Magyar-koreai K+F pályázat: 360 millió forintra lehet pályázni

koreai üzletember

2022. május 31-ig lehet jelentkezni a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH), a Koreai Köztársaság Tudományos és Infokommunikációs Minisztériuma és a koreai National Research Foundation 360 millió forint keretösszegű közös pályázatára.

A korábbi, 2018-ban meghirdetett projektalapú koreai-magyar pályázat keretében 2 egyetem és 3 kutatóközpont 6 projektje részesült összesen több mint 208 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

Az idei fókuszterületek a lézertechnológia, a nanotechnológia, az orvosbiológia, a környezetbarát energia és az IKT, de bármilyen más tudományterületen is be lehet nyújtani pályázatot.

A támogatásban részesülő pályázatok várható száma 4–5 darab, az elnyerhető támogatás projektenként minimum 20 millió, maximum 70 millió forint lehet. (Az utóbbi összegek indikatív jellegűek, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhatnak – jegyzi meg a kiíró.)

Támogatási kérelem önállóan és konzorcium formájában is benyújtható; a támogatandó projektnek legalább egy magyar és egy koreai partner előzetesen egyeztetett nemzetközi konzorciumi együttműködésével kell megvalósulnia.

Támogatási kérelmet a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek nyújthatnak be:

  • jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak a kata hatálya alá;
  • államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, illetve költségvetési szervek vagy költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek

Önállóan támogatható tevékenységek: alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés. Önállóan nem, de támogatható tevékenységek: eszközök és immateriális javak beszerzése, nyilvánosság biztosítása, projektkoordináció, piacra jutás, iparjogvédelem, általános költségek, utazáshoz kapcsolódó költségek.

A projektek futamideje maximum 36 hónap.

További részletek és letölthető dokumentumok a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva