Hatmilliárd forint épületenergetikai fejlesztések előkészítésére

napelem, korszerűsítés, energiahatékony

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében elindult a „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című (KEHOP-5.2.15) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A támogatás a projektkivitelezési munkák előkészítésére fordítható; a cél a kiválasztott épületekre vonatkozó épületenergetikai fejlesztések teljes körű előkészítése, megújuló energiaforrás hasznosításának tervezésével. A felhívás keretében támogatható

  • részletes tervek, építési engedélyes tervek, tender tervek, műszaki beavatkozási tervek, kiviteli tervek és részletes mérnöki költségvetés elkészítése;
  • hatósági engedélyek és/vagy állásfoglalások megszerzése;
  • a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció véglegesítése, az eljárás lefolytatása, szerződéskötés; valamint
  • a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése a hatályos 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,00 milliárd forint; ezt az uniós Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A feltételeknek megfelelő projektek maximum 750 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak; a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50 db.

Támogatási kérelmet felsőoktatási intézmények, valamint a Magyarországon nyilvántartásba vett, felsőoktatási intézményt fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok nyújthatnak be 2021. november 1-jétől 2022. május 31-ig. (A nem állami felsőoktatási intézmények fenntartójuk jóváhagyásával jogosultak támogatási igény benyújtására.) Pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40 százaléka épületekben történik. Ha ezeket jól szigeteljük és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy hazánkban az egységnyi GDP előállításának energiaigénye valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban – indokolja a kormány, miért van szükség a felhívás keretében támogatott fejlesztésekre.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021. október 7-ig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

További részletek az itt elérhető felhívástervezetben.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva