Ügyfélfiók felhasználási feltételek

1. Bevezető rendelkezések

A KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „KAVOSZ”) közreműködői tevékenységet végez a Széchenyi Kártya Programmal összefüggésben. E tevékenysége részeként online felületen elérhető, az igénylések előkészítését támogató ügyintézési rendszert (a továbbiakban: „Rendszer”) üzemeltet, amely lehetővé teszi egyes Széchenyi Kártya Programba tartozó termék-konstrukciókra vonatkozóan az igénylési folyamat meggyorsítását.

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) a Rendszeren keresztül elérhető funkciók és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg.

A Felhasználó a Rendszerbe történő regisztráció során, illetve azt követően a Rendszer használatával, elfogadja a Felhasználási Feltételeket. A Rendszer igénybevételével és az „Ügyfélfiók felhasználási feltételek” elfogadásával a Felhasználó egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat elolvasta, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó.

A Rendszer fenntartója és üzemeltetője:

 • Név: KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Rövidített név: KAVOSZ Zrt.
 • Székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. „A” torony. ép. 1. em.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-044741

A Rendszer használatára jelenleg a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció (a továbbiakban: Lízing), Széchenyi Mikrohitel Konstrukció (a továbbiakban: Mikrohitel), Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel (a továbbiakban: Likviditási hitel) és a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel (a továbbiakban: Beruházási hitel) és a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel (a továbbiakban: Folyószámlahitel) termékek, továbbá a Széchenyi Kártya Program keretében létrejött – az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel kivételével – valamennyi folyószámla típusú hitelügylet felülvizsgálata (a továbbiakban: Felülvizsgálat) vonatkozásában van lehetőség.

2. Fogalmak 

Adatkezelési Tájékoztató: A KAVOSZ honlapján közzétett, a Rendszer használatával összefüggésben felmerülő adatkezelés részletes szabályait tartalmazó tájékoztató, amely vonatkozik többek közt a Vállalkozás által megadott személyes adatok kezelésére.

Üzletszabályzat: Az egyes Széchenyi Kártya Programba tartozó termékekre vonatkozó releváns üzletszabályzatokat jelenti, amelyek elérhetőek a KAVOSZ oldalán található https://www.kavosz.hu/letoltheto-dokumentumok/ felületen az Üzletszabályzatok mappában.

Felhasználó: Szövegkörnyezettől függően jelenti a Vállalkozást és/vagy a Rendszerben a Vállalkozás nevében regisztráló és a Rendszert a Vállalkozás nevében használó természetes személyt.

Finanszírozó: Az a pénzügyi intézmény, amellyel a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Program keretébe tartozó és a Rendszerben elérhető valamely termék vonatkozásában szerződést kíván kötni és/vagy szerződést kötött.

Regisztráló Iroda: A KAVOSZ, illetve a vonatkozó Üzletszabályzatokban meghatározott további Regisztráló Szervezetek által üzemeltetett fizikai iroda, ahol a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Program keretében elérhetővé tett egyes termékek vonatkozásában leadhatja az igénylését. A Regisztráló Irodák listája a következő linkeken érhető el:

Lízing esetén:

https://www.kavosz.hu/szechenyi-lizing-max-regisztralo-irodak-megyek-szerinti-listaja/

Mikrohitel esetén:

https://www.kavosz.hu/szechenyi-mikrohitel-max-regisztralo-irodak-megyek-szerinti-listaja/

Likviditási, Beruházási és Folyószámlahitel esetén:

https://www.kavosz.hu/szechenyi-kartya-program-regisztralo-irodak-megyek-szerinti-listaja/

Széchenyi Kártya Program Core Rendszere (a továbbiakban: SZKP Rendszer): A Széchenyi Kártya Program hiteltermékeinek teljes ügykezelését támogató, KAVOSZ által fejlesztett és üzemeltett IT rendszer.

Ügyfélfiók: A Felhasználó részére, a Felhasználó által önállóan indított regisztráció során, vagy a Regisztráló Iroda valamely munkatársa által – Felhasználó által jóváhagyott –   a Rendszeren belül létrehozott, jelszóval védett egyedi felület, amelyben a Felhasználó elérheti, illetve módosíthatja adatait, valamint az információkat érhet el ügyleteivel, igényléseivel kapcsolatban.

Vállalkozás: A Széchenyi Kártya Program keretébe tartozó és a Rendszerben elérhető valamely terméket igénybe vevő vállalkozás.

Felülvizsgálat: A létrejött folyószámla típusú hitelek vonatkozásában a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában ekként meghatározott igényléstípus.

3. A Felhasználási feltételek hatálya, tartalma és módosítása

A jelen Felhasználási Feltételek hatálya a KAVOSZ-ra és a Felhasználóra terjed ki. A félreértések elkerülése végett a jelen Felhasználási Feltételek nem szabályozzák teljeskörűen a Széchenyi Kártya Programba tartozó és a Rendszerben elérhető termékekkel kapcsolatos kérdésköröket, így független a Széchenyi Kártya Programba tartozó termékekre vonatkozó specifikus szabályzatoktól, az egyes termékekre vonatkozó Üzletszabályzatoktól, illetve a Vállalkozás harmadik felekkel (pl. a Finanszírozóval) kötött szerződéseitől.

A jelen Felhasználási Feltételek 2023. november 27.  napjától visszavonásig, vagy a vonatkozó módosítás hatályba lépéséig hatályosak.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb azzá válna, az nem érinti a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

A KAVOSZ fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltételeket, a Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése vagy egésze tekintetében, időről időre egyoldalúan módosítsa.

A módosított Felhasználási Feltételek hatálybalépését követően a Felhasználó által a Rendszer további használata a módosított Felhasználási Feltételek teljes körű elfogadását jelenti.

A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az egyes termék-konstrukciók vonatkozásában mindenkor hatályos Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.

4. A Rendszer igénybevételének technikai feltételei

A Rendszer igénybevételéhez az alábbiakban felsorolt hardver és szoftver eszközök szükségesek.

4.1. A Rendszer használatához szükséges minimum követelmények asztali számítógépen:

 • Javasolt felbontás 1920X1080
 • Javasolt minimum böngésző verziók:

» Firefox – 80. verzió felett

» Google Chrome – 85. verzió felett

» Safari – 13. verzió felett

» Microsoft Edge – 88. verzió felett

4.2. A Rendszer használatához szükséges követelmények mobileszközön történő használat esetén

 • iOS minimum verzió
 • Android minimum verzió

5. Regisztráció

5.1. Bejelentkezési felület

A Felhasználó a KAVOSZ www.kavosz.hu cím alatt elérhető honlapján a Rendszerben elérhető konstrukció(k) aloldalain elhelyezett „Indítsa el kérelmét online!” felületen a „Tovább” linkre kattintva tudja megnyitni.

5.2. A regisztráció során megadandó adatok

Ügyfélfiók felülete a KAVOSZ https://www.kavosz.hu/szechenyi-kartya-program-online-ugyfelfiok-regisztracio/ címén található, „Kezdje el kérelmének kitöltését” címszóra kattintva érhető el. A regisztrációhoz kötött Ügyfélfiók a „Belépés a felhasználói fiókba” felületen található „Regisztráljon” gombra kattintva hozható létre, amelyhez szükséges az alábbi adatok megadása:

 • a Vállalkozás rövidített neve,
 • a Vállalkozás adószáma,
 • a Vállalkozás üzleti e-mail címe,
 • Jelszó.

5.3. A regisztráció során megadandó adatokra vonatkozó előírások

 1. A Vállalkozás adószáma: Egy Ügyfélfiókhoz egy adószám tartozhat, egy adószámmal nem hozható létre több Ügyfélfiók.
 2. A Vállalkozás rövidített neve: A Vállalkozás formájára irányadó nyilvántartásban (pl. cégnyilvántartásban, Egyéni vállalkozók nyilvántartásában, Országos Ügyvédi Nyilvántartásban stb.) szereplő hivatalos név vagy elnevezés.
 3. Üzleti e-mail cím: A regisztráció során a Vállalkozáshoz kapcsolódó üzleti e-mail címet szükséges megadni. A megadott e-mail címre a Rendszer egy regisztrációt megerősítő e-mailt küld. Egy Ügyfélfiókhoz egy e-mail cím tartozhat, illetve egy e-mail címmel nem hozható létre több Ügyfélfiók. Később módosítható, lásd a 6.7-es pontban foglaltak szerint.
 4. Jelszó: A jelszó minimum 10, maximum 20 karakterből állhat, amelynek minimum 2 számot, 1 kisbetűt és 2 nagybetűt kell tartalmaznia, nem egyezhet a jelenlegi  jelszavával és tartalmazhat speciális karaktert is. A jelszóként beírt karakterek megjeleníthetőek a jelszó rubrikájának szélén található szem ikon segítségével. A megadott jelszó 90 napig érvényes, ezután újat kell megadnia a Felhasználónak. A jelszó módosítható a 90 napon belül is, lásd a 6.7-es pontban foglaltak szerint.

5.4. Nyilatkozatok a regisztráció során

A regisztrációs felület alján a következő nyilatkozatok érhetőek el:

 • Adatkezelési tájékoztató elfogadása: A nyilatkozat mellett található jelölő négyzetbe történő kattintással a Felhasználó elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztráció teljesítéséhez az Adatkezelési tájékoztató elfogadása kötelező, tehát a jelölő négyzet üresen hagyása esetén a regisztráció nem véglegesíthető. https://www.kavosz.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-szechenyi-kartya-program-termekeihez/
 • Ügyfélfiók felhasználási feltételek elfogadása: Az opció mellett található jelölő négyzetbe történő kattintással a Felhasználó elfogadja a Rendszerre vonatkozó felhasználási feltételeket. A regisztrációhoz a felhasználási feltételek elfogadása kötelező, tehát a jelölő négyzet üresen hagyása esetén a regisztráció nem véglegesíthető. https://www.kavosz.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-szechenyi-kartya-program-termekeihez/
 • A marketing célú megkeresések küldéséhez az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések ismeretében hozzájárulok: A nyilatkozat mellett található jelölő négyzetbe történő kattintással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott üzleti e-mail címre a KAVOSZ hírlevél formájában általános marketing célú megkereséseket tegyen. A regisztrációnak nem feltétele az általános marketing célú megkereséshez történő hozzájárulás (opcionális jelölő négyzet), tehát a regisztráció a jelölő négyzet üresen hagyása esetén is véglegesíthető. https://www.kavosz.hu/felhasznalasi-feltetelek-szechenyi-kartya-program-ugyfelfiokhoz/

5.5. A regisztráció véglegesítése

A fenti 5.2. pontban hivatkozott nyilatkozatok alatt szereplő „Adatok véglegesítése” gomb megnyomásával a Rendszer ellenőrzi, hogy a megadott adószámot regisztrálták-e egy már létező Ügyfélfiókhoz.

Az „Adatok véglegesítése” gomb megnyomása után egy üzenetet küld a Rendszer a regisztrációhoz használt üzleti e-mail címre. Az ebben szereplő megerősítő link segítségével aktiválható az Ügyfélfiók és fejezhető be a regisztráció.

Amennyiben a megadott adószámot korábban már egy másik Ügyfélfiókhoz regisztrálták, a következő hibaüzenet jelenik meg: „Sikertelen regisztráció! A megadott adószámmal már létezik regisztráció. Ha azt nem Ön hozta létre, kérem lépjen kapcsolatba velünk a 06-1-555-1033 telefonszámon”.

A telefonos konzultáció során egyeztetésre kerül a hiba oka és az ügyintéző segítségével kijelölésre kerül egy Regisztráló Iroda. Amennyiben a Vállalkozás számára az Ügyfélfiók létrehozása korábban vélhetően jogosulatlanul történt, úgy a Felhasználónak az ügyintézővel egyeztetett Regisztráló Irodában személyesen, megfelelő dokumentumokkal/okmányokkal alátámasztva (pl.: cégnyilvántartásba bejegyzett Vállalkozás esetén közhiteles cégkivonat, közjegyzői aláírási címpéldány/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, személyazonosító okmány(ok), stb.) kell igazolni, hogy a megadott adószámú Vállalkozásnak a Felhasználó a képviselője. Amennyiben minden kétséget kizáróan igazolta, hogy az érintett adószámú Vállalkozás képviselője, az ügyintéző elindítja a korábbi regisztrációhoz tartozó Ügyfélfiók inaktiválását, így a Felhasználó legkésőbb 1-2 munkanapon belül létrehozhatja Ügyfélfiókját a Vállalkozása adószámával.

Fontos, hogy amennyiben a Felhasználó helyes formátumú, de nem valós adószámot adott meg a regisztráció során, az Ügyfélfiók létrehozása ilyen esetben is megtörténik és az adószám első 8 karakterének (a továbbiakban: törzsszám) módosítására a Rendszeren keresztül nincs lehetőség. A Rendszer nem küld értesítést arról, hogy nem valós (nem a Vállalkozáshoz tartozó) adószámra történt meg a regisztráció, amennyiben azonban ezt a Felhasználó észleli, úgy lehetősége van a Rendszerben az adószám utolsó 3 karakterét módosítani, illetve ez a módosítás a Regisztráló Irodában történő személyes egyeztetés során is megtehető.  Amennyiben az elírás az adószám törzsszámát érinti, a Felhasználónak lehetősége van az ugyfelszolgalat@kavosz.hu e-mail címre ezt jelezni, amelynek eredményeképpen elindul a az Ügyfélfiók inaktiválása és a Felhasználó 1-2 munkanapon belül újra regisztrálhat és újra benyújthatja az igénylését, (ebben az esetben a korábban, a téves adószámhoz tartozó Ügyfélfiókba rögzített igénylések elvesznek, azok újbóli rögzítése szükséges immár a helyes adószámhoz tartozó Ügyfélfiók alatt).

5.6. Ügyfélfiók létrehozása a Regisztráló Irodában

Az első igénylés elindítására a Regisztráló Irodában is sor kerülhet, amennyiben a Vállalkozás még nem rendelkezik Ügyfélfiókkal. Ebben az esetben a Regisztráló Irodában a Vállalkozás részére automatikusan megnyitásra kerül az Ügyfélfiók. Az Ügyfélfiók megnyitását követően a Vállalkozás további, a Rendszerben elérhető konstrukció(k)ra vonatkozó igénylései az Ügyfélfiókon keresztül, vagy a Regisztráló Irodák valamelyikében indíthatóak, azzal, hogy a választott Regisztráló Iroda munkatársa által létrehozott Ügyfélfiók (amennyiben korábban nem volt még létrehozva a Felhasználó számára Ügyfélfiók) aktiválásra kerül a Felhasználó által.

6. A Rendszer használata

6.1. Bejelentkezés, lejárt jelszó, elfelejtett jelszó

A honlap első megnyitásakor felugrik a honlapon használt süti-k elfogadására vonatkozó nyilatkozat, majd a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó kombinációjával a Felhasználó bejelentkezhet a Rendszerbe.

Amennyiben a Felhasználó nem megfelelő belépési adatokat (e-mail cím vagy jelszó) ad meg, a következő hibaüzenet ugrik fel: „Helytelen adatok”.

Az ötödik sikertelen kísérlet után a bejelentkezés 24 óráig nem lehetséges, a Felhasználó kitiltásra kerül az Ügyfélfiókból erre az időtartamra. A kitiltás elkerülése érdekében ajánljuk, hogy már egy sikertelen bejelentkezés után használja az elfelejtett jelszó funkciót.

Az Ügyfélfiókhoz regisztrált jelszó érvényességi ideje 90 nap. Amennyiben a jelszó lejárt, az „Elfelejtett jelszó” gombra kattintva van lehetőség új jelszó megadására.

Amennyiben a Felhasználó elfelejtette a jelszavát, bármikor kérheti új jelszó beállítását.

Az „Elfelejtett jelszó” gomb megnyomására felugrik egy felület, ahol a Felhasználónak meg kell adnia az Ügyfélfiókhoz tartozó e-mail címét, ezt követően a Rendszer egy automatikus e-mailt küld az Ügyfélfiókhoz tartozó e-mail címre. Az e-mailben található linkre kattintva megadhatja az új jelszavát.

Az új jelszóra ugyanazok a követelmények vonatkoznak, mint a regisztrációnál megadott jelszóra és nem egyezhet meg az aktuális jelszóval (tehát nem adható meg jelszóként a közvetlenül korábban jelszóként megadott szó). Ha az aktuális jelszavát adja meg a Felhasználó új jelszóként, a Rendszer nem menti el a változtatást és a következő hibaüzenetet jeleníti meg: „A jelszava nem egyezhet meg az előző jelszavával.”. Az új jelszó sikeres megadása esetén a Felhasználó átkerül a bejelentkezési felületre.

6.2. Főmenü

A Rendszerben a képernyő tetején lévő menüsor a következő elemekből áll:

 • Új ügylet
 • Ügyleteim áttekintése
 • Regisztrációs iroda kereső
 • Avatar (a képernyő jobb felső sarkában található, amelyre rákattintva további menüelemek jelennek meg)
  • Beállítások
  • Segítség
  • Profilom
  • Kijelentkezés

A bejelentkezése után automatikusan az „Ügyleteim áttekintése” menüpont felületét látja.

A Rendszer fejléce a következő elemeket tartalmazza:

 • „Visszahívást kérek” – a KAVOSZ Zrt. honlapján található „Visszahívást kérek” menüpont nyílik meg új lapon, ahol adatainak megadása után a KAVOSZ Zrt. ügyfélszolgálatának munkatársa fogja Önt a megadott telefonszámon visszahívni.
 • A KAVOSZ hírlevelére való feliratkozás lehetősége.
 • A KAVOSZ Zrt. ügyfélszolgálat e-mail címe – Bármilyen problémája van, az itt megadott e-mail címre küldött levéllel tud segítséget kérni.
 • Időpontfoglalás – Egyes, budapesti Regisztráló Irodákban történő személyes ügyintézésre vonatkozó időpontfoglaló elérhetősége: Amennyiben a felhasználó rákattint a linkre, a KAVOSZ https://foglalas.kavosz.hu címen található honlapján szereplő időpontfoglaló nyílik meg egy új lapon. A Felhasználó ezen az időpontfoglalón keresztül foglalhat időpontot az igénylés személyes leadására adatainak a Rendszeren keresztül történt megadását követően.
 • A KAVOSZ által üzemeltetett Videóiroda elérhetősége – Amennyiben a Felhasználó rákattint a „Videóiroda” gombra a KAVOSZ által üzemeltett videóiroda kezdő oldala jelenik meg (https://videoiroda.kavosz.hu/#/home), amelyen keresztül a Felhasználó az egyes Széchenyi Kártya Programba tartozó termék-konstrukciókra vonatkozóan videóhívás keretében (élő szavas és képes hívás) kaphat általános és/vagy konkrét igénylésekkel kapcsolatban tájékoztatást, technikai segítséget.

A Rendszer lábléce a következő elemeket tartalmazza:

 • Adatkezelési feltételekre mutató link;
 • Sütiszabályzatra mutató link;
 • Ügyfélfiók felhasználási feltételekre mutató link;
 • A Rendszer mindenkor aktuális verziója.

6.3. Új ügylet indítása

Az „Új ügylet” menüpontra rákattintva először az igényelt konstrukció típusát kell kiválasztani. Az igényelt konstrukcióra vonatkozóan a Felhasználó által megadott adatok alapján lehetőség van a Rendszerben az Igénylési lap tervezetének elkészítésére és annak véglegesítésekor a választott Regisztrációs Iroda részére történő beküldésére.

A konstrukció kiválasztása után az adatok bemeneti mezői felett látható, hogy milyen dokumentumok lehetnek szükségesek az igénylési adatok kitöltéséhez. A szükséges dokumentumok listája alatt különböző adatokkal kitöltendő szekciók találhatók.

A szekció nevére rákattintva lenyílik az adott szekció és a Felhasználó kitöltheti a szükséges adatokat.

Első kitöltés esetén a Felhasználónak lehetősége van az első szekcióban („Vállalkozás alapadatai”) az adószám kitöltése után a szekció neve mellett található „A vállalkozás adatainak automatikus betöltése” gombra kattintva a vállalkozás cégnyilvántartás szerinti alapadatainak automatikus lehívására. Az így feltöltött mezők ezt követően manuálisan módosíthatóak.

Likviditási, Beruházási és Folyószámlahitelek valamint Felülvizsgálat esetében a Rendszer előszűrést végez az „1. Vállalkozás alapadatai” dobozban megadott adatok alapján. Az elvárt adatok megadását követően a „Mentés” gombra kattintással indítható az ellenőrzés. Amennyiben az előszűrés alapján a Rendszer nem talál kizáró feltételt, úgy folytatható az ügylet rögzítése, az űrlap további mezői aktiválódnak.

Amennyiben az előszűrés alapján a Rendszer kizáró feltételt talál (Likviditási, Beruházási és Folyószámlahitelek esetében), vagy a megadott adatok alapján az ügylet rögzítése nem folytatható, akkor a Rendszer a következő tájékoztató üzenetet küldi a további teendőkről és az űrlap további mezői inaktívak maradnak: „A megadott adatok alapján a kérelem online rögzítése nem folytatható, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az alábbi linken található regisztráló irodáink bármelyikével: https://www.kavosz.hu/szechenyi-kartya-program-regisztralo-irodak-megyek-szerinti-listaja/

Amennyiben a Felülvizsgálathoz kapcsolódó előszűrés során a Rendszer kizáró feltételt talál, vagy a megadott adatok alapján az ügylet rögzítése nem folytatható, akkor a Rendszer a következő tájékoztató üzenetet küldi a további teendőkről és az űrlap további mezői inaktívak maradnak: „Kérjük ellenőrizze, hogy helyes igénylés típust választott-e! Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot az alábbi linken található regisztráló irodáink bármelyikével: Regisztráló irodák listája (https://www.kavosz.hu/irodakereso/).

Amennyiben az Ügyfélfiókban nem az első ügylet kitöltésére kerül sor, úgy két lehetőség adott az ügylet gyorsabb kitöltésére.

 • Az első véglegesített ügylet 1-4 szekciójának tartalmát a Rendszer automatikusan menti és új ügylet kitöltésének kezdetén azonnal betölti ezeket az adatokat a szekciókba, amelyek szabadon változtathatóak. Ezek a mentett adatok megtalálhatóak és módosíthatóak (amennyiben változás történt az adatokban, úgy szükséges azok aktualizálása) – lásd a 6.6-os pontban foglaltak szerint.
 • A második kitöltést könnyítő funkció akkor érhető el, amennyiben van már egy megkezdett (kitöltés alatt álló) ügylet. Az Ügyfélfiókban, az „Ügyleteim áttekintése” oldalon az adott ügylet ablakában található „Duplikáció” szövegre kattintva a Rendszer generál egy azonos típusú ügyletet, ugyanazzal a kitöltési állapottal és adatokkal, de kizárólag a hatodik szekcióig történik meg a korábbi ügylet másolása, kizárólag abban az esetben, amennyiben a korábbi ügylet típusa azonos az aktuálisan igényelni kívánt termék típusával Pl. Mikrohitel típusú ügylet duplikációjának eredménye egy új Mikrohitel ügylet lesz, míg Lízing típusú ügylet duplikációjának eredménye egy új Lízing ügylet lesz.

A kitöltendő mezők mellett található „Info” gombra húzva a kurzort további, a mező kitöltéséhez hasznos információk találhatóak. A lenyíló szekciók jobb alsó sarkában található a „Mentés” gomb, amelyre rákattintva minden megadott adatot elment a Rendszer. Az adatok feltöltésének későbbi folytatása esetén az „Ügyleteim áttekintése” menüpont alatt megtalálható az elkezdett igénylés, „Igénylési rögzítés megkezdve” státuszban.

6.4. Új Ügylet véglegesítése – Igénylési lap tervezetének Regisztráló Irodába küldése

6.4.1. Regisztráló iroda választása

Lízing és Mikrohitel esetén a Felhasználónak a Vállalkozásra és a termékre vonatkozó adatok kitöltése után kell kiválasztania azt a Regisztráló Irodát, ahol személyesen be kívánja nyújtani igénylését.

Az igénylés ténylegesen benyújtottnak a Regisztráló Irodában történő személyes benyújtás után tekinthető. A Regisztráló Iroda kiválasztásánál először a megyét szükséges kiválasztani, majd a Regisztráló Irodát. A Regisztráló Iroda kiválasztása során figyelembe szükséges venni, hogy csak a kiválasztott Regisztráló Iroda ügyintézői fogják tudni feldolgozni az igénylést.

Javasoljuk, hogy még véglegesítés előtt vegye fel a kapcsolatot a kiválasztott Regisztráló Irodával az irodához tartozó, a kavosz.hu oldalon található „Irodakereső” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén a személyes ügyintézéshez szükséges időpontegyeztetés céljából, annak érdekében, hogy lehetősége legyen még a véglegesítés előtt a Regisztráló Irodát módosítani.

Likviditási, Beruházási és Folyószámlahitel esetén az ügylet véglegesítését követően a Felhasználónak ki kell választania azt a Regisztráló Irodát, ahol a személyes ügyintézést kívánja lebonyolítani és az ott található telefonos elérhetőségeken időpontot kell egyeztetnie az ügyintézésre.

A Regisztráló Irodák elérhetőségei a Regisztráló Irodák térképes listáján találhatóak meg, amely a „Regisztrációs iroda kereső” menüpont alatt érhető el. A menüpontra kattintva új lapon jelenik meg a Regisztráló Irodák elhelyezkedését bemutató térkép.

 6.4.2. Ügylet véglegesítése

 Amennyiben minden kötelező mező formai szempontból helyesen kitöltésre került, elérhetővé válik az utolsó szekció alatt található „Véglegesítés” gomb.  A „Véglegesítés”-re való kattintást követően a következő képernyő jelenik meg: „A kérelem véglegesítését követően a megadott adatok módosítására a választott Regisztráló irodában a személyes megjelenés alkalmával lesz lehetősége. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a választott Regisztráló irodával időpontegyeztetés céljából a https://www.kavosz.hu oldal található elérhetőségeken.

Amennyiben szeretné a kiválasztott irodát módosítani, kérjük azt írásos formában jelezze, az alábbiak szerint:

 • Küldjön e-mailt az ügyfélfiók létrehozásakor Ön által megadott e-mail címről az ugyintezes@kavosz.hu e-mail címre.
 • A levélben tüntesse fel a módosítani kívánt ügyletet, valamint az új iroda megnevezését.

Biztosan befejezte az adatlap kitöltését?”

 Likviditási, Beruházási és Folyószámlahitel valamint Felülvizsgálat esetében, tekintve, hogy a Rendszerben Regisztráló Iroda választására nem kerül sor, így annak módosítására vonatkozó figyelemfelhívás nem releváns.

A „Mégse” gombra kattintva az ablak eltűnik és folytatható az adatok kitöltése. Az „Igen” gombra kattintva a Rendszer ellenőrzéseket futtat le. Amennyiben sikeres a validáció, az ügylet státusza „Igénylési tervezet beküldve”-re változik és az adott ügylet az Ügyleteim áttekintése menüpontba kerül. Sikertelen validáció esetén a Rendszer hibaüzenetet ír ki a probléma típusának megfelelően és a Felhasználó a kitöltési felületen marad.

Sikeres és sikertelen validáció esetén is a „Véglegesítés” gomb lenyomása menti az aktuális kitöltési állapotot az összes szekcióban.

Az „Igénylési tervezet beküldve” státusz beállta után az „Igénylési lapot” az „Ügyleteim áttekintése” menüpont alatt az adott ügylet ablakában található nyomtató ikonra kattintva tudja kinyomtatni a Felhasználó. A „Letöltés” szövegre kattintva az Ügyfél pdf formátumban letöltheti azt.

A kinyomtatott Igénylési lapot szükséges magával vinni az igénylés személyes leadása során a Regisztráló Irodába.

Abban az esetben, ha a Felhasználó sikeresen véglegesítette és beküldte az ügyletét, úgy a Felhasználó a Rendszerben megadott üzleti e-mail címére a Rendszer az alábbi automatikus leveleket küldi ki:

 • Lízing és Mikrohitel esetén:

 Tisztelt …..!

 Ön sikeresen beküldte hiteligénylésének tervezetét a KAVOSZ Zrt. által működtetett online felületen.

Következő lépés a kérelemcsomag (véglegesített Igénylési Lap és a hozzá csatolandó dokumentumok) regisztráló irodában személyes ügyintézés keretében történő benyújtása.

Ennek érdekében kérjük válasszon regisztráló irodát a KAVOSZ Zrt. honlapján található irodalistából (https://www.kavosz.hu/irodakereso/) és egyeztessen konkrét időpontot a választott iroda munkatársával.

A csatolandó dokumentumok listája a KAVOSZ Zrt. honlapjáról (https://www.kavosz.hu/csatolando-dokumentumok/) letölthető.

 A személyes ügyintézést megelőzően Önnek lehetősége van ezen csatolandó dokumentumokat elektronikus úton is feltölteni a kérelméhez, amennyiben ez korábban az igénylés tervezet rögzítésének fázisában még nem történt meg.

Eredetiben csatolandó, vagy bemutatandó dokumentumok esetén, azok eredeti példányának is szükséges rendelkezésre állnia az irodai ügyintézés során. Az Igénylési Lap adatainak véglegesítése és az Igénylési Lap eredeti példányának hiteligénylő Vállalkozás/Vállalkozó általi cégszerű/szabályszerű aláírása a regisztráló irodában történik meg.

A kérelem regisztráló irodában történő befogadása és ezt követően az Ön által választott finanszírozó részére a hitelbírálat elvégzése érdekében történő továbbítása csak teljeskörű és hiánytalan kérelemcsomag rendelkezésre állása esetén történik meg.

 Üdvözlettel,

KAVOSZ Zrt.

 • Likviditási, Beruházási Folyószámlahitel valamint Felülvizsgálat esetén, akkor amikor a Felhasználó a Rendszerben saját maga véglegesíti az adott ügyletet:

Tisztelt ……!

 Ön sikeresen beküldte hiteligénylésének tervezetét a KAVOSZ Zrt. által működtetett online felületen.

Következő lépés a kérelemcsomag (véglegesített Igénylési Lap és a hozzá csatolandó dokumentumok) regisztráló irodában személyes ügyintézés keretében történő benyújtása.

Ennek érdekében kérjük válasszon regisztráló irodát a KAVOSZ Zrt. honlapján található irodalistából (https://www.kavosz.hu/irodakereso/) és egyeztessen konkrét időpontot a választott iroda munkatársával.

A csatolandó dokumentumok listája a KAVOSZ Zrt. honlapjáról (https://www.kavosz.hu/csatolando-dokumentumok/) letölthető.

 A személyes ügyintézést megelőzően Önnek lehetősége van ezen csatolandó dokumentumokat elektronikus úton is feltölteni a kérelméhez, amennyiben ez korábban az igénylés tervezet rögzítésének fázisában még nem történt meg.

Eredetiben csatolandó, vagy bemutatandó dokumentumok esetén, azok eredeti példányának is szükséges rendelkezésre állnia az irodai ügyintézés során. Az Igénylési Lap adatainak véglegesítése és az Igénylési Lap eredeti példányának hiteligénylő Vállalkozás/Vállalkozó általi cégszerű/szabályszerű aláírása a regisztráló irodában történik meg.

A kérelem regisztráló irodában történő befogadása és ezt követően az Ön által választott finanszírozó részére a hitelbírálat elvégzése érdekében történő továbbítása csak teljeskörű és hiánytalan kérelemcsomag rendelkezésre állása esetén történik meg.

 Üdvözlettel,

KAVOSZ Zrt.

 • Likviditási, Beruházási és Folyószámlahitel valamint Felülvizsgálat esetén, amikor a Felhasználó az ügyletet valamely Regisztrációs Iroda közreműködésével véglegesíti:

Tisztelt …. !

 Az Ön hiteligényének tervezete sikeresen beküldésre került a következő regisztrációs irodába:

…….

A személyes találkozó keretében lehetősége lesz a kérelemcsomagot (véglegesített Igénylési Lap és a hozzá csatolandó dokumentumok) a regisztráló irodában személyes ügyintézés keretében benyújtani.

A csatolandó dokumentumok listája a KAVOSZ Zrt. honlapjáról (https://www.kavosz.hu/csatolando-dokumentumok/) letölthető.

 A személyes ügyintézést megelőzően Önnek lehetősége van ezen csatolandó dokumentumokat elektronikus úton is feltölteni a kérelméhez, amennyiben ez korábban az igénylés tervezet rögzítésének fázisában még nem történt meg.

Eredetiben csatolandó, vagy bemutatandó dokumentumok esetén, azok eredeti példányának is szükséges rendelkezésre állnia az irodai ügyintézés során.

Az Igénylési Lap adatainak véglegesítése és az Igénylési Lap eredeti példányának hiteligénylő Vállalkozás/Vállalkozó általi cégszerű/szabályszerű aláírása a regisztráló irodában történik meg.

A kérelem regisztráló irodában történő befogadása és ezt követően az Ön által választott finanszírozó részére a hitelbírálat elvégzése érdekében történő továbbítása csak teljeskörű és hiánytalan kérelemcsomag rendelkezésre állása esetén történik meg.

 Üdvözlettel,

KAVOSZ Zrt.

6.4.3. Dokumentumkezelés

Lízing és Mikrohitel termékeknél a „Dokumentumok” doboz csak az adott ügylet véglegesítését („Igénylési tervezet beküldve” státusz) követően aktiválódik Erről az alábbi rendszerüzenet tájékoztatja a Felhasználót: „Az ügylet véglegesítése után lehetősége van a benyújtandó dokumentumokat elektronikusan feltölteni.” Az ügylet véglegesítését követően a „8. Dokumentumok” doboz aktívvá és szerkeszthetővé válik, ami szerkeszthető formában marad a Felhasználó számára „Igénylés tervezet beküldve”, „Irodai feldolgozás alatt” és „Hiánypótlás/Módosítás alatt” státuszok esetében is, azonban későbbi státuszokban már nem szerkeszthető, a többi (1-7.) korábbi dobozhoz hasonlóan.

Likviditási, Beruházási és Folyószámlahitelek valamint Felülvizsgálat esetén a „8. Dokumentumok” doboz csak a sikeres előszűrést követően aktiválódik (lásd 6.3. pont szerint), és szerkeszthető formában marad a Felhasználó számára, amíg az ügylet „Igénylés tervezet beküldve” státuszban van, későbbi státuszokban már nem szerkeszthető.

A dokumentumok a kiválasztás után feltöltődnek és egyben automatikusan mentésre kerülnek a Rendszerben, így azokat külön már menteni, véglegesíteni nem szükséges.

A „8. Dokumentumok” dobozt lenyitva megjelenik:

 • egyrészt az alábbi tájékoztató üzenet: „Lehetősége van a benyújtandó dokumentumokat elektronikusan feltölteni a kérelméhez, e-akta, PDF, kép (PNG, JPEG, HEIC, HEIF), Excel, illetve Word dokumentum formátumban. Kérjük, hogy a csillaggal megjelölt iratokat a személyes irodai találkozóra eredetiben szíveskedjen magával hozni. Egy dokumentumhoz több fájl feltöltése is lehetséges – a fájl mérete nem haladhatja meg a 25 MB-ot.”, valamint
 • az igényléshez kapcsolódó dokumentumok listája a Vállalkozás és ügylet altípusának megfelelően, és minden tétel mellett látható egy file feltöltés ikon ().

A felületen *-al vannak jelölve azok a dokumentumok, amelyeket eredetiben szükséges benyújtani. A feltöltés ikonra kattintva a Felhasználó tallózhat a telefonján/számítógépén/tabletjén található fileok közül. A törlés ikonra (X) kattintva a felugró ablakos megerősítés után törölheti a már feltöltött dokumentumot (felugró ablak szövege: „Biztos törölni szeretné a kiválasztott fájlt?” és a következő válaszokkal „Mégse” és „Megerősít”).

A dokumentumlista végén megjelenik az „Egyéb dokumentum” kategória, ahová a korábban megnevezett dokumentumokon felül további tételek is feltölthetőek. Egy dokumentum típushoz is több fájl is feltölthető. A feltöltött file neve automatikusan generálódik az Ügyletszám, Dokumentumnév, a feltöltés dátuma tételek felhasználásával (pl. 00062321_Adoigazolas_211117). Több fájl feltöltése esetén sorrendet jelző szám jelenik meg a file neve mellett (pl.  00062321_Adoigazolas2_211117).

Ha a kiválasztott Regisztráló Iroda ügyintézője már elfogadott (zöld színű pipa jelzés) egy benyújtott dokumentumot (azaz jóváhagyásra került az), akkor az ügyfélnek már nincsen lehetősége törölni azt. A már nem aktív „X” ikonra kattintva az alábbi tájékoztató üzenet jelenik meg: “Ez a dokumentum jóváhagyásra került, már nincs lehetősége törölni.”

A kiválasztott Regisztráló Iroda ügyintézőjének lehetősége van elutasítani („X” jelzés megjelenése) a Felhasználó által feltöltött dokumentumokat. Az ügyintéző a dokumentum elutasítása esetén szöveges üzenetet küldhet a Felhasználó részére arról, hogy mi áll az elutasítás hátterében. Ez az üzenet megjelenik a Felhasználó ügyfélfiókjában, így a Felhasználó korrigálni tudja azt.  A kiválasztott Regisztráló Iroda ügyintézője által visszautasított dokumentum esetén a dokumentumot követő „X” ikon kiszürkül, ugyanakkor továbbra is letölthető marad a Felhasználó által.

A rendszer a Felhasználót a fentieken túl  az alábbi módon is emlékezteti a dokumentumfeltöltés lehetőségéről:

 • A Rendszerben, az „Ügyleteim áttekintése” menüpont alatt az adott ügyletkártyán található egy, a fenti tájékoztatási célt szolgáló ikon, az alábbiak szerint: „Ehhez az ügylethez Önnek még lehetősége van dokumentumokat csatolni.“

6.5. Ügyleteim áttekintése funkció

Az „Ügyleteim áttekintése” menüpontban található a Felhasználó által elindított valamennyi ügylet, függetlenül annak végkimenetelétől, valamint innen folytatható a félbehagyott ügyletekhez kapcsolódó adatok Rendszerbe történő rögzítése is.

Áttekintő nézetben minden elkezdett kitöltés és már benyújtott ügylet megjelenik. Minden egyes ügyletet egy-egy kártya jelöl. Ezeken a kártyákon az ügylet státuszától függően a következő információk találhatók:

 • Ügyletszám (az igénylésének/ügyletének egyedi azonosítója)
 • Termék típusa és altípusa (az igényelt konstrukció elnevezése)
 • Ügylet státusza (az igénylés/ügylet aktuális státusza, lásd a „Státuszok” fejezetben)
 • Dokumentumfeltöltés lehetősége („Ehhez az ügylethez Önnek még lehetősége van dokumentumokat csatolni.”).
 • Finanszírozás/Hitel teljes összege
 • Finanszírozó neve
 • Nyomtatás gomb (véglegesített igénylés esetén az ikonra kattintva automatikusan elindul az Igénylési lap nyomtatása)
 • Letöltés gomb (véglegesített igénylés esetén az ikonra kattintva automatikusan elindul az Igénylési lap letöltése)
 • Részletek gomb (kattintás esetén a kiválasztott ügylet részletes nézetét nyitja meg)
 • Duplikáció gomb (a Vállalkozás, illetve a Felhasználó képes egy meglévő ügylet első 6 adatkörében – Vállalkozás alapadataitól kezdve a Nyilatkozatokig – korábban rögzített adatait teljeskörűen átmásolni egy új ügyletbe. A meglévő ügylet 6 adatköréből egyedi részek másolására nincs lehetőség, azonban a teljes korábbi 6 adatkör új ügyletbe történő másolása esetén ezen új ügyletben az adatok a Vállalkozás, illetve Felhasználó által módosíthatóak a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint.)

A részletes nézet szinte teljesen megegyezik az „Új ügylet” menüpontban található adatfeltöltési képernyőkkel. Részletes nézetben látható az ügylettel kapcsolatosan a Felhasználó, valamint az ügyintézés későbbi fázisában a Regisztráló Iroda ügyintézőjével egyeztetett és Felhasználó által jóváhagyott  valamennyi adat. Amennyiben sor kerül az igénylés Finanszírozó általi bírálatára, úgy a Rendszerben az adott ügylettel kapcsolatban a Finanszírozó által beállított információk is láthatóvá válnak (pl. bírálat eredménye, szerződéskötés esetén a szerződött ügylet paraméterei stb.). Ha az igénylés már leadásra került a Regisztráló Iroda felé, úgy az igénylés adatainak módosítására csak a Regisztráló Irodában az ügyintéző közreműködésével van lehetőség.

6.6. Profilom menüpont

A Profilom menüpont a menüsor jobb szélén található avatarra (kis fehér kör) kattintás után lenyíló menüsoron található. A regisztráció és igénylés során megadott alapadatokat a Rendszer elmenti és a Profilom menüpont alatt a Felhasználó megtekintheti és szerkesztheti ezeket az adatokat.

A menüpontban is van lehetőség a Vállalkozás alapadatainak központi adatbázisból történő betöltésére, erre az „1. Vállalkozás alapadatai” dobozban elérhető „A vállalkozás adatainak automatikus betöltése” gombra kattintással van lehetőség.

A Regisztráció során megadott alapadatok módosítására lehetősége van a Felhasználónak („1. Vállalkozás alapadatai” doboz):

Az adószám módosítása az alábbiak szerint történhet:

 • Az adószám első része egy 8 karakterből álló törzsszám, amely a Felhasználóegyedi azonosítására szolgál és a Rendszerben ennek módosítására nincsen lehetőség.
 • Az adószám második része az áfakódot jelöli, amely azt mutatja meg, hogy milyen áfaalany a Felhasználó, akinek lehetősége van módosítani ezt a karaktert.
 • Az adószám harmadik része a Felhasználószékhelye szerint illetékes területi adóhatóság kódját jelöli, amelyet a Felhasználó módosíthat.

A Felhasználónak lehetősége van a Vállalkozás rövidített nevének módosítására is, amennyiben az megváltozott vagy hibásan került rögzítésre a regisztráció során, az alábbiak szerint:

 • A Profilom menüpont alatt – „A vállalkozás alapadatai” részben – a Felhasználó képes módosítani a „Vállalkozás rövid nevét”, azaz a regisztráció során megadott nevet.

Az „Igénylés rögzítése megkezdve” státuszú ügyletek esetében felülíródik a módosított adószám, azonban a Felhasználó által a módosítást megelőzően beküldött ügyletek esetében nem történik változtatás az adószám esetében.

A fentieken kívül a Profilom menüpont alatt található 1-4. (Vállalkozás alapadatai, Vállalkozáshoz kapcsolódó magánszemélyek adatai, Vállalkozáshoz kapcsolódó vállalkozások adatai, Vállalkozás pénzügyi adatai) pont alatti valamennyi adat módosítható.

Az adatok módosítása után a „Tovább” (változtatások mentése) gombra lehet kattintani. Az adatok megváltoztatásának sikeressége vagy sikertelenségéről az oldal tetején felugró ablakban érkezik visszajelzés.

A Profilom menüpontban történő adatmódosítás nem módosítja a már elkezdett igénylések adattartalmát, csak új ügyletek esetében fogja a Rendszer felhasználni az új alap adatokat.

6.7. Beállítások menüpont

A Beállítások menüpont a menüsor jobb szélén található avatarra (kis fehér kör) kattintás után lenyíló menüsoron található. A beállítások menüpont alatt a következő Ügyfélfiókra vonatkozó adatok módosítására van lehetőség:

 • E-mail cím változtatás – Lehetőség van a regisztrációkor megadott e-mail cím módosítására. Az e-mail cím megváltoztatása esetén a felületen beírhatja az új e-mail címet, amit az Ügyfélfiókhoz használni szeretne. Az e-mail cím megváltoztatásához a Rendszer még elkéri az aktuális jelszavát megerősítésként az alábbiak szerint:

„Biztos, hogy megváltoztatja az email címét a következőre: …..?Megerősítésként adja meg jelenlegi jelszavát.” Sikeres megerősítés esetén a Rendszer egy tájékoztató e-mailt küldd a régi e-mail címére és egy sikeres e-mail cím módosításról szóló üzenetet az új e-mail címre az alábbiak szerint:

Tisztelt ….!

 Ön megváltoztatta a KAVOSZ digitális igénylési rendszerében létrehozott fiókjához tartozó e-mail címet. Ezzel az e-mail címével már nem fog tudni bejelentkezni, a bejelentkezési felületen az új e-mail cím – jelszó kombinációját használja.

 Üdvözlettel,

KAVOSZ Zrt.

 Tisztelt ….!

 Ön megváltoztatta a KAVOSZ digitális igénylési rendszerében létrehozott fiókjához tartozó e-mail címet. A továbbiakban ezzel az e-mail címével fog tudni bejelentkezni a felületre. Ha az e-mail cím változtatást nem Ön kezdeményezte, akkor hagyja levelünket figyelmen kívül.

 Üdvözlettel,

KAVOSZ Zrt.

 • Jelszó változtatás – A régi és az új jelszó megadásával változtatható meg a jelenlegi jelszó.
 • Marketing célú megkeresések fogadása – Lehetőséget biztosít a KAVOSZ számára, hogy a Felhasználó hozzájárulása esetén egyedi ajánlatairóltájékoztatást küldjön a Felhasználónak.

A Beállítások menüpontot a menüsor jobb szélén található avatarra (kis fehér kör) kattintás után lenyíló menüsoron találja. A segítség feliratra kattintás után egy új lapon megjelennek a KAVOSZ honlapján feltüntetett elérhetőségek, így bármikor gyorsan kapcsolatba tud lépni a KAVOSZ ügyfélszolgálattal.

6.8. Kijelentkezés menüpont

A Kijelentkezés menüpont a menüsor jobb szélén található avatarra (kis fehér kör) kattintás után lenyíló menüsoron található. A kijelentkezésre kattintva egy felugró lapon a „Biztosan ki akar jelentkezni?” kérdés jelenik meg, ahol a „Mégse” vagy „Megerősít” válaszok megadására van lehetőség.  A „Megerősít” opciót választva, a kijelentkezés megtörténik.  Amennyiben bejelentkezést követően az Ügyfélfiók 30 percig inaktív (azaz Felhasználó oldali aktivitás nem történik), a Rendszer automatikusan kijelentkezteti a Felhasználót az Ügyfélfiókból. Az automata kijelentkeztetésről 2 perccel a kijelentkeztetés előtt egy felugró értesítés tájékoztatja a Felhasználót.

6.9 Az ügyletek státuszai

Az elindított ügylet a  Rendszerben  különböző státuszokat vehet fel:

 • Igénylés rögzítése megkezdve:
  • A Felhasználó az igénylést elkezdte kitölteni, azonban nem fejezte be és nem véglegesítette az igénylést.
 • Igénylési tervezet beküldve:
  • Az igénylés – Felhasználó általi – Regisztráló Irodába küldésétől a Regisztráló iroda munkatársa általi ügykezelés megkezdéséig tartó státusz.
 • Irodai feldolgozás alatt:
  • Az irodai ügyintézés megkezdésétől az irodai ügyintéző által újabb státusz beállításáig tart.
  • Jelen státusz az ügyintéző által az alábbi státuszokra módosítható
   • „Irodában meghiúsult”
   • „Ügyfél visszalépett az irodában”
   • „Hiánypótlás/Módosítás alatt” (Csak Lízing és Mikrohitel termékek esetén)
   • „Befogadott” (Csak Lízing és Mikrohitel termékek esetén)
  • Irodában meghiúsult:
   • Amennyiben az ügyintéző igénylést kizáró feltételt talál a mindenkor hatályos előírások figyelembevétele mellett, úgy erre a státuszra állítja az ügyletet.
  • Ügyfél visszalépett az irodában:
   • Amennyiben a Felhasználó mégsem igényli a finanszírozást, úgy a Felhasználó ezirányú tájékoztatása alapján az ügyintéző erre a státuszra állítja az ügyletet, valamint
   • az „Igénylési tervezet beküldve” státusz maximum 90 napon át állhat fent egy adott ügylet vonatkozásában, azzal, hogy ezen időszakot meghaladóan a KAVOSZ jogosult központilag zárni ezen ügyleteket, így az adott ügyletek – függetlenül attól, hogy a Felhasználó ténylegesen nem jelezte visszalépési szándékát – felveszik „Ügyfél visszalépett az irodában” státuszt.
 • Hiánypótlás/Módosítás alatt (Csak Lízing és Mikrohitel termékek esetén):
  • Amennyiben a személyes találkozó során módosítandó/pótlandó adatot/dokumentumot talál az ügyintéző, erre a státuszra állítja az ügyletet.
  • Sikeres hiánypótlás esetén az ügyintéző visszaállítja az „Irodai feldolgozás alatt” státuszba az ügyletét.
 • Befogadott (Csak Lízing és Mikrohitel termékek esetén):
  • Amennyiben a személyes egyeztetés során hiánytalan a kérelemcsomag, (a Vállalkozás, illetve képviselője az Igénylési lapot és az egyéb szükséges nyilatkozatokat aláírja, és csatolja az egyéb szükséges dokumentumokat), úgy a azt a Regisztráló Iroda átveszi, ezzel az, a Regisztrációs lap és átvételi dokumentum nyomtatása mellett, befogadásra kerül.
  • „Befogadott” státuszba állítást követően az irodai ügyintéző a részvételi és kizáró feltételek regisztráló irodai ellenőrzéséhez szükséges adatokat még módosíthatja vagy kiegészítheti, majd véglegesíti az igénylést.
  • Véglegesítés után az ügyintéző a „Finanszírozónak átadva” státuszt állítja be.
 • Finanszírozónak átadva:
  • Amennyiben a regisztráló irodai ügyintéző véglegesítette az ügyletet, úgy ezt a státuszt állítja be és a kérelem a Rendszerben a kiválasztott Finanszírozóhoz kerül további ügyintézésre. A regisztráló irodai ügyintéző egyúttal postai úton továbbítja a szükséges beadott dokumentumokat a választott Finanszírozónak.
  • A Finanszírozó általi kérelem bírálata során a Finanszírozó a következő státuszok valamelyikét állíthatja be:
   • „Elutasítva”
   • „Ügyfél visszalépett a Finanszírozónál”
   • „Jóváhagyva”
  • Elutasítva:
   • Amennyiben az ügylete nem felel meg a Finanszírozó feltételeinek, a Finanszírozó ezt a státuszt állítja be.
  • Ügyfél visszalépett a Finanszírozónál:
   • Amennyiben a Felhasználó a Finanszírozónál visszalép/nem tart igényt a Finanszírozásra, a Finanszírozó ezt a státuszt állítja be.
  • Jóváhagyva (Csak Lízing és Mikrohitel termékek esetén):
   • Amennyiben az igénylés elfogadásra kerül a Finanszírozó által, a Finanszírozó ezt a státuszt állítja be.

Pozitív bírálatot követően a Finanszírozó a hitel-, illetve lízingügylet státuszától függően az alábbi üzeneteket állítja be a Rendszerben:

 • Szerződött:
  • Az ügylet Finanszírozó általi jóváhagyását követően sor kerül a Vállalkozás és a Finanszírozó között a finanszírozási szerződés megkötésére.
 • Folyósítás nélkül meghiúsult (Csak Lízing termék esetén):
  • Az ügyletet a Vállalkozás által választott finanszírozó jóváhagyta, szerződéskötés megtörtént, de a pénzügyi teljesítés (folyósítás) nem következett be.
 • Folyósított (KAVOSZ ügyintézője/Finanszírozó) – kizárólag Lízing típusú ügylet esetén.
  • A finanszírozott összeg teljes folyósítása megtörtént (illetve amennyiben további folyósítás nem várható az ügylet keretében).
 • Megszűnt:
  • Amennyiben az ügylet teljeskörű visszafizetéssel zárul (azaz a Vállalkozásnak az adott ügylettel kapcsolatban nem áll fenn tartozása).
 • Lejárt (Csak Lízing és Mikrohitel termékek esetén):
  • Amennyiben a Vállalkozásnak késedelmes tartozása van.
 • Kizárás:
  • Amennyiben a Vállalkozás a lejárt vagy felmondott hitel, illetve lízingszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségének lejáratot követő 60 napon belül nem tett eleget és bekövetkezett az Üzletszabályzatban rögzített kizárási (1 vagy 5 éves) feltétel valamelyike, úgy a Vállalkozás kizárásra kerül az érintett termék igényléséből.
 • Tiltás utáni rendezetlen (Csak Lízing és Mikrohitel termékek esetén):
  • Lejárt az 5 éves kizárás időtartama anélkül, hogy a Vállalkozás visszafizette volna ezen tiltás alatt lévő ügyletéből eredő tartozását – tehát a tiltás alatt nem érkezett megszűnt üzenet az ügyletre. Az 5 éves kizárás időtartamának lejártát követően a Vállalkozásnak újra lehetősége van termékeket igényelni. Ezen ügyletek megkülönböztetése érdekében ezen érintett ügyletekre nem „Lejárt” státusz kerül beállításra, hanem „Tiltás utáni rendezetlen”.
 • Lejárt kizárás (Lízing és Mikrohitel termékektől eltérő termékek esetén):
  • Lejárt az 5 éves kizárás időtartama anélkül, hogy a Vállalkozás visszafizette volna ezen tiltás alatt lévő ügyletéből eredő tartozását. Az 5 éves kizárás időtartamának lejártát követően a Vállalkozásnak újra lehetősége van termékeket igényelni.

A hitel-, és lízingügyletek státuszai 2021. szeptember 1-től folyamatosan kerültek bevezetésre a Rendszerbe azzal, hogy a Vállalkozás egy adott hitel-, illetve lízing ügylet vonatkozásában annak mindenkori tényleges, aktuális állapotát követheti, illetve követhette nyomon..

7. Az Ügyfélfiók törlése/inaktiválása

A Felhasználó a KAVOSZ székhely címére megküldött, cégszerűen/szabályszerűen aláírt, kifejezett írásbeli kérelme esetén az Ügyfélfiók inaktiválható/törölhető. A KAVOSZ jogosult a kérelem szabályszerű/cégszerű aláírását igazoló további dokumentumok bekérésére. A tényleges inaktiválást/törlést a KAVOSZ központja végzi el.

8. Felelősség

A Felhasználók nem vehetik igénybe a Rendszert oly módon, amellyel bármilyen módon sértenék a KAVOSZ jogait vagy jogos érdekét, illetve jelen Felhasználási Feltételeket.

A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a KAVOSZ honlapjának vagy a Rendszernek a biztonságát, ideértve különösen:

 • hozzáférés vagy annak megkísérlése a nem a Felhasználó számára elérhető adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • a Rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének kémlelése vagy tesztelése, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsértése.

A Felhasználó köteles a hozzárendelt használati és hozzáférési jogosultságokat bizalmasan kezelni, harmadik fél általi hozzáférés ellen védeni, és jogosulatlan felhasználóknak történő továbbadását mellőzni. A KAVOSZ úgy tekinti, hogy az Ügyfélfiókba bejelentkezett személy jogosultsággal rendelkezik az Ügyfélfiók használatára, illetve az Ügyfélfiókon keresztül hozzáférhető adatok megismerésére. A KAVOSZ nem köteles ellenőrizni, hogy az Ügyfélfiókot az arra jogosultsággal rendelkező személy használja-e és a KAVOSZ nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlan használatból eredő károkért.

A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kötelezettséget vállal arra és felelősséggel tartozik azért, hogy a regisztráció során az érintett Vállalkozáshoz kötődő üzleti e-mail címet adjon meg. A KAVOSZ nem köteles ellenőrizni, hogy a regisztráció során megadott e-mail cím valóban az érintett Vállalkozáshoz kötődő üzleti e-mail cím-e. A KAVOSZ semmilyen felelősséget nem vállal az abból eredő károkért, hogy a regisztráció során megadott e-mail cím nem az érintett Vállalkozáshoz kötődő üzleti e-mail cím.

A KAVOSZ a jelen Felhasználási Feltételek alapján nem vállal felelősséget a Felhasználók internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatás-kimaradásért, illetve az emiatt esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A KAVOSZ semmilyen felelősséget nem vállal a Rendszer használatából eredő károkért. A KAVOSZ semmilyen felelősséget nem vállal a Rendszer esetleges nem üzemszerű szolgáltatásáért vagy szolgáltatásának előre nem látható kimaradásáért.

A KAVOSZ a Rendszert rendszeresen frissíti és fejleszti. A KAVOSZ nem vállal felelősséget a Rendszer hiba nélküli, vírusmentes, akadálymentes, illetve szünetmentes elérhetőségével összefüggésben. Amennyiben a Rendszer működése szünetel, a KAVOSZ minden észszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználókat értesítse a várható szünetelésről.

A KAVOSZ semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó internetkapcsolatában vagy készülékében jelentkező vagy bármely hasonló olyan hiba miatt, ami a Rendszer elérését, illetve rendeltetésszerű használatát akadályozza.

A KAVOSZ-t semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a Felhasználó a regisztráció során vagy azt követően valótlan adatokat ad meg, vagy az adatok megadására nem jogosult, illetve nem rendelkezik felhatalmazással.

A KAVOSZ nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy a Vállalkozás adatainak a Rendszeren keresztül illetéktelenek számára elérhetővé válásáért, amennyiben az a Felhasználónak vagy a Vállalkozásnak felróható módon kerül elérhetővé illetéktelen személyek számára (ideértve, de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó vagy a Vállalkozás a bejelentkezési adatait harmadik személy részére átadja vagy elérhetővé teszi). A Felhasználó köteles megtenni minden olyan intézkedést, amely szükséges az adatai megóvásához például abban az esetben, ha a készüléke, amelyen keresztül a Rendszert használja, illetéktelenekhez kerül.

A KAVOSZ-t nem terheli felelősség a Felhasználó azon káráért, amelyet a KAVOSZ ellenőrzési körén kívül eső, a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásának időpontjában előre nem látható körülmény okoz.

A KAVOSZ kizár minden olyan felelősséget, amely a Rendszer jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott működési sajátosságaiból ered.

 1. Szerzői jog

A Rendszer igénybevételével a Felhasználó a Rendszer használatára a Rendszer fennállásának időtartamához igazodó, Magyarország területére kiterjedő nem kizárólagos, tovább nem adható és a KAVOSZ által korlátozható felhasználási jogot szerez. A Felhasználó a felhasználási jogát nem értékesítheti és harmadik személyek részére nem adhatja tovább.

A Rendszer minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll. A Felhasználó a Rendszer forráskódját nem másolhatja, nem modellezheti vissza, nem szedheti elemekre, nem kísérelheti meg visszafejteni, továbbá a Rendszert, és annak valamely részét vagy frissítését nem másolhatja, és nem kísérelhet meg abból származó alkalmazást fejleszteni.

A Felhasználó nem változtathatja meg, törölheti vagy fedheti el a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más hasonló jelzést a Rendszerben, ideértve a Rendszer által generált, onnan letölthető, továbbított, bemutatott, nyomtatott vagy másképpen reprodukált részeket is.

A Rendszer használatával és igénybevételével a Felhasználó a felhasználói jogosultságon túl semmilyen jogosultságot nem szerez a KAVOSZ-nak a Rendszerhez fűződő szellemi tulajdonjogai, különösen szerzői jogai és iparjogvédelmi jogai vonatkozásában.

A KAVOSZ fenntartja magának a jogot minden, a Rendszerhez tartozó szerzői jogi tartalom, és iparjogvédelmi mű vonatkozásban, valamint a Rendszer tágabban értelmezett elemei, így többek között a domain jogosultság vonatkozásában.

A KAVOSZ fenntartja a jogot, hogy a szellemi tulajdonjogai megsértésének észlelése esetén jogos érdekeinek védelme érdekében a jogsértővel szemben jogait és igényeit bírói úton érvényesítse.

10. Adatvédelem

A Felhasználó és a Vállalkozás adatainak kezelésével kapcsolatos szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely a következő elérhetőségen megtekinthető:

Adatkezelési Tájékoztató A Széchenyi Kártya Program Termékeihez

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a Felhasználó, illetve a Vállalkozás visszavonja a hozzájárulását a hozzájárulás alapján kezelt adataihoz vagy azok egy részéhez, úgy az hiányos vagy hibás igényléshez, és ezzel együtt hiánypótláshoz, illetve az igénylés elutasításához is vezethet.

Amennyiben a Felhasználó a regisztrációhoz használt e-mail címe kezeléséhez adott hozzájárulást vonja vissza, azzal a Rendszerben történt regisztrációját is törli, kivéve, ha a korábbi e-mail helyett egy új e-mail címet ad meg Ügyfélfiókjában.

11. Az ügyfélszolgálat elérhetősége

A Felhasználó az alábbi elérhetőségeken kérhet segítséget a Rendszer használatával kapcsolatban, illetve a Rendszerrel kapcsolatos hibákat az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken jelentheti be:

A Regisztráló Irodába küldött kérelem tervezettel kapcsolatban az érintett Regisztráló Iroda hívható.

Általános tájékoztatás és Regisztráló Irodába be nem küldött kérelem tervezetek esetén az alábbi elérhetőségeken kérhet segítséget:

 • Telefonszám: +36 20 611 11666
 • Visszahívás kérése: Erre a menüpontra kattintva a KAVOSZ honlapján található „Visszahívást kérek” menüpont nyílik meg új lapon, ahol a Felhasználó adatainak (így telefonszámának) megadása után a KAVOSZ ügyfélszolgálat felhívja a Felhasználót a Felhasználó által megadott időintervallumban.