Augusztustól lehet pályázni terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésére

magtár, szárító, siló, mezőgazdaság

A Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Programjának keretében megjelent a „Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.7-21) felhívás.

 

A felhívás tervezett keretösszege 50 milliárd forint, amely három célterület között oszlik meg:

  • mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének javítása, szerkezetátalakításuk és korszerűsítésük megkönnyítése a piaci jelenlét, a piacorientáltság és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából: 36 milliárd forint;
  • megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése, a generációs megújulás elősegítése: 10 milliárd forint;
  • a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása: 4 milliárd forint.

A forrást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege támogatást igénylőnként minimum 50 millió, maximum 1 milliárd forint. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40 százaléka, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50 százaléka; a fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kormány 100–150 darab támogatható projekttel számol.

„A klímaváltozásnak a terméseredményekre és minőségre kiható fokozódó globális hatásai, a világpiaci áringadozás, és az energia-függőség napjainkra stratégiai kérdéssé tették a megfelelő színvonalú termelési rendszerek, illetve tárolási technológiák alkalmazását, amelyek nélkül hosszútávon a biztonságos élelmiszerellátás is veszélybe kerülhet. Az új kihívásoknak akkor tud megfelelni az ágazat, ha a legkorszerűbb technológiai berendezésekkel felszerelt üzemek állnak rendelkezésre” – olvasható a felhívásban.

Önállóan támogatható tevékenységek:

  • terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása.
  • terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

A támogatási kérelmeket 2021. augusztus 2-től 2021. szeptember 27-ig, négy szakaszban lehet benyújtani:

  • első szakasz: 2021. augusztus 2. – 2021. augusztus 16.
  • második szakasz: 2021. augusztus 17. – 2021. augusztus 30.
  • harmadik szakasz: 2021. augusztus 31. – 2021. szeptember 13.
  • negyedik szakasz: 2021. szeptember 14. – 2021. szeptember 27.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva