Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés: 360 milliárd forintról folyik az egyeztetés

mezőgazdaság, agrár, vidék

Elindult az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-21) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A Vidékfejlesztési Program keretében megszerezhető támogatás fő célja a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése, környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása és a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése. A legfontosabb konkrét célkitűzések ennek megfelelően:

  • a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása,
  • a környezet (talaj és víz) állapotának megőrzése és javítása a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával,
  • a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés kiküszöbölése, megelőzése,
  • a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése,
  • a biodiverzitás megőrzése a természetes életkörülmények között,
  • a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat, tájgazdálkodás kialakításával,
  • az agrobiodiverzitás javítása,
  • az állattenyésztés és a növénytermesztés arányainak javítása, a külterjes állattartás ösztönzésével,
  • a minőségi élelmiszer-előállítás elősegítése környezetkímélő gazdálkodási módszerek ösztönzésével,
  • a kedvezőtlen klímaváltozás elleni küzdelem és alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, megfelelő termelési szerkezet, földhasználat váltás révén.

A felhívás meghirdetésekor a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 360 milliárd forint; a forrást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A kormány 23 000 támogatott támogatási kérelemre számít, a feltételeknek megfelelő projektek normatív, területalapú vissza nem térítendő támogatásban részesülnek.

Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 2021. október 15. és 2021. november 15. között. Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021. augusztus 9. napjáig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

További részletek az itt elérhető felhívástervezetben.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva