10 milliárd forintból élhetnek jobban a méhek

méhcsalád, méh, lép, méz

A Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Programjának keretében megjelent a „Méh állatjóléti támogatás” című (VP3-14.1.2-22) felhívás.

A felhívás a méhcsaládok ökoszisztéma-szolgáltató képességének fejlesztését célozza meg azáltal, hogy támogatást nyújt a méhek jólétét szolgáló higiéniai, állatvédelmi körülmények, feltételek biztosításához. A méhcsaládok egészsége, kiegyensúlyozott fejlődése, avagy nyugalma elősegítésével a méhcsalád jobban ellenállhat a betegségeknek, így az egészséges méhcsalád ökoszisztéma-szolgáltatása is fokozható. Ennek érdekében az Európai Unió vissza nem térítendő forrást biztosít a gazdálkodóknak, kompenzálva a növekvő kiadásokat – olvasható a hivatalos pályázati portálon megjelent felhívásban.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd forint; a forrást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A kormány 7500 támogatott támogatási kérelemmel kalkulál. A támogatási kérelmek benyújtására 2022. június 20. napjától 2022. július 19. napjáig van lehetőség.

A támogatott „tevékenység”: méhcsaládonként évente egy alkalommal 4 kg méz visszahagyása. (A méhésznek lehetősége van dönteni arról, hogy – az adott gazdaság környezetét figyelembe véve – adott évben mely időszak indokolja leginkább a többletméz visszahagyását.) Ezért az érintettek 15 eurónak megfelelő forint/méhcsalád/év támogatásban részesülhetnek.

Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők nyújthatnak be; fontos feltétel, hogy az igénylő a támogatási kérelem beadását megelőzően, legalább 3 éve a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló rendeletben bejelentett és nyilvántartott méh-tenyészettel rendelkezzen. Konzorciumi formában nem lehet pályázni.

A kérelmeket 2022. június 20. és 2022. július 19. között lehet benyújtani; a támogatás kötelezettségvállalási időszaka 2022. július 1-től 2024. december 31-ig tart.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva