GYAKORI KÉRDÉSEK

Széchenyi Kártya Program – általános kérdések

1. Előző évben alapítottam a vállalkozást/kezdő vállalkozó vagyok. Van-e lehetőségem finanszírozást igényelni a Széchenyi Kártya Program keretében?

A Széchenyi Kártya Program keretében egy teljes lezárt naptári éves működési múlt hiányában a mikro- és kisvállalkozások számára elérhető beruházási célú Széchenyi Mikrohitel MAX+ konstrukció igényelhető.

Amennyiben Ön fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, és agrár célú folyószámlahitelt igényelne, az Agrár Széchenyi Kártya konstrukció keretében maximum 25 millió Ft erejéig, tárgyi biztosíték opcionális bevonása mellett lehetséges a konstrukciót igénybe venni a további feltételeknek való megfelelés és pozitív banki döntés esetén.

2. Van-e lehetőség a Széchenyi Kártya Programon belül egy időben többféle finanszírozási típus igénylésére?

Igen, egy vállalkozásnak lehet egyidőben a Programon belül több, illetve többféle finanszírozása is azzal, hogy

 • egyidőben egy vállalkozásnak csak egy bármilyen típusú Széchenyi Kártya Folyószámlahitele vagy Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitele lehet,
 • Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ esetében egy adott Vállalkozásnak egyszerre csak egy folyamatban (irodai befogadás, illetve banki bírálat alatt) lévő Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ kérelme lehet. A banki döntést követően lehetőség van a feltételeknek való megfelelés esetén további kérelmet benyújtani,

a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatban és a Mikrohitel Szabályzatban írt további limitek és korlátok betartása mellett.

3. Melyek a Program konstrukcióira vonatkozó alapvető igénylési feltételek?

Alapvető igénylési feltétel, hogy a hiteligénylő vállalkozás:

 • magyarországi székhelyű mikro, kis-és középvállalkozásnak minősüljön (kivéve Széchenyi Mikrohitel MAX+ esetében, amely középvállalkozások számára nem igényelhető)
 • nem állhat csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt,
 • nem lehet lejárt (késedelmes) köztartozása vagy lejárt hiteltartozása,
 • nem lehet tartósan veszteséges,
 • terméktől, illetve hitelösszegtől függően rendelkezik elvárt működés múlttal, és

megfelel a vonatkozó Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatban és a Mikrohitel Szabályzatban szereplő további feltételeknek.

4. Mit jelent az, hogy tartósan veszteséges?

Tartósan veszteséges a vállalkozás, amennyiben mindkét utolsó teljes lezárt évben egyaránt veszteségesen működött az alábbiak szerint vizsgálva:

 • kettős könyvvitelt vezető Társas vállalkozás / Egyéni cég (illetve Egyéb vállalkozás iroda) esetén: „adózás előtti eredmény” mindkét utolsó teljes lezárt üzleti évben kisebb mint 0,
 • egyéni vállalkozók (illetve az SZJA tv. szerinti egyéni vállalkozónak minősülő Egyéb vállalkozások) esetén: ”adott évi veszteség” mindkét teljes lezárt üzleti évben kisebb mint 0,)

(Fentiek értelmében ezen feltétel előző adóévben kisadózó vállalkozások tételes adójának – a KATA – szabályai szerint adózó vállalkozások esetén nem vizsgálandó, illetve 2 teljes lezárt éves múlttal nem rendelkező vállalkozások esetén sem kell vizsgálni fenti feltételt.)

Társas vállalkozás / Egyéni cég (illetve Egyéb vállalkozás iroda) esetén kizárt a hiteligénylés benyújtása, ha a Vállalkozás utolsó teljes lezárt évi saját tőkéje negatív.

Ezen feltételek Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+ esetén csak új, ismételt igénylés és keretemelés igényléstípusú kérelmek esetén minősülnek előszűrési feltételeknek.

5. Minden esetben szükséges a Program hitelei mögé magánszemély készfizető kezes kezességvállalása?

Nem, az alábbi konstrukciók esetében az Üzletszabályzatban írt feltételeknek való megfelelés esetén a magánszemély készfizető kezességvállalása opcionális.

 • Széchenyi Beruházási Hitel MAX+
 • Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+
 • Széchenyi Lízing MAX+

6. A kezesnek is személyesen be kell jönnie a regisztráló irodába a hitelkérelem benyújtásakor?

A hitelkérelem benyújtásának nem feltétele a kezes személyes jelenléte a regisztráló irodában. A kezes korábbi időpontban is aláírhatja a kezesi nyilatkozatot, amely a hitelkérelem mellékleteként benyújtásra kerül!

7. Cégvásárlásra/tulajdonrész vásárlásra igényelhetek hitelt a Széchenyi Kártya Program keretében?

Ezen hitelcélok Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ konstrukcióban, kizárólag a KAVOSZ Zrt. egyedi engedélyével fogadhatók be a vonatkozó Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott feltételek és korlátok figyelembevételével. Energiahatékonyság-javítás és technológiaváltást segítő alkonstrukció, önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás igénylése esetén „GEKKO”, valamint „ZÖLD” alkonstrukciókban ezen hitelcél nem engedélyezett.

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ konstrukció keretében ezen hitelcél kizárólag a KAVOSZ Zrt. egyedi engedélyével fogadhatók be a vonatkozó Agrár Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott feltételek és korlátok figyelembevételével. Energiahatékonyság-javítás és technológiaváltást segítő, valamint „ZÖLD” alkonstrukciókban ezen hitelcél nem engedélyezett.

8. Hitelkiváltásra felhasználhatóak-e a Program hitelei?

Igen, hitelkiváltásra terméktől függően a vonatkozó Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatban és a Mikrohitel Szabályzatban leírt korlátozásokkal.

Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ „GEKKO” és „ZÖLD”,  valamint Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ „ZÖLD” alkonstrukcióikban és Széchenyi Lízing MAX+ keretében a hitelkiváltás, illetve lízingkiváltás nem engedélyezett.

9. Magánszemély tulajdonában lévő bérelt ingatlan fejlesztésére, bővítésére igényelhető-e finanszírozás?

Igen, Széchenyi Beruházási Hitel MAX+, Agrár Beruházási Hitel MAX+ és Széchenyi Mikrohitel MAX+ esetében is finanszírozhatóak ezen hitelcélok.

10. Közeli hozzátartozótól vásárolnék ingatlant/gépet/berendezést, melyik támogatott hitelt választhatom?

A Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzata tiltja a közeli hozzátartozótól történő eszközvásárlást, erre a célra egyik konstrukciót sem tudja igénybe venni.

11. Ki minősül közeli hozzátartozónak?

Ptk. szerint közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenesági rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

12. Kötelező a jelenlegi számlavezető Bankomhoz beadnom a hiteligénylést?

Nem kötelező, a Programban résztvevő és adott konstrukciót forgalmazó Bankok bármelyikét megjelölheti.

13. Meghatalmazás szükséges, ha személyesen intézem az ügyet?

Nem, amennyiben Ön a vállalkozás képviseletére önállóan jogosult személy.

14. Széchenyi Kártya Program keretén belül létrejött folyószámlahitelem meghosszabbítása most aktuális. Egyedüli aláíró vagyok a vállalkozásomban, de jelenleg kórházban/ külföldön tartózkodom, nem tudom személyesen benyújtani a hitelkérelmemet a regisztráló irodában. Mi a teendőm, hogy ne csússzak ki a határidőből?

Lehetőség van a hitelkérelmet a KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett meghatalmazás minta szerinti adattartalommal és az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján benyújtani.

A meghatalmazást szükséges a Meghatalmazottnak két eredeti kitöltött és aláírt példányban benyújtania a regisztráló irodában a teljes igénylési csomagon felül.

15. SZKP hitelkérelmemet meghatalmazott személy fogja benyújtani a regisztráló irodában. Cégvezetőként előre aláírhatom az igényléshez szükséges dokumentumokat?

Nem. Meghatalmazott útján történő hitelkérelem befogadása esetén minden dokumentumot a meghatalmazott ír alá a regisztráló irodában.

16. Lejárt a személyi igazolványom. Milyen okmány fogadható el ehelyett a hiteligényléskor?

 • Személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: lakcímkártya), vagy
 • Ideiglenes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, vagy
 • Útlevél és lakcímkártya, vagy
 • Vezetői engedély (fényképes) és lakcímkártya.

17. Átláthatósági nyilatkozatot csatolnom kell az igénylési csomaghoz?

Igen, társas vállalkozás igénylése esetén szükséges kitöltve csatolni.

18. A csatolandó tárgy negyedévi főkönyvi kivonat, milyen záródátumú legyen?

Az aktuális utolsó lezárt negyedéves főkönyvi kivonatot szükséges csatolni. Mindig a negyedévet követő hónap 20. napjától elvárt az előző negyedévi főkönyv benyújtása. Pl. április 20.-a után az I. negyedévi főkönyvi kivonat benyújtása szükséges.

19. Kell-e csatolnom fizetési kedvezményre vonatkozó megjegyzéssel bővített nemleges adóigazolást, mely tanúsítja, hogy a vállalkozásnak nincs lejárt adó- és vámtartozása?

Igen, amennyiben a vállalkozás nem szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában.

Ha a NAV igazoláson szerepel fizetési kedvezményre vonatkozó megjegyzés, az átütemezett adótartozásról szóló határozat eredetiben történő bemutatása is szükséges a hitelkérelem benyújtásakor.

20. Időpontot szeretnék foglalni kérelembenyújtás céljából, hogyan tudom megtenni?

Kérelmek befogadására országos lefedettségű irodahálózatunkban van lehetőség, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban, a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban, és a KAVOSZ Zrt. irodáiban, előre egyeztetett időpontban.

Az Önhöz legközelebbi irodát és annak elérhetőségeit megtalálja honlapunkon az Irodakereső menüpontban. Az irodákban dolgozó munkatársak segítséget nyújtanak Önnek az igénylőlap kitöltésében, illetve tájékoztatják a szükséges csatolandó dokumentumokról.

3 budapesti KAVOSZ irodánkban akár online is le tudja foglalni az Önnek megfelelő időpontot:

https://foglalas.kavosz.hu/

21. Az egyik regisztráló irodában már benyújtásra került a hitelkérelem, mi a további teendő?

Amennyiben az igénylési csomag teljes, és nincs szükség hiánypótlásra, úgy az igénylést a regisztráló iroda továbbítja a választott finanszírozóhoz. Ezt követően a finanszírozó értesíti az Igénylőt esetleges további teendőkre vonatkozóan, illetve a döntésről.

22. A benyújtott hiteligénylést a Bank elutasította, hová fordulhatok?

A KAVOSZ Zrt. nem finanszírozó, hanem a Program koordinátora. A KAVOSZ Zrt. a kérelmek befogadását végzi, a finanszírozó bírálatára társaságunknak ráhatása nincsen. Kérdés esetén javasoljuk a finanszírozóval vegye fel a kapcsolatot.

23. Mit jelent a rendelkezésre tartási idő?

A finanszírozási szerződés alapján biztosított finanszírozási összeg igénybevételének/lehívhatóságának időtartama (a finanszírozásra kért összeg csak ezen időszak alatt folyósítható).

24. Mi a türelmi idő?

A finanszírozási szerződés futamidején belül az az időtartam, amely alatt a vállalkozásnak még nem kell tőketörlesztést teljesítenie, csak a felhasznált összeg után járó kamatot és a szerződésben meghatározott egyéb díjakat/költségeket szükséges megfizetnie. A türelmi idő lejártával kezdődik a kölcsönösszeg tőketörlesztése.

25. A Széchenyi Kártya MAX+ (SZK MAX+) igénylési lap ”B” pontjában a 2. „Az operatív irányítást végző, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő/képviselő, egyéni vállalkozó adatai” pontban, illetve a 3. „Társas vállalkozás esetén közvetlen magánszemély tagok (tulajdonosok) adatai” pontban a „Kártyabirtokos lesz?” kérdés mire vonatkozik?

Ezen pontokban jelölhető, amennyiben az adott személy kártyabirtokos lesz.

A Bankok a Vállalkozások részére rendelkezésre bocsátott SZK MAX+ hitel igénybevétele céljából bankkártyát kötelesek kibocsátani (a továbbiakban: Széchenyi Kártya vagy Kártya).

A Széchenyi Kártya egységes, önálló arculatú, de a kibocsátó Bank logójával ellátott MasterCard Standard típusú nemzetközi debit-kártya.

Egy számlához kapcsolódóan több Széchenyi Kártyát lehet kibocsátani. Az első Kártya tulajdonosa Egyéni Vállalkozó esetében az Egyéni Vállalkozó maga. A további (társ) Kártya tulajdonosa az Egyéni Vállalkozó családtagja vagy alkalmazottja lehet. Társas Vállalkozás / Egyéni cég esetén minden kártyabirtokos a Vállalkozás vezető tisztségviselője (üzletvezető, képviselő, ügyvezető, igazgatósági tag, ügyvezető elnök, ügyvezető igazgató, vezérigazgató) vagy a Vállalkozás közvetlen tulajdonosa, illetve alkalmazottja lehet.

Agrár célú hitelekkel kapcsolatos kérdések

26. Van egy fennálló Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) hitelem. A főtevékenységem lehetővé tenné a Széchenyi Kártya MAX+ (SZK MAX+) igénylését is számomra. Meghosszabbíthatom-e az ASZK hitelemet SZK MAX+ termékre?

Nem. Amennyiben SZK MAX+ termékre szeretne váltani, az ASZK hitelt vissza kell fizetni, utána van lehetősége ismételt igénylés keretében SZK MAX+ hitelt igényelni, amennyiben a hitel igénybevételi feltételeinek megfelel a vállalkozás.

27. Agrár Széchenyi Kártya esetén szintén kizárt új, ismételt igénylés és keretemelés esetén a tartós veszteségesség a következők szerint:

ha mindkét utolsó teljes lezárt évben egyaránt veszteséges az Igénylő, azaz a vizsgált kategória értéke kisebb, mint 0 (őstermelők / ŐCSG esetén az egyes években a bevétel 10%-ánál nem nagyobb veszteség nem tekintendő tartósan veszteséges gazdálkodásnak, amennyiben a veszteség igazolhatóan vis maior eseménynek róható fel):

 • kettős könyvvitelt vezető társas vállalkozások/egyéni cégek esetén: „adózás előtti eredmény”,
 • egyéni vállalkozók esetén: „adott évi veszteség”
 • őstermelők, ŐCSG esetén: „a mezőgazdasági őstermelés adott évi vesztesége”.

Társas vállalkozások/Egyéni cégek esetén:

 • ha az utolsó teljes lezárt évi saját tőke negatív, ill. ha az utolsó teljes lezárt év végi saját tőke nem éri el a jegyzett tőke felét,

Társas vállalkozás/Egyéni cég esetén kizáró feltétel, ha az értékelési tartalék nélkül számított saját tőke negatív az utolsó teljes lezárt pénzügyi évben.

29. Hány alkalommal lehet meghosszabbítani egy fennálló Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) hitelszerződést?

A hitelszerződésben szereplő lejáratot megelőzően (legkésőbb 30 nappal) a meghosszabbítási kérelem regisztráló irodába történő benyújtásával a Bank pozitív hiteldöntése esetén az ASZK hitel futamideje meghosszabbító, a meghosszabbítások számára vonatkozóan nincs korlátozás.

30. Amennyiben elhalálozott a családi gazdálkodás vezetője vagy az Egyéni vállalkozó, meghosszabbítható-e a fennálló Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) hitelszerződés? Ha igen, hogyan?

Más-más szabályok vonatkoznak a családi gazdálkodás vezetőjének elhalálozása, illetve az egyéni vállalkozó elhalálozásának eseteire. A regisztráló irodával, illetve a hitelnyújtó Bankkal szükséges a konkrét ügyben egyeztetni a szükséges teendőkről és lehetőségekről.

31. Egy egyéni vállalkozónak már van fennálló Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) hitele, vehet-e fel családi gazdálkodóként / őstermelőként is ASZK-t?

Amennyiben már egyéni vállalkozóként van ASZK hitele, abban az esetben nem jogosult családi gazdálkodói / őstermelői minőségében is ASZK hitelt igényelni.

32. Lehet-e ugyanaz a magánszemély több Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) hitel mögött is készfizető kezes?

Igen, ugyanaz a természetes személy több ASZK hitel mögött is lehet kezes.

33. 3 éves futamidejű Agrár Széchenyi Kártyával (ASZK) rendelkezem. Mi történik, ha csökken a futamidő alatt az árbevételem? Automatikusan csökkentésre kerül a szerződött hitelkeretem is?

Az árbevétel futamidő alatti csökkenése nem vonja automatikusan maga után a szerződött hitelkeret csökkentését. Az éves adatszolgáltatási kérelem vagy a meghosszabbítás elbírálásakor ez a hitelnyújtó Bank döntési hatáskörébe tartozik, aki mérlegeli a konkrét esetet és annak valamennyi körülményét.

34. Agrár Széchenyi Kártyát (ASZK) szeretnék, de nincs MÁK ügyfél-azonosítóm. Mit kell tennem?

Az ASZK hitel igénylésének alapvető feltétele többek között, hogy az Igénylő rendelkezzen a MÁK-tól kapott ügyfél-azonosító számmal. Emiatt szükséges az igénylést megelőzően a MÁK-nál elvégezni a regisztrációt.

35. Ha Egyéni Vállalkozóként és őstermelőként is van agrártevékenységből származó bevételem, akkor melyik alapján igényelhetek Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) hitelt?

Ha az Igénylő egyéni vállalkozóként és őstermelőként is végez jogosult tevékenységet, bármely minőségében is igényel hitelt (egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként), az adható hitelösszeg megállapításakor a két tevékenységből származó bevétel összeadható.

36. Van-e kötelező számlaforgalom teljesítésre vonatkozó elvárás az Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) futamideje alatt?

Igen. A hitelt folyósító Bank előírja, hogy a Vállalkozás a Banknál nyitott fizetési számláján a részére megítélt hitel összegével megegyező mértékű éves kötelező számlaforgalmat bonyolítson le.

37. Agrár célú hitellel rendelkezem, és szükségem lenne Támogatástartalom igazolásra, hogyan tudok hozzájutni?

Agrár Széchenyi Kártya esetén a KAVOSZ Zrt. a hitelszerződés hatályba lépésére vonatkozó banki adatszolgáltatást követő tíz napon belül adatot szolgáltat a Kincstár részére a kamattámogatás, a kezességi díjtámogatás és a kezelési költségtámogatás támogatástartalmáról.

A Kincstár a mezőgazdasági csekély összegű vagy mezőgazdasági válságtámogatás jogcímű támogatás megállapítása esetén a kamat-, kezességi díj- és kezelési költségtámogatásról támogatástartalom-igazolást állít ki és azt megküldi a Vállalkozás részére.

Az AVHGA kezességvállalásával nyújtott támogatásra vonatkozóan az AVHGA állít ki igazolást.

Ezen két igazoláson szereplő támogatástartalomadatok együttesen adják az adott ASZK hitel támogatástartalmát.

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ (ASZB MAX+), agrár célú Széchenyi Mikrohitel MAX+ és agrár célú Lízing MAX+ konstrukció esetén:

a KAVOSZ Zrt. egyedileg értesíti a Vállalkozást az adott ügylet kamat- és (konstrukciótól függően) kezességi díjtámogatásának támogatástartalmáról, az igénylési lapon megadott e-mail címre küldött elektronikusan továbbított levél formájában.

A garantőr szervezet készfizető kezességvállalása révén nyújtott támogatás támogatástartalmára vonatkozóan ASZB esetén az AVHGA, Széchenyi Mikrohitel MAX+ esetében a kezességet vállaló AVHGA vagy a Garantiqa állít ki támogatástartalom igazolást a vállalkozások részére.

Ezen két igazoláson szereplő támogatástartalomadatok együttesen adják az adott ASZB MAX+, illetve Széchenyi Mikrohitel MAX+ támogatástartalmát.

Lízing konstrukcióval kapcsolatos kérdések

38. Igénybe vehető-e a Széchenyi Lízing MAX+ személyautó finanszírozására?

Jelenlegi szabályok szerint személyautó finanszírozásra Lízing keretében nincs lehetőség.

Széchenyi Mikrohitel MAX+ konstrukcióban mikro és kisvállalkozások részére elérhető új, tisztán elektromos meghajtású személygépkocsi finanszírozása max. nettó 25 MFt vételárig (azaz hibrid, plug-in járművek finanszírozása nem lehetséges).

39. Széchenyi Lízing MAX+ konstrukció keretében van meghatározott hitelösszeg maximum?

A Lízingkonstrukcióban igényelhető finanszírozási összeg minimum 1 millió, maximum ügyletenként és ügyfelenként 400 millió forint lehet azzal, hogy a Vállalkozás Széchenyi Lízingkonstrukció keretében történő finanszírozásainak együttes szerződött összege (a korábbi Széchenyi Lízing GO!, Széchenyi Lízing MAX/MAX+ ügyletekkel együtt) nem haladhatja meg az 1 Mrd Ft-ot.

40. Használt kishaszonjárművet szeretnék vásárolni, van-e lehetőségem igénybe venni a Széchenyi Lízing MAX+ konstrukciót?

A konstrukció keretében az alábbi korlátozásokkal finanszírozható:

pick-up-nak vagy terepjárónak minősülő (jellemzően N1G jármű kategória besorolású), valamint a 25 MFt + ÁFA összeget meghaladó vételárú kishaszongépjárművek, valamint a quad-ok finanszírozása (a műbizonylat szerinti besorolásuktól függetlenül) nem finanszírozható.

42. Mennyi minimum önerővel kell rendelkeznem, ha zárt végű pénzügyi lízinget szeretnék igénybe venni?

Amennyiben a vállalkozás nem jogosult az ÁFA visszaigénylésére, abban az esetben a bruttó beszerzési érték 30%-ával kell rendelkeznie önerőként, ha jogosult az ÁFA visszaigénylésére úgy a nettó beszerzési érték 10%-val azzal, hogy a vállalkozásnak a beszerzési érték teljes Áfa tartalmát is saját forrásból szükséges biztosítania.

43. Mennyi minimum saját erővel kell rendelkeznem, ha nyílt végű pénzügyi lízinget szeretnék igénybe venni?

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a lízingelni kívánt eszköz tervezett nettó beszerzési értékének min. 10 %-ával szükséges rendelkeznie.

44. Több eszközt szeretnék a cégem részére vásárolni, van-e lehetőségem Széchenyi Lízing MAX+ konstrukciót igénybe venni?

Igen, azzal, hogy Széchenyi Lízing MAX+ keretében ügyletenként és ügyfelenként a lízingösszeg max 400 millió forint lehet, és a Vállalkozás Széchenyi Lízingkonstrukció keretében történő finanszírozásainak együttes szerződött összege (a korábbi Széchenyi Lízing GO!, Széchenyi Lízing MAX/MAX+ ügyletekkel együtt) nem haladhatja meg az 1 Mrd Ft-ot.

A lízingügylet keretében finanszírozott összeget úgy kell megállapítani, hogy az igényelt ügylet támogatástartalma beleférjen a Vállalkozás adott jogcímű (csekély összegű vagy válságtámogatási) szabad támogatási keretébe.

Online regisztrációval kapcsolatos kérdések

45. Online ügyfélfiókom regisztrációjakor elrontottam az e-mail címet, hogyan tudom javítani?

Kérjük, írja meg részünkre email-ben az ugyintezes@kavosz.hu címre a helyes és a helytelen e-mail címet is, kollégáink ezt követően felveszik Önnel a kapcsolatot a javítás kapcsán.

46. Online ügyfélfiókomban rögzítettem Széchenyi Lízing/ Széchenyi Mikrohitel kérelmet, de a választott irodát szeretném módosítani, hogyan tehetem meg?

Kérjük, írja meg részünkre e-mail-ben az ugyintezes@kavosz.hu címre a kérését, a regisztrációkor megadott email címről, ezt követően Kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot módosítás kapcsán.

Beruházási, fejlesztési célú hitelekkel kapcsolatos kérdések

48. Finanszírozható-e megkezdett beruházás Széchenyi Beruházási Hitel MAX+-szal?

Igen, a hitelből megkezdett beruházás is finanszírozható, azonban a minimálisan elvárt saját erő összegébe csak a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül keletkezett számlák vagy annak megfelelő számviteli bizonylatok fogadhatók el azzal, hogy adásvételi szerződés esetén a minimális elvárt saját erő megfizetésének az időpontja a mérvadó ezen rendelkezés vonatkozásában.

50. Széchenyi Beruházási Hitel MAX+-szal kiválthatom a cégben lévő tagi hitelt?

Ezen hitelcél Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ keretében nem finanszírozható.

53. Beruházási hitel igényt nyújtottam be, a Bank jóváhagyta, de nem folyósít. Mi a teendő?

A KAVOSZ Zrt. nem finanszírozó, hanem a Program koordinátora. A KAVOSZ Zrt. a kérelmek befogadását végzi, a banki bírálatban, folyósítási feltételek megállapítása kapcsán a választott Bank illetékes, társaságunknak ezekre nincsen ráhatása. Javasoljuk, hogy egyeztessen közvetlenül a hitelnyújtóval a hitelszerződésben szereplő folyósítási feltételek teljesítésére vonatkozóan.