20 milliárd forintból terjedhet az okosmérés

energia, okoseszköz, energiatakarékos

Várhatóan május 5-től lehet pályázhat hat társaság az „Okosmérés elterjesztése” című (RRF-6.3.1-23) felhívásra.

 

A támogatás célja az okos villamos energia fogyasztásmérők beszerzésének és telepítésének támogatása. A keretösszeg 20 milliárd forint, a forrást a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) biztosítja.

A hivatalos pályázati portálon megjelent, a társadalmi egyeztetésen már túlesett felhívástervezet szerint május 5-től június 4-ig a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által kiadott elosztó hálózati engedéllyel rendelkező társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet:

 • az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.,
 • az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.,
 • az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.,
 • az ELMÜ Hálózati Kft.,
 • az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.,
 • az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft, valamint
 • a Digitális Kormányzati Fejlesztési és Projektmenedzsment Kft. mint konzorciumi partner.

A kormány (a névsor alapján érthetően) hat támogatott kérelemmel számol, a támogatás összege minimum 1 milliárd, maximum 8 milliárd forint lehet.

A támogatható tevékenység: okos mérők beszerzése és telepítése a hatályos jogszabályi kötelem teljesítésével összefüggésben, illetve a kapcsolódó előkészítési, projektmenedzsment és minőségbiztosítási tevékenység.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a projekt kezdetétől számított maximum 40 hónap, de legkésőbb 2026. április 30.

A felhívás rögzíti, hogy az egyes pályázóknak (legalább) hány okos mérőt kell újonnan telepíteniük: MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. és MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. együtt 89 102 darab; ELMÜ Hálózati Kft. 82 710 darab; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 29 554 darab; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 53 521; OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. 35 793 darab.

Az okos mérés előnyeit a felhívás az alábbiakban foglalja össze:

 • A fogyasztói szokások optimalizálásával, valamint a hálózatból vételezett villamos energia várhatóan mintegy 8 százalékos mérséklésével a rendszerhasználók tevékenyen járulnak hozzá az ÜHG csökkentéséhez.
 • Az okos mérő a villamos energia felhasználás mérésének az adatok gyűjtésének, az adatok tárolásának, valamint az adatok továbbításának meghatározó eszköze.
 • Az okos mérő által mért és rendelkezésre bocsátott adatok a kapcsolódó egyéb rendszereken hozzájárulnak a hálózat állapotának figyelemmel kiséréséhez, valamint az ellátásbiztonság javításához és a felmerülő hibák lehető legrövidebb időn belüli javításához.
 • A prognosztizált éves mennyiségek szükségessé teszik a szerelői állomány illetve a kapcsolódó rendszereket kezelő humán erőforrás bővítését, amely új munkahelyeket teremthet.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva