató térkép.

Amennyiben minden kötelező mező formai szempontból helyesen kitöltésre került, elérhetővé válik az utolsó szekció alatt található „Véglegesítés” gomb. A „Véglegesítés” – re való kattintás után a Rendszer ellenőrzéseket futtat a Felhasználó által megadott adatokon. Amennyiben sikeres a validáció a következő képernyő jelenik meg: „A kérelem véglegesítését követően a megadott adatok módosítására a választott Regisztráló irodában a személyes megjelenés alkalmával lesz lehetősége. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a választott Regisztráló irodával időpontegyeztetés céljából a www.kavosz.hu oldal található elérhetőségeken. Amennyiben szeretné a kiválasztott irodát módosítani, hívja a 06-1-555-1033 telefonszámot. Biztosan befejezte az adatlap kitöltését?

Az „Igen” gomb megnyomásával az ügylet átkerül „Igénylési tervezet beküldve” státuszba. Az Igénylési lapot az „Ügyleteim áttekintése” menüpont alatt az adott ügylet ablakában található nyomtató ikonra kattintva tudja kinyomtatni a Felhasználó.

A kinyomtatott Igénylési lapot szükséges magával vinni az igénylés személyes leadása során a Regisztráló Irodába.

Ezt követően szükséges felvenni a kapcsolatot a kiválasztott Regisztráló Irodával az irodához tartozó, a kavosz.hu oldalon található „Irodakereső” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén a személyes ügyintézéshez.

 

6.5 Ügyleteim áttekintése funkció

Az „Ügyleteim áttekintése” menüpontban található(ak) a Vállalkozás aktuálisan folyamatban lévő ügylete(i), valamint innen folytatható a félbehagyott igénylésének kitöltése.

Áttekintő nézetben minden elkezdett kitöltés és folyamatban lévő ügylet megjelenik. Minden egyes ügyletet egy kártya jelöl, a lezárt ügyletek kártyájának háttere enyhén szürke, így tisztán látható, hogy mely ügyletei aktívak és melyek befejezettek. Ezeken a kártyákon a következő információkat találhatók:

 • Ügyletazonosító (az igénylésének egyedi azonosítója)
 • Termék típusa (az igényelt konstrukció általános elnevezése, például: Széchenyi Lízing)
 • Termék al-típusa (az igényelt konstrukció pontos elnevezése, például: Agrár Széchenyi Lízing)
 • Ügylet státusza (az igénylés jelenlegi státusza, lásd a „Státuszok” fejezetben)
 • Finanszírozás teljes összege
 • Finanszírozó neve (a Vállalkozás által választott Finanszírozó neve)
 • Nyomtatás gomb (véglegesített igénylés esetén az ikonra kattintva automatikusan elindul az Igénylési lap nyomtatása)
 • Letöltés gomb (véglegesített igénylés esetén az ikonra kattintva automatikusan elindul az Igénylési lap letöltése)
 • Részletek gomb (kattintás esetén a kiválasztott ügylet részletes nézetét nyitja meg)

A részletes nézet szinte teljesen megegyezik az „Új ügylet” menüpontban található adatfeltöltési képernyőkkel. Részletes nézetben látható az ügylettel kapcsolatosan a Felhasználó, valamint az ügyintézés későbbi fázisában a Regisztráló Iroda ügyintézője által megadott minden adat. Amennyiben sor kerül az igénylés Finanszírozó általi bírálatára, úgy a felületen adott ügylettel kapcsolatban a Finanszírozó által beállított információk is láthatóvá válnak (pl. bírálat eredménye, szerződéskötés esetén a szerződött ügylet paraméterei stb.). Ha az igénylés már leadásra került a Regisztráló Iroda felé, úgy az igénylés adatainak módosítására csak a Regisztráló Irodában az ügyintéző közreműködésével van lehetőség. Ez esetben az igénylés státusza „Igénylési tervezet beküldve ”– re módosul.

 

6.6 Profilom menüpont

A Profilom menüpont a menüsor jobb szélén található avatarra (kis fehér kör) kattintás után lenyíló menüsoron található. A regisztráció és igénylés során megadott alap adatokat a Rendszer elmenti és a Profilom menüpont alatt a Felhasználó megtekintheti és szerkesztheti ezeket az adatokat. Az adatok módosítása után a Mentés (változtatások mentése) vagy a Mégse (változtatások elvetése) gombra lehet kattintani. Az adatok megváltoztatásának sikeressége vagy sikertelenségéről az oldal tetején felugró ablakban érkezik visszajelzés. A Profilom menüpontban történő adatmódosítás nem módosítja a már elkezdett igénylések adattartalmát, csak új ügyletek esetében fogja a Rendszer felhasználni az új alap adatokat.

 

6.7 Beállítások menüpont

A Beállítások menüpont a menüsor jobb szélén található avatarra (kis fehér kör) kattintás után lenyíló menüsoron található. A beállítások menüpont alatt a következő Ügyfélfiókra vonatkozó adatok módosítására van lehetőség:

 • E-mail cím változtatás – Lehetőség van a regisztrációkor megadott e-mail cím módosítására. Az e-mail cím megváltoztatása esetén egy új felületen beírhatja az új e-mail címet, amit az Ügyfélfiókhoz használni szeretne. Az e-mail cím megváltoztatásához a Rendszer még elkéri az aktuális jelszavát megerősítésként. Sikeres megerősítés esetén a Rendszer egy tájékoztató e-mailt küldd a régi e-mail címére és egy sikeres e-mail cím módosításról szóló üzenetet az új e-mail címre.
 • Jelszó változtatás – A régi és az új jelszó megadásával változtatható meg a jelenlegi jelszó.
 • Marketing célú megkeresések fogadása – Lehetőséget biztosít a KAVOSZ számára, hogy a Felhasználó hozzájárulása esetén egyedi ajánlatairól, akcióiról és kedvezményeiről tájékoztatást küldjön a Felhasználónak.

 

A Beállítások menüpontot a menüsor jobb szélén található avatarra (kis fehér kör) kattintás után lenyíló menüsoron találja. A segítség feliratra kattintás után egy új lapon megjelennek a KAVOSZ honlapján feltüntetett elérhetőségek, így bármikor gyorsan kapcsolatba tud lépni a KAVOSZ ügyfélszolgálattal.

 

6.8 Kijelentkezés menüpont

A Kijelentkezés menüpont a menüsor jobb szélén található avatarra (kis fehér kör) kattintás után lenyíló menüsoron található. A kijelentkezésre kattintva egy felugró lapon a „Biztosan ki akar jelentkezni?” kérdés jelenik meg, ahol a „Mégse” vagy „Megerősít” válaszok megadására van lehetőség.  A „Megerősít” opciót választva, a kijelentkezés megtörténik.  Amennyiben bejelentkezést követően az Ügyfélfiók 30 percig inaktív (azaz Felhasználó oldali aktivitás nem történik), a Rendszer automatikusan kijelentkezteti a Felhasználót az Ügyfélfiókból. Az automata kijelentkeztetésről 2 perccel a kijelentkeztetés előtt egy felugró értesítés tájékoztatja a Felhasználót.

 

6.9 Az ügyletek státuszai

Az elindított ügylet különböző státuszokat vesz fel, míg az igénylés annak megkezdésétől a választott Finanszírozó pozitív döntése esetén a szerződéskötés megtörténtét követően eljut a folyósításig vagy adott esetben az ügylet szerződéskötés nélkül meghiúsulásra kerül. A Rendszerben a következő státuszokat különböztetjük meg:

 • Igénylés rögzítése megkezdve:
  • Az igénylést elkezdte kitölteni, azonban nem fejezte be és nem véglegesítette az igénylést.
  • „Új ügylet” gomb megnyomásától az „Igen” gombra kattintásig tart.
 • Igénylési tervezet beküldve:
  • Az igénylés Regisztráló Irodába küldésétől a személyes regisztráló irodai találkozóig tartó státusz.
 • Irodai feldolgozás alatt:
  • A személyes regisztráló irodai ügyintézéstől az irodai ügyintéző által újabb státusz beállításáig tart.
  • A személyes ügyintézéskor egyeztetettektől függően a következő státuszt az ügyintézője állítja be:
   • „Irodában meghiúsult”
   • „Ügyfél visszalépett az irodában”
   • „Hiánypótlás/Módosítás alatt”
   • „Befogadott”
  • Irodában meghiúsult:
   • Amennyiben az ügyintéző igénylést kizáró feltételt talál, erre a státuszra állítja az ügyletet.
  • Ügyfél visszalépett az irodában:
   • Amennyiben a Felhasználó mégsem igényli a finanszírozást, úgy a Felhasználó ezirányú tájékoztatása alapján az ügyintéző erre a státuszra állítja az ügyletet.
  • Hiánypótlás/Módosítás alatt:
   • Amennyiben a személyes találkozó során módosítandó/pótlandó adatot/dokumentumot talál az ügyintéző, erre a státuszra állítja az ügyletet.
   • Sikeres hiánypótlás esetén az ügyintéző visszaállítja az „Irodai feldolgozás alatt” státuszba az ügyletét.
  • Befogadott:
   • Amennyiben a személyes egyeztetés során hiánytalan a kérelemcsomag, (a Vállalkozás, illetve képviselője az Igénylési lapot és az egyéb szükséges nyilatkozatokat aláírja, és csatolja az egyéb szükséges dokumentumokat), úgy a kérelemcsomagot a Regisztráló Iroda átveszi, az befogadásra kerül Regisztrációs lap és átvételi dokumentum nyomtatása mellett.
   • „Befogadott” státuszba állítást követően az irodai ügyintéző a részvételi és kizáró feltételek regisztráló irodai ellenőrzéséhez szükséges adatokat még módosíthatja vagy kiegészítheti, majd véglegesíti az igénylést.
   • Véglegesítés után automatikusan „Finanszírozónak átadva” státuszba kerül az ügylet.
   • Amennyiben az ügyintéző talál kizáró feltételt vagy a Felhasználó áll el az igényléstől az ügylete a következő státuszokba kerülhet:
    • Irodában meghiúsult
    • Ügyfél visszalépett az irodában
   • Finanszírozónak átadva:
    • Amennyiben a regisztráló irodai ügyintéző véglegesítette az ügyletet, úgy ezt a státuszt állítja be és a kérelem a Rendszerben a kiválasztott Finanszírozóhoz kerül további ügyintézésre. A regisztráló irodai ügyintéző egyúttal postai úton továbbítja a szükséges beadott dokumentumokat a választott Finanszírozónak.
 • A Finanszírozó általi ügyintézés (kérelem bírálata) során a Finanszírozó a következő státuszok valamelyikét állíthatja be:
  • „Finanszírozó által elutasítva”
  • „Ügyfél visszalépett a Finanszírozónál”
  • „Jóváhagyva”
 • Finanszírozó által elutasítva:
  • Amennyiben az ügylete nem felel meg a Finanszírozó feltételeinek, a Finanszírozó ezt a státuszt állítja be.
 • Ügyfél visszalépett a Finanszírozónál:
  • Amennyiben a Finanszírozónál visszalép/nem tart igényt a Finanszírozásra, a Finanszírozó ezt a státuszt állítja be.
 • Jóváhagyva:
  • Amennyiben az ügylet elfogadásra kerül a Vállalkozás és a Finanszírozó által is, a Finanszírozó ezt a státuszt állítja be.
 • Szerződött:
  • Az ügylet Finanszírozó általi jóváhagyását követően sor kerül a Vállalkozás és a Finanszírozó között a finanszírozási szerződés megkötésére, amelyet a Finanszírozó az ügylet e státuszra történő beállításával jelez.
 • Folyósított (KAVOSZ ügyintézője/Finanszírozó)
  • A finanszírozott összeg teljes folyósításának megtörténtét követően (illetve amennyiben további folyósítás nem várható az ügylet keretében) a Finanszírozó állítja be ezt a státuszt.

 

 1. Az Ügyfélfiók törlése/inaktiválása

A Felhasználó a KAVOSZ Zrt. székhely címére megküldött, cégszerűen/szabályszerűen aláírt, kifejezett írásbeli kérelme esetén az Ügyfélfiók inaktiválható/törölhető. A KAVOSZ jogosult a kérelem szabályszerű/cégszerű aláírását igazoló további dokumentumok bekérésére. A tényleges inaktiválást/törlést a KAVOSZ Zrt. központja végzi el.

 

 1. Felelősség

A Felhasználók nem vehetik igénybe a Rendszert oly módon, amellyel bármilyen módon sértenék a KAVOSZ jogait vagy jogos érdekét, illetve jelen Felhasználási Feltételeket.

A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a KAVOSZ honlapjának vagy a Rendszernek a biztonságát, ideértve különösen:

 • hozzáférés vagy annak megkísérlése a nem a Felhasználó számára elérhető adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • a Rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének kémlelése vagy tesztelése, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsértése.

A Felhasználó köteles a hozzárendelt használati és hozzáférési jogosultságokat bizalmasan kezelni, harmadik fél általi hozzáférés ellen védeni, és jogosulatlan felhasználóknak történő továbbadását mellőzni. A KAVOSZ úgy tekinti, hogy az Ügyfélfiókba bejelentkezett személy jogosultsággal rendelkezik az Ügyfélfiók használatára, illetve az Ügyfélfiókon keresztül hozzáférhető adatok megismerésére. A KAVOSZ nem köteles ellenőrizni, hogy az Ügyfélfiókot az arra jogosultsággal rendelkező személy használja-e és a KAVOSZ nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlan használatból eredő károkért.

A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kötelezettséget vállal arra és felelősséggel tartozik azért, hogy a regisztráció során az érintett Vállalkozáshoz kötődő üzleti email címet adjon meg. A KAVOSZ nem köteles ellenőrizni, hogy a regisztráció során megadott email cím valóban az érintett Vállalkozáshoz kötődő üzleti email cím-e. A KAVOSZ semmilyen felelősséget nem vállal az abból eredő károkért, hogy a regisztráció során megadott email cím nem az érintett Vállalkozáshoz kötődő üzleti email cím.

A KAVOSZ a jelen Felhasználási Feltételek alapján nem vállal felelősséget a Felhasználók internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatás-kimaradásért, illetve az emiatt esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A KAVOSZ semmilyen felelősséget nem vállal a Rendszer használatából eredő károkért. A KAVOSZ semmilyen felelősséget nem vállal a Rendszer esetleges nem üzemszerű szolgáltatásáért vagy szolgáltatásának előre nem látható kimaradásáért.

A KAVOSZ a Rendszert rendszeresen frissíti és fejleszti. A KAVOSZ nem vállal felelősséget a Rendszer hiba nélküli, vírusmentes, akadálymentes, illetve szünetmentes elérhetőségével összefüggésben. Amennyiben a Rendszer működése szünetel, a KAVOSZ minden észszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználókat értesítse a várható szünetelésről.

A KAVOSZ semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó internetkapcsolatában vagy készülékében jelentkező vagy bármely hasonló olyan hiba miatt, ami a Rendszer elérését, illetve rendeltetésszerű használatát akadályozza.

A KAVOSZ-t semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a Felhasználó a regisztráció során vagy azt követően valótlan adatokat ad meg, vagy az adatok megadására nem jogosult, illetve nem rendelkezik felhatalmazással.

A KAVOSZ nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy a Vállalkozás adatainak a Rendszeren keresztül illetéktelenek számára elérhetővé válásáért, amennyiben az a Felhasználónak vagy a Vállalkozásnak felróható módon kerül elérhetővé illetéktelen személyek számára (ideértve, de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó vagy a Vállalkozás a bejelentkezési adatait harmadik személy részére átadja vagy elérhetővé teszi). A Felhasználó köteles megtenni minden olyan intézkedést, amely szükséges az adatai megóvásához például abban az esetben, ha a készüléke, amelyen keresztül a Rendszert használja, illetéktelenekhez kerül.

A KAVOSZ-t nem terheli felelősség a Felhasználó azon káráért, amelyet a KAVOSZ ellenőrzési körén kívül eső, a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásának időpontjában előre nem látható körülmény okoz.

A KAVOSZ kizár minden olyan felelősséget, amely a Rendszer jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott működési sajátosságaiból ered.

 

 1. Szerzői jog

A Rendszer igénybevételével a Felhasználó a Rendszer használatára a Rendszer fennállásának időtartamához igazodó, Magyarország területére kiterjedő nem kizárólagos, tovább nem adható és a KAVOSZ által korlátozható felhasználási jogot szerez. A Felhasználó a felhasználási jogát nem értékesítheti és harmadik személyek részére nem adhatja tovább.

A Rendszer minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll. A Felhasználó a Rendszer forráskódját nem másolhatja, nem modellezheti vissza, nem szedheti elemekre, nem kísérelheti meg visszafejteni, továbbá a Rendszert, és annak valamely részét vagy frissítését nem másolhatja, és nem kísérelhet meg abból származó alkalmazást fejleszteni.

A Felhasználó nem változtathatja meg, törölheti vagy fedheti el a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más hasonló jelzést a Rendszerben, ideértve a Rendszer által generált, onnan letölthető, továbbított, bemutatott, nyomtatott vagy másképpen reprodukált részeket is.

A Rendszer használatával és igénybevételével a Felhasználó a felhasználói jogosultságon túl semmilyen jogosultságot nem szerez a KAVOSZ-nak a Rendszerhez fűződő szellemi tulajdonjogai, különösen szerzői jogai és iparjogvédelmi jogai vonatkozásában.

A KAVOSZ fenntartja magának a jogot minden, a Rendszerhez tartozó szerzői jogi tartalom, és iparjogvédelmi mű vonatkozásban, valamint a Rendszer tágabban értelmezett elemei, így többek között a domain jogosultság vonatkozásában.

A KAVOSZ fenntartja a jogot, hogy a szellemi tulajdonjogai megsértésének észlelése esetén jogos érdekeinek védelme érdekében a jogsértővel szemben jogait és igényeit bírói úton érvényesítse.

 

 1. Adatvédelem

 

A Felhasználó és a Vállalkozás adatainak kezelésével kapcsolatos szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely a következő elérhetőségen megtekinthető:

 

Adatkezelési Tájékoztató Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukcióhoz

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a Felhasználó, illetve a Vállalkozás visszavonja a hozzájárulását a hozzájárulás alapján kezelt adataihoz vagy azok egy részéhez, úgy az hiányos vagy hibás igényléshez, és ezzel együtt hiánypótláshoz, illetve az igénylés elutasításához is vezethet.

 

Amennyiben a Felhasználó a regisztrációhoz használt email címe kezeléséhez adott hozzájárulást vonja vissza, azzal a Rendszerben történt regisztrációját is törli, kivéve, ha a korábbi email helyett egy új email címet ad meg Ügyfélfiókjában.

 

 1. Az ügyfélszolgálat elérhetősége

 

A Felhasználó az alábbi elérhetőségeken kérhet segítséget a Rendszer használatával kapcsolatban, illetve a Rendszerrel kapcsolatos hibákat az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken jelentheti be:

 

A Regisztráló Irodába küldött kérelem tervezettel kapcsolatban az érintett Regisztráló Iroda hívható.

Általános tájékoztatás és Regisztráló Irodába be nem küldött kérelem tervezetek esetén az alábbi elérhetőségeken kérhet segítséget:

 • Telefonszám: +36 1 555 1033
 • Visszahívás kérése: Erre a menüpontra kattintva a KAVOSZ honlapján található „Visszahívást kérek” menüpont nyílik meg új lapon, ahol a Felhasználó adatainak (így telefonszámának) megadása után a KAVOSZ ügyfélszolgálat felhívja a Felhasználót a Felhasználó által megadott időintervallumban.