Bölcsődei férőhelyek: közel 2 milliárd forint uniós forrás Pest megyében

bölcsőde, bölcsődei terem, intézményi ellátás, kislány

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című (VEKOP-6.1.1-21) felhívás.

A felhívás a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását segíti elő Pest megyében, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei nevelés további célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. A felhívás keretében kizárólag férőhelybővítést, új férőhelyek létrehozását eredményező fejlesztések támogathatóak. Meglévő férőhelyek, csoportszobák fejlesztése közvetlenül nem támogatható, ez alól kivételt jelent, ha a tervezett fejlesztés hozzájárul a meglévő férőhelyek fejlesztéséhez is, például a közös használatú helyiségek fejlesztésével, udvar, játszóudvar felújításával – olvasható a hivatalos pályázati portálon megjelent felhívásban.

A tervezett keretösszeg 1,839 milliárd forint; a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja; a kormány 3–8 támogatott támogatási kérelemmel számol.

Önállóan támogatható tevékenységek:

  • meglévő bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde férőhelyeinek – bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, illetve a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való – bővítése (felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés, indokolt esetben új építés);
  • új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása (meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése; új épület építése; ingatlanvásárlás).

A felhívásra központi költségvetési szervek, önkormányzatok, egyházak, nonprofit szervezetek, valamint önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet 2021. január 27-től február 26-ig.

Oldalunkon további hasznos cikkek találhatók kkv-knak.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva