Meghaladta az egymilliót a működő vállalkozások száma

Az előzetes adatok alapján tovább nőtt a működő vállalkozások száma, 2022-ben meghaladta az 1 milliót – tájékoztatott a statisztikai hivatal.

 

Ezen belül nagyobbrészt az önálló vállalkozók száma bővült: míg 2021-ben 523 ezer, 2022-ben már mintegy 614 ezer önálló vállalkozás működött Magyarországon – olvasható a „Helyzetkép, 2022 – Vállalkozások” című kiadványban.

A mezőgazdaság és az ingatlanügyletek kivételével valamennyi nemzetgazdasági ágban nőtt az önálló vállalkozók száma, a legnagyobb növekedés darabszámban az építőipar, a szakmai, tudományos és műszaki tevékenység, valamint az egyéb szolgáltatás területén valósult meg. A legnagyobb arányú (20 százalékos) növekedés az önálló vállalkozók esetében szintén az építőiparban, valamint az adminisztratív szolgáltatásban és a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágakban történt az előző évhez képest. A társas vállalkozások száma (412 ezer) is nőtt 8,9 százalékkal 2021-hez képest, viszont annak mértéke az önálló vállalkozókéhoz képest mérsékeltebb volt.

2022-ben a főbb gazdasági mutatók létszám-kategóriák szerinti megoszlása alig változott az előző évhez viszonyítva. Továbbra is a mikrovállalkozások tették ki a cégek több mint 95 százalékát, azonban a gazdasági teljesítmény elsősorban a nagyvállalatoknál összpontosult. A foglalkoztatottak negyedének munkát adó, kevesebb mint ezer (250 fő feletti létszámmal rendelkező) nagyvállalat részesedése 2021-hez képest kismértékben csökkent. A hozzáadott érték tekintetében részesedésük 39 százalékos, a bruttó tárgyieszköz-beruházást tekintve pedig 43 százalékos volt 2022-ben. Az összes vállalkozás 4 százalékát kitevő 10–249 fős kis- és középvállalkozások részesedése 30 és 40 százalék között mozgott a vizsgált mutatók esetében.

Az egy foglalkoztatottra jutó árbevétel folyó áron 2022-ben meghaladta az 58 millió forintot, amelyhez azonban hozzájárult a hasonló mértékben növekvő infláció hatása is.

Ez a mutató 2021-ben az energiaiparban volt a legmagasabb, megközelítőleg 365 millió forint. A legkevesebb árbevétel az egyéb szolgáltatás (5,5 millió forint), illetve az oktatás (7,2 millió forint) ágazatokban jutott egy főre.

2021-ben az egy foglalkoztatottra jutó árbevétel az Európai Unióban 201 ezer euró (több mint 72 millió forint) volt. Hazánk az uniós átlag 62 százalékát (123,8 ezer euró) érte el, ezzel a 20. helyet foglalta el a tagországok rangsorában.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva