SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM

Széchenyi Kártya Folyószámla Hitel Agrár Széchenyi Kártya Széchenyi Forgóeszköz Hitel
Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Széchenyi Támogatást Megelőző Hitel

 

 

KAVOSZ MFB

Széchenyi Kártya reklámfilm 2018

KAVOSZ cégbemutató

 HÍREK

ÉN VÁLLALKOZÁSOM

2020. január 28.

Hatékony marketingeszköz kkv mail direkt marketing


Cikksorozatunk első két részéből kiderül, hogy mire jó az e-mail direkt marketing, illetve melyek azok a levélküldő rendszerek, amelyek kifejezetten ajánlottak kis-és középvállalkozásoknak. A befejező cikkben arra adunk hasznos tippeket, hogyan épüljenek fel az eDM üzenetek.SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM

2019. június 05.

Perlusz László: pragmatikusabb lett a VOSZ


A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) közgyűlése nemrég fogadta el az elnökség beszámolóját a 2018-ban végzett munkáról és a 2019 évi programot. A vállalkozók érdekében tett lépésekről és az idei tervekről Perlusz László főtitkárt kérdeztük.

ÜZLETI PERCEK

2020. január 14.

Egymilliárd forintnyi uniós támogatás magyar kkv-k exporttámogatására


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Professzionális felkészítés a tudatos külpiacra lépéshez kkv-k számára” című (GINOP-1.3.7-19) felhívás.

A felhívás célja a hazai kkv-k nemzetközi piacon való megjelenésének előkészítése, támogatása, a konkrét promóciós tevékenység támogatása mellett, célzott, cégre szabott tanácsadással, képzéssel és egyéni felkészítéssel.A kiemelt felhívásra aHEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.nyújthat be támogatási kérelmet.Felhívjuk figyelmét az Adatkezelési tájékoztatónkra, valamint arra, hogy a Feliratkozás gombra történő kattintással hozzájárul a megadott személyes adatainak a tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. Az Adatkezelési tájékoztatót szükséges elfogadni a sikeres feliratkozáshoz.

 

Adatkezelési tájékoztató

(marketing célú adatkezeléshez kapcsolódóan)

 

I.     Általános tájékoztatás:

 

I.1. Bevezetés:

A KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) fő tevékenysége keretében jogszabály alapján működteti a Széchenyi Kártya Programot (a továbbiakban: Program), kezeli a Program valamennyi hiteltermékét. Ennek keretében a Programhoz kapcsolódó hitelintézetek és a támogató minisztérium megbízásából államilag támogatott hitelkonstrukciót működtet és közvetít a feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A KAVOSZ Zrt. jogosult továbbá hitelközvetítői és egyéb tevékenységei keretében szerződéses jogviszony(ok) alapján aktuális partnerei/megbízói termékeit és szolgáltatásait is közvetíteni, illetve ajánlani. A „Feliratkozás hírlevélre” menüpont (a továbbiakban: feliratkozás) során a KAVOSZ Zrt. személyes adatok (pl.: vezeték- és utónév) megadását is kéri, illetve ilyen adatok is megadásra kerülhetnek, amely adatokat a feliratkozást követően a KAVOSZ Zrt. kezel. A jelen dokumentum a feliratkozók által megadott személyes adatok kezeléséről ad közérthető tájékoztatást.

 

I.2. Vonatkozó jogszabályok:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. törvény

- a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,

 

I.3. Az adatkezeléssel kapcsolatos fontosabb fogalmak és azok rövid magyarázata a feliratkozás során megadott adatok, KAVOSZ Zrt. általi kezelésével összefüggésben:

Érintett:

Info tv. szerinti fogalom: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Magyarázat: az a természetes személy, aki a feliratkozás során megadja a nevét (vezeték – és utónév) és e-mail címét.

Személyes adat:

Info tv. szerinti fogalom: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Magyarázat: a feliratkozás során megadott vezetéknév, utónév és e-mail cím.

Hozzájárulás:

Info tv. szerinti fogalom: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Magyarázat: www.kavosz.hu (kkvforum.kavosz.hu) honlapon a „Feliratkozás hírlevélre” menüpontban a Feliratkozás hírlevélre kezdetű szövegrésznél a „Feliratkozás” gombra kattintással a feliratkozó megadja a hozzájárulását.

Adatkezelő:

Info tv. szerinti fogalom: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Magyarázat: a hírlevére történő feliratkozással összefüggésben a KAVOSZ Zrt. az adatkezelő.

Adatkezelés:

Info tv. szerinti fogalom: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Magyarázat: a KAVOSZ Zrt. azon tevékenysége, hogy a feliratkozás során megadott személyes adatokat összegyűjti és a megadott e-mail címekre üzletszerzés céljából DM levelet és/vagy hírlevelet küld ki az Érintett hozzájárulásának visszavonásig.

 

 

 

 

Adatfeldolgozó:

Info tv. szerinti fogalom: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Magyarázat: a KAVOSZ Zrt. marketing célú adatkezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

II.  A hírlevélre történő feliratkozás kapcsán megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás:

 

II.1. Az adatkezelő – KAVOSZ Zrt. gazdasági társaság - adatai:

Elnevezés: KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Rövidített név: KAVOSZ Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-046565

Székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. ”A” torony. ép. 1. em.

Levelezési cím: az előzőekben megjelölt székhely cím

E-mail cím: kavosz@kavosz.hu

Telefon: + 36 1 302-0855

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-95597/2016.

 

II.2. Az adatkezelés és célja

II.2.1. A KAVOSZ Zrt. a feliratkozás során megadott személyes adatokat összegyűjti és a megadott e-mail címekre üzletszerzés céljából DM levelet és/vagy hírlevelet küld ki, amelyben a saját vagy a partnerei termékeit és szolgáltatásait ajánlja az Érintett hozzájárulásának visszavonásig.

 

II.2.2. Az adatkezelés célja: marketing célú adatkezelés, amelynek keretében a KAVOSZ Zrt. a rendszerébe regisztrált Érintettetek számára üzletszerzés céljából termékeket és szolgáltatásokat ajánl (DM levél), valamint hírlevelet küld az alábbiak szerint:

-  a Program hiteltermékeinek ajánlása, termékinformációk küldése,

-  a Programon kívüli aktuális saját, partner- és szerződéses partnerek termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása,  

-  hírlevelek küldése (amelyek különösen, de nem kizárólagosan a Programra, a KAVOSZ Zrt.-re, annak tevékenységére, a kkv szektorra, az EU-s és hazai támogatásokra, pályázatokra vonatkoznak, illetve azzal kapcsolatosak)

 

II.2.3. Az adatkezelés alapja és időtartama:

II.2.3.1. Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás önkéntes. Az Érintett a Feliratkozás hírlevélre kezdetű szövegrésznél a „Feliratkozás” gombra történő kattintással a jelen dokumentumban foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulást megadja, amely az Inftv.5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásnak minősül, amely alapján a KAVOSZ Zrt. jogosulttá válik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezelésre.

 

II.2.3.2. A marketing célú adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig történik. Az Érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása a KAVOSZ Zrt. részére történő értesítéssel történhet az alábbi szerint:

-  postai úton a KAVOSZ Zrt. mindenkori székhely címére – jelenleg 1062 Budapest, Váci út 1-3. ”A” torony. ép. 1. em., vagy

-  vagy személyesen a KAVOSZ Zrt. mindenkori székhely címére – jelenleg 1062 Budapest, Váci út 1-3. ”A” torony. ép. 1. em., vagy

-  a kavosz@kavosz.hu e-mail címre megküldött értesítéssel.

 

II.4. A kezelt személyes adatok:

A feliratkozás során megadott személyes adatok - amelyek megadása a sikeres feliratkozáshoz kötelező - a következők:

-  név (vezeték- és utónév)

-  e-mail cím

 

II.5. Jogorvoslatok:

Amennyiben az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, kérése vagy esetleg panasza van azt a KAVOSZ Zrt. részére a II.3. pontban megadott módon van lehetősége megtenni. A személyes adatokra vonatkozó bármely kérdés, kérés vagy panasz megválaszolása az Érintett által megadott e-mail-címre történik. Bármely más kérdésre (pl. szolgáltatásaink igénybevételéről, annak menetéről, feltételeiről, technikai jellegű problémák megoldásáról) e-mail-en, telefonon vagy személyesen is adunk felvilágosítást.

 

Az Érintett kérelmezheti a KAVOSZ Zrt.-től, mint adatkezelőtől

-  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését, valamint

-  személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

 

 

A KAVOSZ Zrt. kifejezetten kéri az Érintetteket, hogy az adatkezelésre vonatkozó esetleges sérelem, illetve panaszukkal elsősorban hozzá, mint adatkezelőhöz forduljanak a sérelem/panasz mihamarabbi megoldása, mindkét fél részére megnyugtató rendezése érdekében.

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy jogsérelem esetén az alábbi fórumokhoz jogosultak fordulni:

-  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

     Posta cím:1530  Budapest, Pf.: 5.

                        Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

                        Telefon: +36 (1) 391-1400

                        Fax: +36 (1) 391-1410

                        URL: http://naih.hu

-  Az Érintett választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti - törvényszéknél per kezdeményezhető.

 

II.6. Az adatkezelési alapelvek érvényesülése:

-  A feliratkozás során megadott személyes adatokat a KAVOSZ Zrt. a hatályos magyar jogszabályok és ajánlások rendelkezéseinek betartásával, bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át és nem teszi megismerhetővé, nem hozza nyilvánosságra.

-  Az KAVOSZ Zrt. kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célból, az Érintettek hozzájárulásának megfelelően kezeli.

-  A kavosz.hu és a kkvforum.kavosz.hu oldalakon online megadott személyes adatokat kizárólag a KAVOSZ Zrt. kezeli, az adatok feldolgozása és kezelése során adatfeldolgozó vállalkozás szolgáltatásait nem vesszük igénybe.

-  A KAVOSZ Zrt. a személyes adatokat magyarországi szervereken tárolja és mindent megtesz annak érdekében, hogy annak használata technikailag is biztonságos legyen, illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá a személyes adatokhoz, ne tudják azokat megváltoztatni vagy törölni.

-  Az Érintett a feliratkozással elfogadja a rendszer használatának szabályait.

-  Az Érintett kötelezi magát arra, hogy a feliratkozás során kizárólag saját, illetve vállalkozása adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.

-  Az Érintett tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért az KAVOSZ Zrt. nem vállal felelősséget.

 

III. Záró rendelkezések:

 

A KAVOSZ Zrt. jogosult a jelen dokumentumot a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosítani. A hatályos dokumentumot a KAVOSZ Zrt. a honlapján - www.kavosz.hu (kkvforum.kavosz.hu) oldalon - a „Feliratkozás hírlevélre” menüpontnál teszi közzé.

 

Az űrlap teteje

Az űrlap alja

Az űrlap teteje

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!