Ifjúsági Garancia: 102 milliárdos kerettel indul újra

üzleti megbeszélés, ifjúsági garancia, laptop, meeting
Megjelent az Ifjúsági Garancia Plusz című (GINOP Plusz-4.1.1.-23 kódszámú) felhívás a Széchenyi Terv Plusz keretében.

Az előző finanszírozási időszakban (a GINOP keretében) meghirdetett elődjéhez hasonlóan az Ifjúsági Garancia Plusz célja, hogy segítse a fiatalok munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását. A garancia azt jelenti, hogy a foglalkoztatási szervezet vállalja, hogy segítséget nyújt az elhelyezkedéshez minden olyan 15–29 éves fiatalnak, aki nem tanul és nem is dolgozik. A projekt kiemelten támogatja a hátrányos helyzetű fiatalokat. Hátrányos helyzetű fiatalok alatt a kiíró azokat a fiatalokat érti, akik tartósan álláskeresők, vagy 18 év alattiak, vagy alacsony iskolai végzettségűek, vagy vidéki térségben élők, vagy kisgyermeket nevelők, vagy romák, vagy pályakezdő álláskeresők, vagy megváltozott munkaképességűek vagy ápolási feladatokat látnak el.

Bővülő a célcsoport

Az Ifjúsági Garancia belépési pontjakén továbbra is a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szolgál, országos lefedettsége, relatíve könnyű elérhetősége és a célcsoporti kör egy részének lefedése okán. Az ajánlat biztosítására rendelkezésre álló határidő továbbra is 4 hónap, a garancia által lefedett célcsoport azonban tágabb: az eddigi 15–24 éves korosztályról a 15–29 éves korosztályra bővül. Számukra kínálnak a kormányhivatalok személyre szabott segítséget szolgáltatások, gyakornoki lehetőségek, munkalehetőségek, képzéshez vagy vállalkozóvá váláshoz adott támogatás, mobilitási és lakhatási támogatás formájában A korcsoport kibővítésével a célcsoport létszáma közel duplájára emelkedik.

A keretösszeg és a támogatási időszak

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 102,02 milliárd forint, amelyre a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a kormányhivatalok, valamint az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumot alkotva nyújthatnak be támogatási kérelmet 2023. szeptember 20-tól október 31-ig. A forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Közfoglalkoztatás helyett a munkaerőpiacra

Az elmúlt években az Ifjúsági Garancia közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalok a közfoglalkoztatás helyett az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedjenek el, emellett komoly szerepet játszott a fiatalok munkaerő-piaci részvételének növelésében, foglalkoztatásuk bővítésében és a körükben mért munkanélküliség csökkentésében. A nem dolgozó és nem tanuló fiatalok magas aránya, a munkaerő-piaci hátrányoknak a munkavállalási korosztályba belépők körében tapasztalható újratermelődése, valamint a COVID-19 hatására kialakuló válság és annak fiatalok foglalkoztatására gyakorolt negatív hatása azonban továbbra is indokolttá teszi ennek a korosztálynak a célzott támogatását – olvasható a felhívásban.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva