Több mint 3000 kérelem került 2022-ben a Pénzügyi Békéltető Testület elé

pénz, bíró, ítél

2022-ben a kérelmezők 39 százalékával már elektronikus úton zajlott a kommunikáció, a legtöbb kérelmező a hitelintézetekkel szemben próbálta igényét érvényesíteni.

 

A jegybank február 28-án tette közzé a Pénzügyi Békéltető Testület 2022. évi jelentését. Az év egyik nagy előrelépése volt, hogy január 2-től már a Testület honlapján keresztül benyújtott elektronikus fogyasztói kérelmeket is fogadták. Az elektronikus úton érkezett kérelmek száma ennek köszönhetően megduplázódott (997-re), és csökkent a papír alapon és postai úton, valamint a Magyar Nemzeti Bank Központi Ügyfélszolgálatán keresztül a Testülethez eljuttatott kérelmek darabszáma.

A „PBT Online ügyintézés” alkalmazás segítségével nemcsak új kérelem nyújtható be, hanem folyamatban lévő ügyekben is lehetőség van iratok, nyilatkozatok beadására. Ezt a lehetőséget további 213 kérelmező választotta, így 2022-ben a kérelmezők 39 százalékával már elektronikus úton zajlott a kommunikáció. Az év folyamán 2493 belföldi békéltetési, 573 méltányossági, 56 határon átnyúló és 3 online vitarendezési platformon (OVR) keresztül érkezett kérelem jutott el a Testülethez.

A legtöbb kérelmet 2022-ben is Közép-Magyarországról nyújtották be, a budapesti, illetve Pest megyei kérelmezők adták az összes kérelmező 42,75 százalékát.

A kérelmezők többségükben pénzpiaci szolgáltatásokkal összefüggő ügyekkel kapcsolatos jogvitáik miatt kértek segítséget, legtöbben hitelintézetekkel szemben próbáltak igényt érvényesíteni, legnagyobb részben a hitel- és pénzkölcsön nyújtás pénzügyi szolgáltatással kapcsolatban. A méltányossági kérést tartalmazó kérelmezői igények is a pénzpiaci szolgáltatásokat érintették legnagyobb számban.

A biztosításokkal összefüggő jogviták darabszámában kis mértékű növekedés történt 2021-hez képest. Ahogy általában, 2022-ben is a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások és a vagyoni károk vitás ügyei kerültek a Testület elé. A befektetési szolgáltatásokkal és a pénztárakkal kapcsolatos viták száma ez évben sem volt jelentős a pénzpiaci és a biztosítási szektor ügyeihez képest.

A Testület 742 esetben hagyott jóvá egyezséget, 5 kötelezést és 3 ajánlást hozott. A jóváhagyott egyezségek aránya a méltányossági ügyekben volt a legmagasabb. A kérelmezők számára kedvezően zárult ügyek aránya a belföldi békéltetési és online ügyeknél 46,1 százalékos, a méltányossági ügyeknél 51 százalékos, a határon átnyúló ügyeknél 60 százalék volt, ideértve a Testület által jóváhagyott egyezségek és a formailag megszüntetéssel végződő, de a felek között az eljáráson kívüli megállapodást jelentő ügyeket is.

A Testület az év folyamán 2308 alkalommal tartott meghallgatást, és átlagban 62 nap alatt zárt le, illetve fejezett be egy-egy ügyet.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva