Új GINOP-felhívás: 5 milliárd forint hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozásoknak

szegény, hátrányos, vidék, ház

Elindult a „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-1.2.9-20) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban megjelenő felhívás célja a kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A felhívás tervezete itt olvasható, az észrevételeket, javaslatokat 2020. október 16-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd forint; a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Egy pályázó 2 millió – 60 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást kaphat, a támogatott kérelmek várható száma 800.

Az ország térségeinek fejlettségében jelentkező különbségek időben viszonylag állandó képet adnak. Évtizedek óta az ország északi-északkeleti és a dél-dunántúli térségei a legelmaradottabbak. Egy térség gazdasági helyzetét és megélhetését az ott működő vállalkozások határozzák meg, azonban a hátrányosabb helyzetű térségek alacsony vállalkozói aktivitással bírnak – emlékeztet a kormány a felhívást szükségessé tevő egyenlőtlenségekre. A GINOP célkitűzéseinek elérésében fontos szerep jut a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások fejlesztésének, beruházásaik támogatásának, valamint társadalmi-gazdasági potenciáljuk kibontakoztatásának is. A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a kkv-szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult, hiányos eszköz- és infrastrukturális ellátottsága.

A felhívástervezet szerint „új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására” pályázhatnak mikro- és kisvállalkozások 2021. január 12. hétfő 12 órától 2021. február 12. péntek 12 óráig.

Oldalunkon további hasznos cikkek találhatók kkv-knak.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva