A tavasz meghozta az optimizmust?

optimizmus, remény, bizakodás

2021 áprilisában már a korábbinál jelentősen több hazai cégvezető nyilatkozott optimistán az általa irányított vállalkozás pénzügyi helyzetéről.

A megelőző félévre, 2021. áprilisra és a következő félévre vonatkozóan a vállalkozások hasonlóan ítélték meg a pénzügyi kötelezettségek teljesíthetőségét – derül ki az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) friss elemzéséből. A cégek negyede-harmada számára egyáltalán nem jelent nehézséget a pénzügyi kötelezettségek teljesítése egyik vizsgált időszak folyamán sem, további egyharmaduk számára pedig ez közepes nehézséget okoz. A vállalkozások több mint 80 százaléka számára legfeljebb közepes nehézséget jelentett a pénzügyi kötelezettségek teljesítése, egytizedük számára ugyanakkor folyamatosan súlyos nehézséget jelent a pénzügyi kötelezettségeiknek való megfelelés.

A tavalyi adatfelvételekhez képest 2021. áprilisban a pénzügyi tartalékok szempontjából jobbnak ítélik pénzügyi helyzetüket a vállalkozások. A korábbi 11, illetve 12 százalékos aránnyal szemben 2021 áprilisában már a vállalkozások közel ötöde (19 százalék) arról számolt be, hogy tartalékai több mint egy évre elegendőek a pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez az érvényben lévő járványügyi korlátozásokat figyelembe véve. A hazai vállalkozások közel harmada (28 százalék) jelenleg is legfeljebb 2 hónapra, közel fele (43 százalék) pedig legfeljebb 3 hónapra elegendő saját tőkével rendelkezett a koronavírus-járvány harmadik hulláma idején érvényben lévő járványügyi korlátozások időszakában a velük szemben fennálló pénzügyi követelések teljesítéséhez. 2020 áprilisában azonban ezek az arányok még rendre 45 százalék, illetve 63 százalék voltak.

A cégvezetők várakozásai egyértelműen pozitívabbak a cég által végzett fő tevékenység nyereségességének mértéke szempontjából 2020 azonos időszakához képest, a 2021. április–2021. október közötti félévre vonatkozóan, az előző félév megítélésével összehasonlítva. A vállalatvezetők 31 százaléka a nyereségesség mértékének növekedésére számít, 39 százalék vélekedett úgy, hogy a nyereségesség nem fog változni a következő félévben, 21 százalék pedig a nyereségesség csökkenésére számít a következő 6 hónapban. Mindössze 8 százalék várja azt, hogy cége veszteségessé válik vagy veszteséges marad.

A GVI azt is megkérdezte a válaszadóktól, hogy milyen mértékben számítanak arra, hogy az azonos ágazatba tartozó, hasonló tevékenységet végző versenytársaik a következő félév folyamán kilépnek a piacról, felfüggesztik tevékenységüket. Ennek alapján a vállalatvezetők közel fele (49 százalék) egyáltalán nem tartja valószínűnek versenytársai piaci kilépését a közeljövőben, míg mindössze 9 százalékuk tartja nagyon valószínűnek, hogy lesz olyan versenytársa, amely felfüggeszti tevékenységét a 2021. áprilisa és októbere között.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva