Ételkiszállítás: átlátható értékelési rendszert szorgalmaz a GVH

online értékelés, review, visszajelzés, elégedettség, ajánlás

A versenyhatóság nyilvános ajánlásokkal támogatja az ételrendelésre és házhozszállításra szakosodott hazai online platformokat annak érdekében, hogy a fogyasztói bizalmat fenntartó, megismerhető és átlátható értékelési rendszerrel rendelkezzenek.

 

A Gazdasági Versenyhivatal átfogó gyorselemzést végzett annak vizsgálatára, hogy az ételrendelésre és házhozszállításra szakosodott hazai online platformok milyen lehetőséget biztosítanak a fogyasztók véleményének kifejezésére.

Az elemzés számos problémára fényt derített. Így például

 • a platformok többségén nem derül ki, hogy az értékelés milyen szempontok szerint, milyen módszertannal történik;
 • nem egyértelmű, hogy az adott pontszám hány véleményen alapul;
 • az értékelési módszertant tartalmazó szabályzatot csak egyetlen platform tette közzé, ám ennek tartalma sem volt teljes összhangban az értékelési folyamattal;
 • magának a platformnak az értékelésére általában egyáltalán nincs mód;
 • a szöveges formájú vélemények – ha egyáltalán van ilyen lehetőség – egyik felületen sem jelennek meg, és nem egyértelmű, hogy milyen módon épülnek be az értékelési folyamatokba;
 • egyes esetekben a vásárlók utólag módosíthatják a már leadott véleményeiket (akár több alkalommal is), ami megkérdőjelezi a befolyásmentességet.

A GVH szakemberei a platformok többségénél nem találtak tájékoztatást arról sem, hogy alkalmaznak-e moderálást, illetve ha van moderálás, az milyen elveken nyugszik.

Az eredmények alapján a GVH „Egyértelműen, megismerhetően, átláthatóan” címmel nyilvános ajánlásokat tett közzé a platform-szolgáltatóknak. Ebben ilyen javaslatokat olvashatunk:

 • készüljön értékelési és moderálási szabályzat;
 • az értékelő rendszer szempontjai legyenek előre megismerhetőek;
 • tegyék nyilvánvalóvá, ha a szempontok között vannak olyanok, amelyek csak a platform saját szolgáltatásainak fejlesztését célozzák, magába az értékelésbe nem számítanak be;
 • az értékelés lehetősége legyen könnyen érzékelhető;
 • legyen könnyen megtalálható az értékelési és moderálási szabályzat is,
 • a rendszer figyelmeztessen az értékelés (jellemzően időbeli) korlátaira;
 • a pozitív és negatív véleményeket egyaránt vegyék figyelembe.

A vélemények torz megjelenítése ugyanis bizonyos esetekben akár a vásárlókat megtévesztő, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak is minősülhet, így hatósági szankciókkal járhat – figyelmeztet a hatóság.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva