K + F + I = 136 670 000 000

By 2021.01.05.január 18th, 2021Üzleti bulvár
kutatás, fejlesztés, innováció

A Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP) keretében hamarosan megjelenik a „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” című (VINOP-2.1.2-21) felhívás, 136,67 milliárd forint keretösszeggel.

A vállalkozások versenyképessége és a K+F+I tevékenység ösztönzése érdekében kiemelt jelentőségű a tudásintenzív és innovatív vállalkozások házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatás fejlesztésének támogatása – olvasható a felhívás tervezetében. A vállalkozások meglévő és potenciális tudásbázisában rejlő szinergiák kihasználása érdekében elengedhetetlen a kisebb együttműködések támogatása is. Ezek a közös projektek jelentős szellemi hozzáadott értéket magukban hordozó, új, piacképes termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezhetik.

A pályázók minimum 50 millió, maximum 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek; a kormány 200–3700 támogatott projekttel számol.

Támogatási kérelmet

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,
 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, valamint
 • kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek

nyújthatnak be.

Önállóan támogatható tevékenység: kísérleti fejlesztés

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat az olyan, kereskedelmileg felhasználható kísérleti modellek kifejlesztése is, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

A kísérleti fejlesztésbe azonban még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek – figyelmeztet a kiíró.

Egyéb (önállóan nem) támogatható tevékenységek:

 • alapkutatás
 • ipari kutatás
 • eszközbeszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 • előkészítési tevékenység
 • projektmenedzsment tevékenység
 • kötelező nyilvánosság
 • piacra vitel
 • általános (rezsi) költségek
 • ingatlan beruházás

A projektek Budapest kivételével bárhol megvalósíthatók.

A felhívásra várhatóan három szakaszban lehet majd jelentkezni:

 • március 1. – 2021. április 30.
 • szeptember 1. – 2021. október 29.
 • január 17. – 2022. március 2.

Oldalunkon további hasznos cikkek találhatók kkv-knak.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva