15 milliárdos új EFOP-felhívás jelenik meg 2022 őszén

Elindult a „Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – támogatott lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás fejlesztése” című (EFOP-2.2.25-22) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében megjelenő felhívás célja a fogyatékossággal élő személyek és pszichiátriai betegek önálló életvitelének támogatása.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint, a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Egy pályázó 100 millió – 1,25 milliárd forint támogatásban részesülhet, a támogatott támogatási kérelmek várható száma ennek megfelelően 12–150.

A „közösségi szolgáltatások” vagy a „közösségi ellátás” azon szolgáltatásokat jelöli, amelyek lehetővé teszik az egyén számára a közösségi életvitelt. A kifejezés olyan, a közösség egészét segítő szolgáltatásokat – például lakhatás, egészségügyi ellátás, oktatás, foglalkoztatás, kultúra és szabadidő – ölel fel, amelyeknek mindenki számára hozzáférhetőnek kellene lenniük, fogyatékosságuk jellegétől vagy a támogatás szükséges mértékétől függetlenül – magyarázza a hivatalos pályázati portálon közzétett felhívástervezet. Mindez kiegészül speciális szolgáltatásokkal is, például a fogyatékossággal élő személyeknek biztosított támogatási szolgáltatásokkal vagy a hozzátartozókat tehermentesítő gondozása.

A pályázat keretében önállóan támogatható „új férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével vagy meglévő ingatlan átalakításával, bővítésével, felújításával”. Létrehozható lakhatási szolgáltatások: legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, illetve hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház. Elengedhetetlen, hogy a fejlesztés eredményeként azon a település(rész)en, ahol a lakhatási szolgáltatások létrehozása megtörténik, a szükséges szociális alapszolgáltatások megfelelő mértékben, stabilan, jó minőségben, elegendő kapacitással rendelkezésre álljanak. Amennyiben az adott településrészen, ahol a lakhatási szolgáltatások létrehozása megtörténik nem áll rendelkezésre elegendő alapszolgáltatás, a támogatást igénylő a projekt keretében alapszolgáltatás-fejlesztést is megvalósíthat.

Támogatási kérelmet a fogyatékossággal élő személyek, pszichiátriai betegek számára szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek nyújthatnak be 2022. október 19-től november 30-ig.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2022. szeptember 12-ig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva