Uniós pályázatok: könnyített a szabályozáson a kormány

Európai Unió, uniós pénz

A veszélyhelyzet megszűnéséig a kormány átmeneti, könnyített szabályozást vezetett be az európai uniós forrásból finanszírozott projektek szabályszerű és eredményes megvalósítása érdekében.

„Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról” című 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet – hangsúlyozottan átmeneti jelleggel – több szempontból is egyszerűsíti, illetve gyorsítja az európai uniós forrásból finanszírozott projektek szabályszerű és eredményes megvalósítását.

A fontosabb változások:

  • a pályázati felhívások meghirdetése gyorsul és egyszerűsödik;
  • a támogatási szerződés megkötésére rendelkezésre álló határidő a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelme alapján legfeljebb 120 napra meghosszabbítható;
  • a projektek támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének tervezett napja, a mérföldkövek időpontja, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje három hónappal meghosszabbítható;
  • a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekkel érintett ágazatok esetén megemelt, 50 százalékos (az Európai Tengerügyi és Halászati Alap esetében 80 százalékos) mértékű támogatási előleg igényelhető;
  • az előleggel való elszámolás határidejét 3 hónappal meghosszabbítják;
  • helyszíni szemle és helyszíni ellenőrzés nem rendelhető el, kivéve a kedvezményezett, a kedvezményezett alkalmazottja vagy meghatalmazottja személyes közreműködését nem igénylő esetben (ezeket kockázatelemzés alapján a későbbiekben pótolni szükséges);
  • az irányító hatóság a követelések adók módjára történő behajtását nem kezdeményezheti és a biztosítékokat nem érvényesítheti;
  • az engedély benyújtására irányuló kötelezettség az annak megadására irányuló kérelem benyújtását igazoló dokumentumok benyújtásával is teljesíthető;

egyszerűbbé válik az elszámolható költségek valódiságának igazolása, valamint a szakmai beszámoló alátámasztása (kevesebb dokumentum benyújtása szükséges).

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva