GYAKORI KÉRDÉSEK

Előző évben alapítottam a vállalkozást/kezdő vállalkozó vagyok. Van-e lehetőségem hitelt igényelni a Széchenyi Kártya Program keretében?

A Széchenyi Kártya Programban azon vállalkozások vehetnek részt, amelyek rendelkeznek legalább egy teljes, lezárt naptári éves működési múlttal. Ebből adódóan kezdő vállalkozás a minimálisan előírt működési múlt hiányában jelenleg nem jogosult igénylést benyújtani a Program keretében.

(Kivételt képeznek ezen feltétel alól az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel esetén az egy teljes lezárt évvel nem rendelkező fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozások, amelyek max. 25 M Ft-ot igényelhetnek.)

Van-e lehetőség a Széchenyi Kártya Programon belül egy időben többféle hiteltípus igénylésére?

Igen, egy vállalkozásnak lehet egyidőben a Programon belül többféle hitele is az alábbi korlátozásokkal:

  • egyidőben egy vállalkozásnak csak egy Széchenyi Kártya Folyószámlahitele lehet,
  • egyidőben egy vállalkozásnak csak egy Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitele lehet,
  • egyidőben egy vállalkozásnak csak Széchenyi Kártya Folyószámlahitele vagy csak Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitele lehet,

az Üzletszabályzatban írt konstrukciónkénti, illetve összevont maximum hitelösszegekre vonatkozó limitek és korlátok betartása mellett.

Minden esetben szükséges-e a Program hitelei mögé magánszemély készfizető kezes kezességvállalása?

Igen, minden esetben kötelező az Üzletszabályzatban írt feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása a hitelügylet biztosítékaként.

A kezesnek is személyesen be kell jönnie a regisztráló irodába a hitelkérelem benyújtásakor?

A hitelkérelem benyújtásának nem feltétele a kezes személyes jelenléte a regisztráló irodában.

Cégvásárlásra/tulajdonrész vásárlásra igényelhetek hitelt a Széchenyi Kártya Program keretében?

Nem, ezen hitelcélok nem finanszírozhatók a Program keretében elérhető hiteltípusokból.

Hitelkiváltásra felhasználhatóak-e a Program hitelei?

Hitelkiváltásra csak a Széchenyi Kártya, illetve Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelek használhatóak és csak a vonatkozó Üzletszabályzatban leírt korlátozásokkal.

Mit jelent a rendelkezésre tartási idő?

A hitelszerződés alapján biztosított hitelösszeg igénybevételének/ lehívhatóságának időtartama (a hitel csak ezen időszak alatt folyósítható).

Mi a türelmi idő?

A hitelszerződés futamidején belül az az időtartam, amely alatt (a folyósítást követően) a vállalkozásnak még nem kell tőketörlesztést teljesítenie, csak a folyósított kölcsönösszeg után járó kamatot és a szerződésben meghatározott egyéb díjakat/költségeket szükséges megfizetnie. A türelmi idő lejártával kezdődik a kölcsönösszeg tőketörlesztése.

Melyek a Program konstrukcióira vonatkozó alapvető igénylési feltételek?

Alapvető igénylési feltétel, hogy a hiteligénylő vállalkozás

  • kis-és középvállalkozásnak minősüljön,
  • nem állhat csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt,
  • nem lehet lejárt (késedelmes) köztartozása vagy lejárt hiteltartozása,
  • nem lehet tartósan veszteséges,
  • társas vállalkozások esetén a saját tőke nem lehet alacsonyabb, mint a jegyzett tőke fele.

Mit jelent az, hogy tartósan veszteséges?

Tartósan veszteséges a vállalkozás, amennyiben mindkét utolsó teljes lezárt évben egyaránt veszteségesen működött.

Finanszírozható-e megkezdett beruházás a Széchenyi Beruházási Hitelből?

Finanszírozható megkezdett beruházás az alábbi korlátozásokkal:

  • a hitelből csak olyan kifizetett számla finanszírozható, amelynek kelte nem lehet a hitelkérelem benyújtástól számított 120 napnál korábbi,
  • saját erőként pedig csak a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül keletkezett számlák vagy annak megfelelő számviteli bizonylatok fogadhatók el.

Magánszemély tulajdonában lévő bérelt ingatlan fejlesztésére, bővítésére igényelhető-e Széchenyi Beruházási Hitel?

Elvileg nincs kizárva, de a finanszírozó bank minden esetben a konkrét eset körülményeinek mérlegelésével hozza meg a hiteldöntést (ilyen esetekben is alapvető elvárás többek között, hogy a beruházás kapcsolódjon a vállalkozás tevékenységéhez és az igénylő vállalkozás rendelkezzen érvényes bérleti szerződéssel, valamint a tulajdonos járuljon hozzá a fejlesztéshez).

Hány alkalommal lehet meghosszabbítani egy fennálló ASZK hitelszerződést?

A hitelszerződésben szereplő lejárathoz közeledve a konstrukciós feltételek teljesítése esetén az ASZK hitel futamideje a Bank pozitív hiteldöntése esetén meghosszabbító, a meghosszabbítások számára vonatkozóan nincs korlátozás.

Amennyiben elhalálozott a családi gazdálkodás vezetője vagy az Egyéni vállalkozó, meghosszabbítható-e a fennálló ASZK hitelszerződés? Ha igen, hogyan?

Más-más szabályok vonatkoznak a családi gazdálkodás vezetőjének elhalálozása, illetve az egyéni vállalkozó elhalálozásának eseteire. A regisztráló irodával, illetve a hitelnyújtó Bankkal szükséges a konkrét ügyben egyeztetni a szükséges teendőkről és lehetőségekről.

Egy egyéni vállalkozónak már van fennálló ASZK hitele, vehet-e fel családi gazdálkodóként / őstermelőként is ASZK-t?

Amennyiben már egyéni vállalkozóként van ASZK hitele, abban az esetben nem jogosult családi gazdálkodói / őstermelői minőségében is ASZK hitelt igényelni.

Lehet-e ugyanaz a magánszemély több ASZK hitel mögött is készfizető kezes?

Igen, ugyanaz a természetes személy több ASZK hitel mögött is lehet kezes.

3 éves futamidejű ASZK-val rendelkezem. Mi történik, ha csökken a futamidő alatt az árbevételem? Automatikusan csökkentésre kerül a szerződött hitelkeretem is?

Az árbevétel futamidő alatti csökkenése nem vonja automatikusan maga után a szerződött hitelkeret csökkentését. Az éves adatszolgáltatási kérelem elbírálásakor ez a hitelnyújtó Bank döntési hatáskörébe tartozik, aki mérlegeli a konkrét esetet és annak valamennyi körülményét.

ASZK-t szeretnék, de nincs MÁK ügyfél-azonosítóm. Mit kell tennem?

Az ASZK hitel igénylésének alapvető feltétele többek között, hogy az Igénylő rendelkezzen a MÁK-tól kapott ügyfél-azonosító számmal. Emiatt szükséges az igénylést megelőzően a MÁK-nál elvégezni a regisztrációt.

Ha Egyéni Vállalkozóként és őstermelőként is van agrártevékenységből származó bevételem, akkor melyik alapján igényelhetek ASZK hitelt?

Ha az Igénylő egyéni vállalkozói és őstermelői tevékenységet is végez, bármely minőségében is igényel hitelt (egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként), az adható hitelösszeg megállapításakor a két tevékenységből származó bevétel összeadható.

Van-e kötelező számlaforgalom teljesítésre vonatkozó elvárás az ASZK hitel futamideje alatt?

Igen. A hitelt folyósító Bank előírja, hogy a Vállalkozás a Banknál nyitott fizetési számláján a részére megítélt hitel összegével megegyező mértékű éves kötelező számlaforgalmat bonyolítson le.

Őstermelőként szeretnék ASZK hitelkérelmet benyújtani. Őstermelői tevékenységem igazolására milyen dokumentumokat kell benyújtanom?

A vállalkozónak a kártya formátumú őstermelői igazolvány mellett a hatályos értékesítési betétlapot is be kell nyújtania.

A Vállalkozásomnak már van Széchenyi Kártya Folyószámlahitele. Ha állattenyésztési tevékenységet is végzek, igényelhetek ehhez kapcsolódóan ASZK-t?

Egy vállalkozásnak nem lehet egy időben ASZK-ja és SZK-ja is. Fennálló Széchenyi Kártya Folyószámlahitel esetén, ha a vállalkozás megfelel az ASZK igénylési feltételeknek is, lehetősége van fennálló SZK hitelének lezárása nélkül „keretemelés SZK kiváltással” típusú ASZK kérelmet benyújtani (ezen kérelem jóváhagyása esetén az újonnan nyitott ASZK hitelkeretből a korábbi SZK hitel „kiváltásra” kerül).