Kiépülhet a „nemzeti informatikai eszközkezelési ökoszisztéma”

eszköz, technológia, informatika

A Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent a „Közszolgáltatások hatékonyságát növelő nemzeti informatikai eszközkezelési rendszer megerősítése” című (RRF-9.8.1-22 kódszámú) felhívás.

A projekt az RRF, az uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility) támogatásával valósul meg, a rendelkezésre álló keretösszeg 17 538 558 421 forint; támogatási kérelmet a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. nyújthat be 2022. március 25. és április 22. között.

A fejlesztés célja a közszolgáltatásokat ellátó (NISZ Zrt. feladatkörén kívül eső) szervezetek feladatellátásához szükséges informatikai eszközök és szoftverek eszközkezelési nyilvántartásának felállítása – olvasható a felhívásban. Mit jelent ez? A felhívásból a következőket tudhatjuk meg.

A közszolgáltatásokat ellátó (NISZ Zrt. feladatkörén kívül eső) szervezetek (pl. köznevelési, egészségügyi, szociális intézmények) feladatellátásához szükséges informatikai eszközök és szoftverek biztosítása folyamatos és nagy volumenű feladat. Az érintett intézmények és fenntartóik nem rendelkeznek olyan – a jogszabályi kötelezettségen túlmutató – nyilvántartásokkal, melyek pontosan tartalmaznák ezeknek az eszközöknek és vagyoni értékű jogoknak a pontos helyét és felhasználási körülményeit, különös tekintettel a műszaki állapotukra és életciklusuk követésére, továbbá nem rendelkeznek a kiterjedt eszközpark menedzseléséhez szükséges erőforrásokkal és kompetenciákkal. A COVID világjárvány tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy a közszolgáltatások rezilienciájának kiemelt tényezője a korszerű, jól karbantartott IT eszközkészlet rendelkezésre állása ezzel segítve a jelenlegi és későbbi járványhelyzetekre való sikeres felkészülést, kezelést és elhárítást, továbbá gyorsítja, hatékonyabbá teszi gazdasági újjáépítés végrehajtását.

A tervezett nyilvántartás („eszközkezelési ökoszisztéma”) célja:

  • átfogó, egységes nyilvántartás felállítása;
  • rugalmas, költséghatékony, jelentős megtakarításokat eredményező beszerzés-menedzsmentet is támogató ellátási mechanizmus kialakítása, amely folyamatosan biztosítja a közszolgáltatások számára a szükséges korszerű informatikai eszközöket és megoldásokat, valamint ennek keretében gondoskodik a kapcsolódó szolgáltatásokról (karbantartás, auditok, csere, pótlás, selejtezés stb.);
  • céltudatos és fenntartható eszközgazdálkodást támogató jogszabályi környezet kialakítása;
  • a társadalom digitális felzárkóztatását és a környezettudatos eszközgazdálkodást támogató modell kidolgozása.

A tervezett ökoszisztéma lehetőséget biztosít az ellátási mechanizmus kiterjesztésére azzal, hogy az érintett szervezetek egyedi IT eszközmenedzsmentjét kiegészíti az eszközök életciklusának az adott szervezeten kívüli menedzsmentjével és országos szinten értelmezi azt másodlagos, vagy akár harmadlagos életciklus biztosításával. Ezek az újabb hasznosítási lépcsőfokok jelenthetik akár a szektorból a társadalom irányába történő kivezetést ezzel bizonyos szempontból elavult, de még mindig működőképes eszközt juttatva megfelelő partner szervezetek segítségével olyan, a digitalizáció szempontjából hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számára, akiknek felzárkóztatása elemi érdek a lakosság rezilienciájának növelése érdekében. Az érintett eszközök életciklusának végén az ökoszisztéma biztosítani kívánja a lehetőség szerinti környezetbarát újrahasznosítást, feldolgozást.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva