Ügyfélfiók felhasználási feltételek

1. Bevezető rendelkezések

A KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „KAVOSZ”) közreműködői tevékenységet végez a Széchenyi Kártya Programmal összefüggésben. E tevékenysége részeként online felületen elérhető, az igénylések előkészítését támogató ügyintézési rendszert (a továbbiakban: „Rendszer”) üzemeltet, amely lehetővé teszi egyes Széchenyi Kártya Programba tartozó termék-konstrukciókra vonatkozóan az igénylési folyamat meggyorsítását.

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) a Rendszeren keresztül elérhető funkciók és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg.

A Felhasználó a Rendszerbe történő regisztráció során, illetve azt követően a Rendszer használatával, elfogadja a Felhasználási Feltételeket. A Rendszer igénybevételével és a „Ügyfélfiók felhasználási feltételek” elfogadásával a Felhasználó egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat elolvasta, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó.

A Rendszer fenntartója és üzemeltetője:

Név: KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: KAVOSZ Zrt.

Székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. „A” torony. ép. 1. em.

Cégjegyzékszám: 01-10-044741

A Rendszer használatára jelenleg a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció, illetve a Széchenyi Mikrohitel termékek vonatkozásában van lehetőség.

2. Fogalmak 

Adatkezelési Tájékoztató: A Rendszer használatával összefüggésben felmerülő adatkezelés részletes szabályait tartalmazó tájékoztató, amely vonatkozik többek közt a Vállalkozás által megadott személyes adatok kezelésére. A tájékoztató megtalálható a KAVOSZ honlapján és a következő linkeken keresztül érhető el:

https://www.kavosz.hu/adatkezelesi-tajekoztato-szechenyi-ujrainditasi-lizingkonstrukciohoz/

https://www.kavosz.hu/adatkezelesi-tajekoztato-szechenyi-mikrohitel-konstrukciohoz/

Üzletszabályzat: Az egyes Széchenyi Kártya Programba tartozó termékekre vonatkozó releváns üzletszabályzatokat jelenti, amelyek elérhetőek a KAVOSZ oldalán található https://www.kavosz.hu/letoltheto-dokumentumok/ felületen az Üzletszabályzatok mappában.

Felhasználó: Szövegkörnyezettől függően jelenti a Vállalkozást és/vagy a Rendszerben a Vállalkozás nevében regisztráló és a Rendszert a Vállalkozás nevében használó természetes személyt.

Finanszírozó: Az a pénzügyi intézmény, amellyel a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Program keretébe tartozó és a Rendszerben elérhető valamely termék vonatkozásában szerződést kíván kötni és/vagy szerződést kötött.

Regisztráló Iroda: A KAVOSZ, illetve a vonatkozó Üzletszabályzatokban meghatározott további Regisztráló Szervezetek által üzemeltetett fizikai iroda, ahol a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Program keretében elérhetővé tett egyes termékek vonatkozásában leadhatja az igénylését. A Regisztráló Irodák listája a következő linkeken érhető el:

https://www.kavosz.hu/szechenyi-lizing-max-regisztralo-irodak-megyek-szerinti-listaja/

https://www.kavosz.hu/szechenyi-mikrohitel-max-regisztralo-irodak-megyek-szerinti-listaja/

Ügyfélfiók: A Felhasználó részére a regisztráció során a Rendszeren belül létrehozott, jelszóval védett egyedi felület, amelyben a Felhasználó elérheti, illetve módosíthatja adatait, valamint az információkat érhet el ügyeivel, igényléseivel kapcsolatban.

Vállalkozás: A Széchenyi Kártya Program keretébe tartozó és a Rendszerben elérhető valamely terméket igénybe vevő vállalkozás.

3. A Felhasználási feltételek hatálya, tartalma és módosítása

A jelen Felhasználási Feltételek hatálya a KAVOSZ-ra és a Felhasználóra terjed ki. A félreértések elkerülése végett a jelen Felhasználási Feltételek nem szabályozzák teljeskörűen a Széchenyi Kártya Programba tartozó és a Rendszerben elérhető termékekkel kapcsolatos kérdésköröket, így független a Széchenyi Kártya Programba tartozó termékekre vonatkozó specifikus szabályzatoktól, az egyes termékekre vonatkozó Üzletszabályzatoktól, illetve a Vállalkozás harmadik felekkel (pl. a Finanszírozóval) kötött szerződéseitől.

A jelen Felhasználási Feltételek 2023. január 12. napjától visszavonásig, vagy a vonatkozó módosítás hatályba lépéséig hatályosak.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb azzá válna, az nem érinti a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

A KAVOSZ fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltételeket, a Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése vagy egésze tekintetében, időről időre egyoldalúan módosítsa.

A módosított Felhasználási Feltételek hatálybalépését követően a Felhasználó által a Rendszer további használata a módosított Felhasználási Feltételek teljes körű elfogadását jelenti.

A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az egyes termék-konstrukciók vonatkozásában mindenkor hatályos Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.

4. A Rendszer igénybevételének technikai feltételei

A Rendszer igénybevételéhez az alábbiakban felsorolt hardver és szoftver eszközök szükségesek.

4.1. A Rendszer használatához szükséges minimum követelmények asztali számítógépen:

 • Javasolt felbontás 1920X1080
 • Javasolt minimum böngésző verziók:

» Firefox – 80. verzió felett

» Google Chrome – 85.verzió felett

» Safari – 13. verzió felett

» Microsoft Edge – 88. verzió felett

 

4.2 A Rendszer használatához szükséges követelmények mobileszközön történő használat esetén

 • iOS minimum verzió
 • Android minimum verzió

5. Regisztráció

5.1 Bejelentkezési felület

A Felhasználó a KAVOSZ www.kavosz.hu cím alatt elérhető honlapján a Rendszerben elérhető konstrukció(k) aloldalain elhelyezett „Indítsa el kérelmét online!” / „Az irodai ügyintézés idejének lerövidítése érdekében lehetősége van kérelemtervezetét MÁR ONLINE IS ELŐKÉSZÍTENI” linkre kattintva tudja megnyitni.

5.2 A regisztráció során megadandó adatok

Ügyfélfiók felülete a KAVOSZ https://www.kavosz.hu/szechenyi-kartya-program-online-ugyfelfiok-regisztracio/ címén található, „Kezdje el kérelmének kitöltését” címszóra kattintva érhető el. A regisztrációhoz kötött Ügyfélfiók a „Belépés a felhasználói fiókba” felületen található „Regisztráljon” gombra kattintva hozható létre, amelyhez szükséges az alábbi adatok megadása:

 • a Vállalkozás adószáma,
 • a Vállalkozás rövidített neve,
 • a Vállalkozás üzleti e-mail címe,
 • jelszó.

5.3 A regisztráció során megadandó adatokra vonatkozó előírások

 1. A Vállalkozás adószáma: Egy Ügyfélfiókhoz egy adószám tartozhat, egy adószámmal nem hozható létre több Ügyfélfiók.
 2. A Vállalkozás rövidített neve: A Vállalkozás formájára irányadó nyilvántartásban (pl. cégnyilvántartásban, Egyéni vállalkozók nyilvántartásában, Országos Ügyvédi Nyilvántartásban stb.) szereplő hivatalos név vagy elnevezés.
 3. Üzleti e-mail cím: A regisztráció során a Vállalkozáshoz kapcsolódó üzleti e-mail címet szükséges megadni. A megadott e-mail címre a Rendszer egy regisztrációt megerősítő e-mailt küld. Egy Ügyfélfiókhoz egy e-mail cím tartozhat, illetve egy e-mail címmel nem hozható létre több Ügyfélfiók. A megadott e-mail módosítására  6.7-es pontban foglaltak szerint van lehetőség.
 4. Jelszó: A jelszó minimum 10, maximum 20 karakterből állhat, amelynek minimum 2 számot, 2 nagybetűt és 1 kisbetűt kell tartalmaznia, nem egyezhet a jelenlegi jelszavával és tartalmazhat speciális karaktert is. A jelszóként beírt karakterek megjeleníthetőek a jelszó rubrikájának szélén található szem ikon segítségével A megadott jelszó 90 napig érvényes, a határidő (érvényességi idő) elteltét követően a Felhasználónak új jelszót kell megadnia. A megadott jelszó a 6.7-es pontban foglaltak szerint módosítható.

5.4 Nyilatkozatok a regisztráció során

A regisztrációs felület alján a következő nyilatkozatok érhetőek el:

 • Adatkezelési tájékoztató elfogadása: A nyilatkozat mellett található jelölő négyzetbe történő kattintással a Felhasználó elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztráció teljesítéséhez az Adatkezelési tájékoztató elfogadása kötelező, tehát a jelölő négyzet üresen hagyása esetén a regisztráció nem véglegesíthető.
 • Ügyfélfiók felhasználási feltételek elfogadása: Az opció mellett található jelölő négyzetbe történő kattintással a Felhasználó elfogadja a Rendszerre vonatkozó Felhasználási Feltételeket. A regisztrációhoz a Felhasználási Feltételek elfogadása kötelező, tehát a jelölő négyzet üresen hagyása esetén a regisztráció nem véglegesíthető. A dokumentum elfogadásához kötelező a dokumentum megnyitása.
 • A marketing célú megkeresések küldéséhez az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések ismeretében hozzájárulok: A nyilatkozat mellett található jelölő négyzetbe történő kattintással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott üzleti e-mail címre a KAVOSZ hírlevél formájában általános marketing célú megkereséseket tegyen. A regisztrációnak nem feltétele az általános marketing célú megkereséshez történő hozzájárulás (opcionális jelölő négyzet), tehát a regisztráció a jelölő négyzet üresen hagyása esetén is véglegesíthető.

5.5 A regisztráció véglegesítése

A fenti 5.2. pontban hivatkozott nyilatkozatok alatt szereplő „Adatok véglegesítése” gomb megnyomásával a Rendszer ellenőrzi, hogy a megadott adószámot regisztrálták-e egy már létező Ügyfélfiókhoz.

Az „Adatok véglegesítése” gomb megnyomása után egy üzenetet küld a Rendszer a regisztrációhoz használt e-mail címre. Az ebben szereplő megerősítő link segítségével aktiválható az Ügyfélfiók és fejezhető be a regisztráció.

Amennyiben a megadott adószámot korábban már egy másik Ügyfélfiókhoz regisztrálták, a következő hibaüzenet jelenik meg: „Sikertelen regisztráció! A megadott adószámmal már létezik regisztráció. Ha azt nem Ön hozta létre, kérem lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal: +36 1 555 1033 telefonszámon”. A telefonos konzultáció során egyeztetésre kerül a hiba oka és az ügyintéző segítségével kijelölésre kerül egy Regisztráló Iroda. Amennyiben a Vállalkozás számára az Ügyfélfiók létrehozása korábban vélhetően jogosulatlanul történt, úgy a Felhasználónak az ügyintézővel egyeztetett Regisztráló Irodában személyesen, megfelelő dokumentumokkal/okmányokkal alátámasztva (pl.: cégnyilvántartásba bejegyzett Vállalkozás esetén közhiteles cégkivonat, közjegyzői aláírási címpéldány/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, személyazonosító okmány(ok), stb.) kell igazolni, hogy a megadott adószámú Vállalkozásnak a Felhasználó a képviselője. Amennyiben minden kétséget kizáróan igazolta, hogy az érintett adószámú Vállalkozás képviselője, az ügyintéző elindítja a korábbi regisztrációhoz tartozó Ügyfélfiók inaktiválását, így a Felhasználó legkésőbb 1-2 munkanapon belül létrehozhatja Ügyfélfiókját a Vállalkozása adószámával.

Fontos, hogy amennyiben a Felhasználó helyes formátumú, de nem a valós adószámot adott meg a regisztráció során, az Ügyfélfiók létrehozása ilyen esetben is megtörténik és az adószám módosítására a Rendszeren keresztül nincs lehetőség. A Rendszer nem küld értesítést arról, hogy nem valós (nem a Vállalkozáshoz tartozó) adószámra történt meg a regisztráció tény, ez a tény a Regisztráló Irodában történő személyes egyeztetés során derül ki. Ilyen esetben elindul az Ügyfélfióknak inaktiválása és a Felhasználó 1-2 munkanapon belül újra regisztrálhat és újra benyújthatja az igénylését, (ám ebben az esetben a korábban, a téves adószámhoz tartozó Ügyfélfiókba rögzített igénylések elvesznek, azok újbóli rögzítése szükséges immár a helyes adószámhoz tartozó Ügyfélfiók alatt).

5.6 Ügyfélfiók létrehozása a Regisztráló Irodában

Az első igénylés elindítására a Regisztráló Irodában is sor kerülhet, amennyiben a Vállalkozás még nem rendelkezik Ügyfélfiókkal. Ebben az esetben a Regisztráló Irodában a Vállalkozás részére automatikusan megnyitásra kerül az Ügyfélfiók. Az Ügyfélfiók megnyitását követően a Vállalkozás további, a Rendszerben elérhető konstrukció(k)ra vonatkozó igénylései kizárólag az Ügyfélfiókon keresztül indíthatóak, azzal, hogy a választott Regisztráló Iroda munkatársa által létrehozott Ügyfélfiók aktiválásra kerül a Felhasználó által.

6. A Rendszer használata

6.1 Bejelentkezés, lejárt jelszó, elfelejtett jelszó

A honlap első megnyitásakor felugrik a honlapon használt süti-k elfogadására vonatkozó nyilatkozat, majd a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó kombinációjával a Felhasználó bejelentkezhet a Rendszerbe.

Amennyiben a Felhasználó nem megfelelő belépési adatokat (e-mail cím vagy jelszó) ad meg, a következő hibaüzenet ugrik fel: „Helytelen adatok”.

Az ötödik sikertelen kísérlet után a bejelentkezés 24 óráig nem lehetséges, a Felhasználó kitiltásra kerül az Ügyfélfiókból erre az időtartamra. A kitiltás elkerülése érdekében ajánljuk, hogy már egy sikertelen bejelentkezés után használja az elfelejtett jelszó funkciót.

Az Ügyfélfiókhoz regisztrált jelszó érvényességi ideje 90 nap. Amennyiben a jelszó lejárt, az „Elfelejtett jelszó” gombra kattintva van lehetőség új jelszó megadására.

Amennyiben a Felhasználó elfelejtette a jelszavát, bármikor kérheti új jelszó beállítását.

Az „Elfelejtett jelszó” gomb megnyomására a Rendszer egy automatikus e-mailt küld az Ügyfélfiókhoz tartozó e-mail címre. Az e-mailben található linkre kattintva megadhatja az új jelszavát.

Az új jelszóra ugyanazok a követelmények vonatkoznak, mint a regisztrációnál megadott jelszóra és nem egyezhet meg az aktuális jelszóval (tehát nem adható meg jelszóként a közvetlenül korábban jelszóként megadott szó). Ha az aktuális jelszavát adja meg a Felhasználó új jelszóként, a Rendszer nem menti el a változtatást és a következő hibaüzenetet jeleníti meg: „Az új jelszó nem egyezhet meg a jelenlegi jelszóval”. Az új jelszó sikeres megadása esetén a Felhasználó átkerül a bejelentkezési felületre.

6.2 Főmenü

A Rendszerben a képernyő tetején lévő menüsor a következő elemekből áll:

 • Új ügylet
 • Ügyleteim áttekintése
 • Regisztrációs irodakereső
 • Avatar (a képernyő jobb felső sarkában található, amelyre rákattintva további menüelemek jelennek meg)
  • Beállítások
  • Segítség
  • Profilom
  • Kijelentkezés

A bejelentkezése után automatikusan az „Ügyleteim áttekintése” menüpont felületét látja.

A Rendszer fejléce a következő elemeket tartalmazza:

 • „Visszahívást kérek” – a KAVOSZ Zrt. honlapján található „Visszahívást kérek” menüpont nyílik meg új lapon, ahol adatainak megadása után a KAVOSZ Zrt. ügyfélszolgálatának munkatársa fogja Önt a megadott telefonszámon visszahívni.
 • A KAVOSZ hírlevelére való feliratkozás lehetősége: „Feliratkozom a hírlevélre”.
 • A KAVOSZ Zrt. ügyfélszolgálat e-mail címe – Bármilyen problémája van, az itt megadott e-mail címre küldött levéllel tud segítséget kérni.
 • Időpontfoglalás – Egyes, budapesti Regisztráló Irodákban történő személyes ügyintézésre vonatkozó időpontfoglaló elérhetősége: Amennyiben a felhasználó rákattint a linkre, a KAVOSZ https://foglalas.kavosz.hu címen található honlapján szereplő időpontfoglaló nyílik meg egy új lapon. A Felhasználó ezen az időpontfoglalón keresztül foglalhat időpontot az igénylés személyes leadására adatainak a Rendszeren keresztül történt megadását követően.
 • A KAVOSZ által üzemeltetett Videóiroda elérhetősége – Amennyiben a Felhasználó rákattint a Videóiroda gombra a KAVOSZ által üzemeltett videóiroda kezdő oldala jelenik meg (https://videoiroda.kavosz.hu/#/home), amelyen keresztül a Felhasználó az egyes Széchenyi Kártya Programba tartozó termék-konstrukciókra vonatkozóan videóhívás keretében (élő szavas és képes hívás) kaphat általános és/vagy konkrét igénylésekkel kapcsolatban tájékoztatást, technikai segítséget.

A Rendszer lábléce a következő elemeket tartalmazza:

 • Adatkezelési tájékoztatókra mutató link;
 • Sütiszabályzatra mutató link;
 • Ügyfélfiók felhasználási feltételekre mutató link.
 • Az Ügyfélfiók mindenkor aktuális verziója.

6.3 Új ügylet indítása

Az „Új ügylet” menüpontra rákattintva először az igényelt konstrukció típusát kell kiválasztani. Az igényelt konstrukcióra vonatkozóan a Felhasználó által megadott adatok alapján lehetőség van a Rendszerben az Igénylési lap tervezetének elkészítésére és annak véglegesítésekor a választott Regisztrációs Iroda részére történő beküldésére.

A konstrukció kiválasztása után az adatok bemeneti mezői felett látható, hogy milyen dokumentumok lehetnek szükségesek az igénylési adatok kitöltéséhez. A szükséges dokumentumok listája alatt különböző adatokkal kitöltendő szekciók találhatók.

A szekció nevére rákattintva lenyílik az adott szekció és a Felhasználó kitöltheti a szükséges adatokat.

Első kitöltés esetén a Felhasználónak lehetősége van az első szekcióban („1. Vállalkozás alapadatai”) az adószám kitöltése után a szekció neve mellett található felhő ikonra () kattintva a vállalkozás alapadatainak, az Igazságügyi Minisztérium adatbázisából történő lehívására. Az így automatikusan feltöltött mezők ezt követően manuálisan módosíthatóak.

Amennyiben az Ügyfélfiókban nem az első ügylet kitöltésére kerül sor, úgy két lehetőség adott az ügylet gyorsabb kitöltésére.

 • Az első véglegesített ügylet 1-4 szekciójának tartalmát a Rendszer automatikusan menti és új ügylet kitöltésének kezdetén azonnal betölti ezeket az adatokat a szekciókba, amelyek szabadon változtathatóak. Ezek a mentett adatok megtalálhatóak és módosíthatóak – lásd a 6.6-os pontban foglaltak szerint.
 • A második kitöltést könnyítő funkció akkor érhető el, amennyiben van már egy megkezdett (kitöltés alatt álló) ügylet. Az Ügyfélfiókban, az „Ügyleteim áttekintése” oldalon az adott ügylet ablakában található „Duplikáció” szövegre kattintva a Rendszer generál egy azonos típusú (Lízing vagy Mikrohitel) ügyletet, ugyanazzal a kitöltési állapottal és adatokkal, de kizárólag a hatodik szekcióig történik meg a korábbi ügylet másolása. Mikrohitel típusú ügylet duplikációjának eredménye egy új Mikrohitel ügylet lesz, míg Lízing típusú ügylet duplikációjának eredménye egy új Lízing ügylet lesz.

A kitöltendő mezők mellett található „Info” gombra húzva a kurzort további, a mező kitöltéséhez hasznos információk találhatóak. A lenyíló szekciók jobb alsó sarkában található a „Mentés” gomb, amelyre rákattintva minden megadott adatot elment a Rendszer. Az adatok feltöltésének későbbi folytatása esetén az „Ügyleteim áttekintése” menüpont alatt megtalálható az elkezdett igénylés, „Igénylési rögzítés megkezdve” státuszban.

6.4 Új Ügylet véglegesítése – Igénylési lap tervezetének Regisztráló Irodába küldése

A Vállalkozásra és a termékre vonatkozó adatok kitöltése után kell kiválasztania azt a Regisztráló Irodát, ahol személyesen be kívánja nyújtani igénylését. Az igénylés ténylegesen benyújtottnak a Regisztráló Irodában történő személyes benyújtás után tekinthető. A Regisztráló Iroda kiválasztásánál először a megyét szükséges kiválasztani, majd a Regisztráló Irodát. A Regisztráló Iroda kiválasztása során figyelembe szükséges venni, hogy csak a kiválasztott Regisztráló Iroda ügyintézői fogják tudni feldolgozni az igénylést. A Regisztráló Irodák elérhetőségei a Regisztráló Irodák térképes listáján találhatóak meg, amely a „Regisztrációs iroda kereső” menüpont alatt érhető el. A menüpontra kattintva új lapon jelenik meg a Regisztráló Irodák elhelyezkedését bemutató térkép.

Amennyiben minden kötelező mező formai szempontból helyesen kitöltésre került, elérhetővé válik az utolsó szekció alatt található „Véglegesítés” gomb.  A „Véglegesítés”-re való kattintást követően a következő képernyő jelenik meg: „A kérelem véglegesítését követően a megadott adatok módosítására a választott Regisztráló irodában a személyes megjelenés alkalmával lesz lehetősége. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a választott Regisztráló irodával időpontegyeztetés céljából a https://www.kavosz.hu oldal található elérhetőségeken.

Amennyiben szeretné a kiválasztott irodát módosítani, kérjük azt írásos formában jelezze, az alábbiak szerint:

 • Küldjön e-mailt az ügyfélfiók létrehozásakor az Ön által megadott e-mail címről az ugyintezes@kavosz.hu e-mail címre.
 • A levélben tüntesse fel a módosítani kívánt ügyletet, valamint az új iroda megnevezését.

Biztosan befejezte az adatlap kitöltését?”

A „Mégse” gombra kattintva az ablak eltűnik és folytatható az adatok kitöltése. Az „Igen” gombra kattintva a Rendszer ellenőrzéseket futtat le. Amennyiben sikeres a validáció, az ügylet státusza „Igénylési tervezet beküldve”-re változik és az adott ügylet az Ügyleteim áttekintése menüpontba kerül. Sikertelen validáció esetén a Rendszer hibaüzenetet ír ki a probléma típusának megfelelően és a Felhasználó a kitöltési felületen marad.

Sikeres és sikertelen validáció esetén is a „Véglegesítés” gomb lenyomása menti az aktuális kitöltési állapotot az összes szekcióban.

Javasoljuk, hogy még véglegesítés előtt vegye fel a kapcsolatot a kiválasztott Regisztráló Irodával az irodához tartozó, a kavosz.hu oldalon található „Irodakereső” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén a személyes ügyintézéshez szükséges időpontegyeztetés céljából.

Az „Igénylési tervezet beküldve” státusz beállta után az „Igénylési lapot” az „Ügyleteim áttekintése” menüpont alatt az adott ügylet ablakában található nyomtató ikonra kattintva tudja kinyomtatni a Felhasználó. A „Letöltés” szövegre kattintva az Ügyfél pdf formátumban letöltheti azt.

A kinyomtatott Igénylési lapot szükséges magával vinni az igénylés személyes leadása során a Regisztráló Irodába.

6.4.1. Dokumentumkezelés

Ügyfél felületen új ügylet indításakor megjelenik egy „Dokumentumok” nevű doboz, ami csak az ügylet véglegesítését követően aktiválódik. Erről az alábbi rendszerüzenet tájékoztatja a Felhasználót: „Az ügylet véglegesítése után lehetősége van a benyújtandó dokumentumokat elektronikusan feltölteni.” Az ügylet véglegesítését követően a „8. Dokumentumok” doboz aktívvá és szerkeszthetővé válik, ami szerkeszthető formában marad a Felhasználó számára „Igénylés tervezet beküldve”, „Irodai feldolgozás alatt” és „Hiánypótlás/Módosítás alatt” státuszok esetében is, azonban későbbi státuszokban már nem szerkeszthető, a többi (1-7.) korábbi dobozhoz hasonlóan. A dokumentumok a kiválasztás után feltöltődnek és egyben automatikusan mentésre kerülnek a rendszerben, így azokat külön már menteni, véglegesíteni nem szükséges.

A „8. Dokumentumok” dobozt lenyitva megjelenik

 • egyrészt az alábbi tájékoztató üzenet: „Lehetősége van a benyújtandó dokumentumokat elektronikusan feltölteni a kérelméhez, e-akta, PDF, kép (PNG, JPEG, HEIC, HEIF), Excel, illetve Word dokumentum formátumban. Kérjük, hogy a csillaggal megjelölt iratokat a személyes irodai találkozóra eredetiben szíveskedjen magával hozni.”, valamint
 • az igényléshez kapcsolódó dokumentumok listája a vállalkozás és ügylet al-típusának megfelelően, és minden tétel mellett látható egy file feltöltés ikon.

A felületen *-al vannak jelölve azok a dokumentumok, amelyeket eredetiben szükséges benyújtani. A feltöltés ikonra kattintva a Felhasználó tallózhat a telefonján/számítógépén/tabletjén található fileok közül. A törlés ikonra (X) kattintva a felugró ablakos megerősítés után törölheti a már feltöltött dokumentumot (felugró ablak szövege: „Biztos törölni szeretné a kiválasztott fájlt?” és a következő válaszokkal „Mégse” és „Megerősít”).

A dokumentumlista végén megjelenik az „Egyéb dokumentum” kategória, ahová a korábban megnevezett dokumentumokon felül további tételek is feltölthetőek. Egy dokumentum típushoz is több fájl is feltölthető. A feltöltött file neve automatikusan generálódik az Ügyletszám, Dokumentumnév, a feltöltés dátuma tételek felhasználásával (pl. 00062321_Adoigazolas_211117). Több fájl feltöltése esetén sorrendet jelző szám jelenik meg a file neve mellett (pl.  00062321_Adoigazolas2_211117).

Ha a kiválasztott regisztráló iroda ügyintézője már elfogadott egy benyújtott dokumentumot (azaz jóváhagyásra került az), akkor az ügyfélnek már nincsen lehetősége törölni azt. A már nem aktív „X” ikonra kattintva az alábbi tájékoztató üzenet jelenik meg: “Ez a dokumentum jóváhagyásra került, már nincs lehetősége törölni.”

A kiválasztott regisztráló iroda ügyintézőjének lehetősége van elutasítani a Felhasználó által feltöltött dokumentumokat. Az ügyintéző a dokumentum elutasítása esetén szöveges üzenetet küldhet a Felhasználó részére arról, hogy mi áll az elutasítás hátterében. Ez az üzenet megjelenik a Felhasználó ügyfélfiókjában, így a Felhasználó korrigálni tudja azt.  A kiválasztott regisztráló iroda ügyintézője által visszautasított dokumentum esetén a dokumentumot követő „X” ikon kiszürkül, ugyanakkor továbbra is letölthető marad a Felhasználó által.

A rendszer a Felhasználót 2 további módon emlékezteti a dokumentumfeltöltés lehetőségéről

 • A “KAVOSZ Személyes irodai találkozóhoz szükséges dokumentumok” e-mailben, az alábbiak szerint: „Lehetősége van a benyújtandó dokumentumokat elektronikusan feltölteni a kérelméhez.”
 • A Felhasználó az „Ügyleteim áttekintése” menüpont alatt az ügylet kártyán ikonnal hívja fel a rendszer a Felhasználó figyelmét, az alábbiak szerint: „Ehhez az ügylethez Önnek még lehetősége van dokumentumokat csatolni.“

6.5 Ügyleteim áttekintése funkció

Az „Ügyleteim áttekintése” menüpontban található(ak) a Vállalkozás aktuálisan folyamatban lévő ügylete(i), valamint innen folytatható a félbehagyott igénylésének kitöltése.

Amennyiben még nem rendelkezik folyamatban lévő ügylettel, úgy az alábbi tájékoztatás jelenik meg: „Jelenleg még nincs folyamatban lévő ügylete. Az Új ügylet felvitele menüpontban tud új ügyletet felvinni.”

Áttekintő nézetben minden elkezdett kitöltés és folyamatban lévő ügylet megjelenik. Minden egyes ügyletet egy kártya jelöl, a lezárt ügyletek kártyájának háttere enyhén szürke, így tisztán látható, hogy mely ügyletei aktívak és melyek befejezettek. Ezeken a kártyákon a következő információkat találhatók:

 • Ügyletazonosító (az igénylésének egyedi azonosítója)
 • Termék típusa (az igényelt konstrukció általános elnevezése, például: Széchenyi Lízing)
 • Termék al-típusa (az igényelt konstrukció pontos elnevezése, például: Agrár Széchenyi Lízing)
 • Ügylet státusza (az igénylés jelenlegi státusza, lásd a „Státuszok” fejezetben)
 • Dokumentumfeltöltés lehetősége („Ehhez az ügylethez Önnek még lehetősége van dokumentumokat csatolni.”).
 • Finanszírozás teljes összege
 • Finanszírozó neve (a Vállalkozás által választott Finanszírozó neve)
 • Nyomtatás gomb (véglegesített igénylés esetén az ikonra kattintva automatikusan elindul az Igénylési lap nyomtatása)
 • Letöltés gomb (véglegesített igénylés esetén az ikonra kattintva automatikusan elindul az Igénylési lap letöltése)
 • Részletek gomb (kattintás esetén a kiválasztott ügylet részletes nézetét nyitja meg)
 • Duplikáció gomb (a Vállalkozás, illetve a Felhasználó képes egy meglévő ügylet első 6 adatkörében – Vállalkozás alapadataitól kezdve a Nyilatkozatokig – korábban rögzített adatait teljeskörűen átmásolni egy új ügyletbe. A meglévő ügylet 6 adatköréből egyedi részek másolására nincs lehetőség, azonban a teljes korábbi 6 adatkör új ügyletbe történő másolása esetén ezen új ügyletben az adatok a Vállalkozás, illetve Felhasználó által módosíthatóak a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint.)

A részletes nézet szinte teljesen megegyezik az „Új ügylet” menüpontban található adatfeltöltési képernyőkkel. Részletes nézetben látható az ügylettel kapcsolatosan a Felhasználó, valamint az ügyintézés későbbi fázisában a Regisztráló Iroda ügyintézője által megadott minden adat. Amennyiben sor kerül az igénylés Finanszírozó általi bírálatára, úgy a felületen adott ügylettel kapcsolatban a Finanszírozó által beállított információk is láthatóvá válnak (pl. bírálat eredménye, szerződéskötés esetén a szerződött ügylet paraméterei stb.). Ha az igénylés már leadásra került a Regisztráló Iroda felé, úgy az igénylés adatainak módosítására csak a Regisztráló Irodában az ügyintéző közreműködésével van lehetőség. Ez esetben az igénylés státusza „Igénylési tervezet beküldve”– re módosul.

6.6 Profilom menüpont

A Profilom menüpont a menüsor jobb szélén található avatarra (kis fehér kör) kattintás után lenyíló menüsoron található. A regisztráció és igénylés során megadott alap adatokat a Rendszer elmenti és a Profilom menüpont alatt a Felhasználó megtekintheti és szerkesztheti ezeket az adatokat.

A Felhasználónak lehetősége van adószám módosítására az alábbiak szerint.

 • Az adószám első része egy 8 karakterből álló törzsszám, amely az adózó egyedi azonosítására szolgál és a Rendszerben ennek módosítására nincsen lehetőség.
 • Az adószám második része az áfakódot jelöli, amely azt mutatja meg, hogy milyen áfaalany az adózó. A Felhasználónak lehetősége van módosítani ezt a karaktert.
 • Az adószám harmadik része az adózó székhelye szerint illetékes területi adóhatóság kódját jelöli, amelyet a Felhasználó képes módosítani.

A Felhasználónak lehetősége van a Vállalkozás rövidített nevének módosítására, amennyiben az megváltozott vagy hibásan került rögzítésre a regisztráció során, az alábbiak szerint:

 • A Profilom menüpont alatt „A vállalkozás alapadatai” részben a Felhasználó képes módosítani a „Vállalkozás rövid nevét”, azaz a regisztráció során megadott nevet.

Az „Igénylési rögzítése megkezdve” státuszú ügyletekben már megjelenik a módosított adószám, azonban a Felhasználó által már beküldött ügyletek esetében nem történik változtatás az adószám esetében.

Az adatok módosítása után a Mentés (változtatások mentése) vagy a Mégse (változtatások elvetése) gombra lehet kattintani. Az adatok megváltoztatásának sikeressége vagy sikertelenségéről az oldal tetején felugró ablakban érkezik visszajelzés. A Profilom menüpontban történő adatmódosítás nem módosítja a már elkezdett igénylések adattartalmát, csak új ügyletek esetében fogja a Rendszer felhasználni az új alap adatokat.

6.7 Beállítások menüpont

A Beállítások menüpont a menüsor jobb szélén található avatarra (kis fehér kör) kattintás után lenyíló menüsoron található. A beállítások menüpont alatt a következő Ügyfélfiókra vonatkozó adatok módosítására van lehetőség:

 • E-mail cím változtatás – Lehetőség van a regisztrációkor megadott e-mail cím módosítására. Az e-mail cím megváltoztatása esetén egy új felületen beírhatja az új e-mail címet, amit az Ügyfélfiókhoz használni szeretne. Az e-mail cím megváltoztatásához a Rendszer még elkéri az aktuális jelszavát megerősítésként. Sikeres megerősítés esetén a Rendszer egy tájékoztató e-mailt küldd a régi e-mail címére és egy sikeres e-mail cím módosításról szóló üzenetet az új e-mail címre.
 • Jelszó változtatás – A régi és az új jelszó megadásával változtatható meg a jelenlegi jelszó.
 • Marketing célú megkeresések fogadása – Lehetőséget biztosít a KAVOSZ számára, hogy a Felhasználó hozzájárulása esetén egyedi ajánlatairól, akcióiról és kedvezményeiről tájékoztatást küldjön a Felhasználónak.

A Beállítások menüpontot a menüsor jobb szélén található avatarra (kis fehér kör) kattintás után lenyíló menüsoron találja. A segítség feliratra kattintás után egy új lapon megjelennek a KAVOSZ honlapján feltüntetett elérhetőségek, így bármikor gyorsan kapcsolatba tud lépni a KAVOSZ ügyfélszolgálattal.

6.8 Kijelentkezés menüpont

A Kijelentkezés menüpont a menüsor jobb szélén található avatarra (kis fehér kör) kattintás után lenyíló menüsoron található. A kijelentkezésre kattintva egy felugró lapon a „Biztosan ki akar jelentkezni?” kérdés jelenik meg, ahol a „Mégse” vagy „Megerősít” válaszok megadására van lehetőség.  A „Megerősít” opciót választva, a kijelentkezés megtörténik.  Amennyiben bejelentkezést követően az Ügyfélfiók 30 percig inaktív (azaz Felhasználó oldali aktivitás nem történik), a Rendszer automatikusan kijelentkezteti a Felhasználót az Ügyfélfiókból. Az automata kijelentkeztetésről 2 perccel a kijelentkeztetés előtt egy felugró értesítés tájékoztatja a Felhasználót.

6.9 Az ügyletek státuszai

Az elindított ügylet különböző státuszokat vesz fel, míg az igénylés annak megkezdésétől a választott Finanszírozó pozitív döntése esetén a szerződéskötés megtörténtét követően eljut a folyósításig vagy adott esetben az ügylet szerződéskötés nélkül meghiúsulásra kerül. A Rendszerben a következő státuszokat különböztetjük meg:

 • Igénylés rögzítése megkezdve:
  • A Felhasználó az igénylést elkezdte kitölteni, azonban nem fejezte be és nem véglegesítette az igénylést.
  • „Új ügylet” gomb megnyomásától az „Igen” gombra kattintásig tart.
 • Igénylési tervezet beküldve:
  • Az igénylés – Felhasználó általi – Regisztráló Irodába küldésétől a Regisztráló iroda munkatársa általi ügykezelés megkezdéséig tartó státusz.
 • Irodai feldolgozás alatt:
  • Az irodai ügyintézés megkezdésétől az irodai ügyintéző által újabb státusz beállításáig tart.
  • Jelen státusz az ügyintéző által az alábbi státuszokra módosítható
   • „Irodában meghiúsult”
   • „Ügyfél visszalépett az irodában”
   • „Hiánypótlás/Módosítás alatt”
   • „Befogadott”
  • Irodában meghiúsult:
   • Amennyiben az ügyintéző igénylést kizáró feltételt talál a mindenkor hatályos előírások figyelembe vétele mellett, úgy erre a státuszra állítja az ügyletet.
  • Ügyfél visszalépett az irodában:
   • Amennyiben a Felhasználó mégsem igényli a finanszírozást, úgy a Felhasználó ezirányú tájékoztatása alapján az ügyintéző erre a státuszra állítja az ügyletet.
 • Hiánypótlás/Módosítás alatt:
  • Amennyiben a személyes találkozó során módosítandó/pótlandó adatot/dokumentumot talál az ügyintéző, erre a státuszra állítja az ügyletet.
  • Sikeres hiánypótlás esetén az ügyintéző visszaállítja az „Irodai feldolgozás alatt” státuszba az ügyletét.
 • Befogadott:
  • Amennyiben a személyes egyeztetés során hiánytalan a kérelemcsomag, (a Vállalkozás, illetve képviselője az Igénylési lapot és az egyéb szükséges nyilatkozatokat aláírja, és csatolja az egyéb szükséges dokumentumokat), úgy a kérelemcsomagot a Regisztráló Iroda átveszi, az befogadásra kerül Regisztrációs lap és átvételi dokumentum nyomtatása mellett.
  • „Befogadott” státuszba állítást követően az irodai ügyintéző a részvételi és kizáró feltételek regisztráló irodai ellenőrzéséhez szükséges adatokat még módosíthatja vagy kiegészítheti, majd véglegesíti az igénylést.
  • Véglegesítés után automatikusan „Finanszírozónak átadva” státuszba kerül az ügylet.
 • Finanszírozónak átadva:
  • Amennyiben a regisztráló irodai ügyintéző véglegesítette az ügyletet, úgy ezt a státuszt állítja be és a kérelem a Rendszerben a kiválasztott Finanszírozóhoz kerül további ügyintézésre. A regisztráló irodai ügyintéző egyúttal postai úton továbbítja a szükséges beadott dokumentumokat a választott Finanszírozónak.
  • A Finanszírozó általi kérelem bírálata során a Finanszírozó a következő státuszok valamelyikét állíthatja be:
   • „Elutasítva”
   • „Ügyfél visszalépett a Finanszírozónál”
   • „Jóváhagyva”
  • Elutasítva:
   • Amennyiben az ügylete nem felel meg a Finanszírozó feltételeinek, a Finanszírozó ezt a státuszt állítja be.
  • Ügyfél visszalépett a Finanszírozónál:
   • Amennyiben a Felhasználó a Finanszírozónál visszalép/nem tart igényt a Finanszírozásra, a Finanszírozó ezt a státuszt állítja be.
  • Jóváhagyva:
   • Amennyiben az igénylés elfogadásra kerül a Finanszírozó által, a Finanszírozó ezt a státuszt állítja be.

Pozitív bírálatot követően a Finanszírozó a hitel-, illetve lízingügylet státuszától függően az alábbi üzeneteket állítja be a Rendszerben:

 • Szerződött:
  • Az ügylet Finanszírozó általi jóváhagyását követően sor kerül a Vállalkozás és a Finanszírozó között a finanszírozási szerződés megkötésére.
 • Folyósítás nélkül meghiúsult:
  • Az ügyletet a Vállalkozás által választott finanszírozó jóváhagyta, szerződéskötés megtörtént, de a pénzügyi teljesítés (folyósítás) nem következett be.
 • Folyósított (KAVOSZ ügyintézője/Finanszírozó) – kizárólag Lízing típusú ügylet esetén.
  • A finanszírozott összeg teljes folyósítása megtörtént (illetve amennyiben további folyósítás nem várható az ügylet keretében).
 • Megszűnt:
  • Amennyiben az ügylet teljeskörű visszafizetéssel zárul (azaz a Vállalkozásnak az adott ügylettel kapcsolatban nem áll fenn tartozása).
 • Lejárt:
  • Amennyiben a Vállalkozásnak késedelmes tartozása van.
 • Kizárás:
  • Amennyiben a Vállalkozás a lejárt vagy felmondott hitel, illetve lízingszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségének lejáratot követő 60 napon belül nem tett eleget és bekövetkezett az Üzletszabályzatban rögzített kizárási (1 vagy 5 éves) feltétel valamelyike, úgy a Vállalkozás kizárásra kerül az érintett termék igényléséből.
 • Tiltás utáni rendezetlen:
  • Lejárt az 5 éves kizárás időtartama anélkül, hogy a Vállalkozás visszafizette volna ezen tiltás alatt lévő ügyletéből eredő tartozását – tehát a tiltás alatt nem érkezett megszűnt üzenet az ügyletre. Az 5 éves kizárás időtartamának lejártát követően a Vállalkozásnak újra lehetősége van termékeket igényelni. Ezen ügyletek megkülönböztetése érdekében ezen érintett ügyletekre nem „Lejárt” státusz kerül beállításra, hanem „Tiltás utáni rendezetlen”.

A hitel-, és lízingügyletek státuszai 2021. szeptember 1-től folyamatosan kerültek bevezetésre a Rendszerben azzal, hogy a Vállalkozás egy adott hitel-, illetve lízing ügylet vonatkozásában annak mindenkori tényleges, aktuális állapotát követheti, illetve követhette nyomon a Rendszerben.

7. Az Ügyfélfiók törlése/inaktiválása

A Felhasználó a KAVOSZ Zrt. székhely címére megküldött, cégszerűen/szabályszerűen aláírt, kifejezett írásbeli kérelme esetén az Ügyfélfiók inaktiválható/törölhető. A KAVOSZ jogosult a kérelem szabályszerű/cégszerű aláírását igazoló további dokumentumok bekérésére. A tényleges inaktiválást/törlést a KAVOSZ Zrt. központja végzi el.

8. Felelősség

A Felhasználók nem vehetik igénybe a Rendszert oly módon, amellyel bármilyen módon sértenék a KAVOSZ jogait vagy jogos érdekét, illetve jelen Felhasználási Feltételeket.

A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a KAVOSZ honlapjának vagy a Rendszernek a biztonságát, ideértve különösen:

 • hozzáférés vagy annak megkísérlése a nem a Felhasználó számára elérhető adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • a Rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének kémlelése vagy tesztelése, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsértése.

A Felhasználó köteles a hozzárendelt használati és hozzáférési jogosultságokat bizalmasan kezelni, harmadik fél általi hozzáférés ellen védeni, és jogosulatlan felhasználóknak történő továbbadását mellőzni. A KAVOSZ úgy tekinti, hogy az Ügyfélfiókba bejelentkezett személy jogosultsággal rendelkezik az Ügyfélfiók használatára, illetve az Ügyfélfiókon keresztül hozzáférhető adatok megismerésére. A KAVOSZ nem köteles ellenőrizni, hogy az Ügyfélfiókot az arra jogosultsággal rendelkező személy használja-e és a KAVOSZ nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlan használatból eredő károkért.

A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kötelezettséget vállal arra és felelősséggel tartozik azért, hogy a regisztráció során az érintett Vállalkozáshoz kötődő üzleti e-mail címet adjon meg. A KAVOSZ nem köteles ellenőrizni, hogy a regisztráció során megadott e-mail cím valóban az érintett Vállalkozáshoz kötődő üzleti e-mail címe-e. A KAVOSZ semmilyen felelősséget nem vállal az abból eredő károkért, hogy a regisztráció során megadott e-mail cím nem az érintett Vállalkozáshoz kötődő üzleti e-mail cím.

A KAVOSZ a jelen Felhasználási Feltételek alapján nem vállal felelősséget a Felhasználók internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatás-kimaradásért, illetve az emiatt esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A KAVOSZ semmilyen felelősséget nem vállal a Rendszer használatából eredő károkért. A KAVOSZ semmilyen felelősséget nem vállal a Rendszer esetleges nem üzemszerű szolgáltatásáért vagy szolgáltatásának előre nem látható kimaradásáért.

A KAVOSZ a Rendszert rendszeresen frissíti és fejleszti. A KAVOSZ nem vállal felelősséget a Rendszer hiba nélküli, vírusmentes, akadálymentes, illetve szünetmentes elérhetőségével összefüggésben. Amennyiben a Rendszer működése szünetel, a KAVOSZ minden észszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználókat értesítse a várható szünetelésről.

A KAVOSZ semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó internetkapcsolatában vagy készülékében jelentkező vagy bármely hasonló olyan hiba miatt, ami a Rendszer elérését, illetve rendeltetésszerű használatát akadályozza.

A KAVOSZ-t semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a Felhasználó a regisztráció során vagy azt követően valótlan adatokat ad meg, vagy az adatok megadására nem jogosult, illetve nem rendelkezik felhatalmazással.

A KAVOSZ nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy a Vállalkozás adatainak a Rendszeren keresztül illetéktelenek számára elérhetővé válásáért, amennyiben az a Felhasználónak vagy a Vállalkozásnak felróható módon kerül elérhetővé illetéktelen személyek számára (ideértve, de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó vagy a Vállalkozás a bejelentkezési adatait harmadik személy részére átadja vagy elérhetővé teszi). A Felhasználó köteles megtenni minden olyan intézkedést, amely szükséges az adatai megóvásához például abban az esetben, ha a készüléke, amelyen keresztül a Rendszert használja, illetéktelenekhez kerül.

A KAVOSZ-t nem terheli felelősség a Felhasználó azon káráért, amelyet a KAVOSZ ellenőrzési körén kívül eső, a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásának időpontjában előre nem látható körülmény okoz.

A KAVOSZ kizár minden olyan felelősséget, amely a Rendszer jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott működési sajátosságaiból ered.

 1. Szerzői jog

A Rendszer igénybevételével a Felhasználó a Rendszer használatára a Rendszer fennállásának időtartamához igazodó, Magyarország területére kiterjedő nem kizárólagos, tovább nem adható és a KAVOSZ által korlátozható felhasználási jogot szerez. A Felhasználó a felhasználási jogát nem értékesítheti és harmadik személyek részére nem adhatja tovább.

A Rendszer minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll. A Felhasználó a Rendszer forráskódját nem másolhatja, nem modellezheti vissza, nem szedheti elemekre, nem kísérelheti meg visszafejteni, továbbá a Rendszert, és annak valamely részét vagy frissítését nem másolhatja, és nem kísérelhet meg abból származó alkalmazást fejleszteni.

A Felhasználó nem változtathatja meg, törölheti vagy fedheti el a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más hasonló jelzést a Rendszerben, ideértve a Rendszer által generált, onnan letölthető, továbbított, bemutatott, nyomtatott vagy másképpen reprodukált részeket is.

A Rendszer használatával és igénybevételével a Felhasználó a felhasználói jogosultságon túl semmilyen jogosultságot nem szerez a KAVOSZ-nak a Rendszerhez fűződő szellemi tulajdonjogai, különösen szerzői jogai és iparjogvédelmi jogai vonatkozásában.

A KAVOSZ fenntartja magának a jogot minden, a Rendszerhez tartozó szerzői jogi tartalom, és iparjogvédelmi mű vonatkozásban, valamint a Rendszer tágabban értelmezett elemei, így többek között a domain jogosultság vonatkozásában.

A KAVOSZ fenntartja a jogot, hogy a szellemi tulajdonjogai megsértésének észlelése esetén jogos érdekeinek védelme érdekében a jogsértővel szemben jogait és igényeit bírói úton érvényesítse.

10. Adatvédelem

A Felhasználó és a Vállalkozás adatainak kezelésével kapcsolatos szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely a következő elérhetőségeken megtekinthető:

https://www.kavosz.hu/adatkezelesi-tajekoztato-szechenyi-ujrainditasi-lizingkonstrukciohoz/

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a Felhasználó, illetve a Vállalkozás visszavonja a hozzájárulását a hozzájárulás alapján kezelt adataihoz vagy azok egy részéhez, úgy az hiányos vagy hibás igényléshez, és ezzel együtt hiánypótláshoz, illetve az igénylés elutasításához is vezethet.

Amennyiben a Felhasználó a regisztrációhoz használt e-mail címe kezeléséhez adott hozzájárulást vonja vissza, azzal a Rendszerben történt regisztrációját is törli, kivéve, ha a korábbi e-mail helyett egy új e-mail címet ad meg Ügyfélfiókjában.

11. Az ügyfélszolgálat elérhetősége

A Felhasználó az alábbi elérhetőségeken kérhet segítséget a Rendszer használatával kapcsolatban, illetve a Rendszerrel kapcsolatos hibákat az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken jelentheti be:

A Regisztráló Irodába küldött kérelem tervezettel kapcsolatban az érintett Regisztráló Iroda hívható.

Általános tájékoztatás és Regisztráló Irodába be nem küldött kérelem tervezetek esetén az alábbi elérhetőségeken kérhet segítséget:

 • Telefonszám: +36 1 555 1033

Visszahívás kérése: Erre a menüpontra kattintva a KAVOSZ honlapján található „Visszahívást kérek” menüpont nyílik meg új lapon, ahol a Felhasználó adatainak (így telefonszámának) megadása után a KAVOSZ ügyfélszolgálat felhívja a Felhasználót a Felhasználó által megadott időintervallumban.