Új uniós mérföldkövek a korrupció elleni küzdelemben

korrupció, rendőrség, nyomozás

Az Európai Bizottság május elején közzétett intézkedéscsomagjában „határozott lépéseket tesz az EU-ban és világszerte jelentkező korrupció visszaszorítása érdekében”.

 

Az intézkedéscsomag

  • új és szigorúbb szabályokat tartalmaz a korrupciós cselekmények bűncselekménnyé nyilvánítása és a szankciók uniós szintű harmonizálása érdekében,
  • javaslatot tesz egy célzott, közös kül- és biztonságpolitikai szankciórendszer bevezetésére,
  • nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre és arra, hogy kialakuljon a feddhetetlenség kultúrája, amelyben a korrupciót nem tolerálják, továbbá
  • megerősíti a bűnüldözési eszközöket

A bűnüldöző szerveket, a hatóságokat, a gyakorló szakembereket, a civil társadalmat és más érdekelt feleket tömörítő uniós korrupcióellenes hálózat az egész EU-ban a korrupció megelőzésére irányuló erőfeszítések katalizátoraként fog működni, valamint bevált gyakorlatokat és gyakorlati iránymutatást fog kidolgozni – olvasható a Bizottság közleményében. A hálózat munkájának eredménye be fog épülni az uniós korrupcióellenes stratégiába, amelynek kialakítására az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal egyeztetve kerül majd sor.

A Bizottság javaslatot tesz egy, a korrupció elleni küzdelemről szóló új irányelvre. A javaslat több szempontból is korszerűsíti a meglévő uniós korrupcióellenes jogi keretet. A közszférára például a legszigorúbb elszámoltatási normák életbe léptetését szorgalmazza az Európa Bizottság. Ennek érdekében a tagállamok köteleznék arra, hogy hatékony szabályokat fogadjanak el a közérdekű információkhoz való nyílt hozzáférésre, a közszférán belüli összeférhetetlenség eseteinek feltárására és kezelésére, a köztisztviselők vagyonának nyilvánosságra hozatalára és ellenőrzésére, valamint a magán- és a közszféra közötti kölcsönhatás szabályozására vonatkozóan.

A javaslat harmonizálná a korrupciós bűncselekményként büntetőeljárás alá vont bűncselekmények fogalom-meghatározásait, hogy azok a vesztegetés mellett a hűtlen kezelést, a befolyással üzérkedést, a hivatali visszaélést, valamint az igazságszolgáltatás akadályozását és a korrupciós bűncselekményekhez kapcsolódó jogellenes meggazdagodást is magukba foglalják.

A javaslat szerint a tagállamoknak a jövőben biztosítaniuk kell, hogy a bűnüldöző szervek és az ügyészek megfelelő nyomozati eszközökkel rendelkezzenek a korrupció elleni küzdelemhez.

„A korrupció mindannyiunk életére hatással van: rombolja társadalmainkat, demokratikus intézményeinket és uniós értékeinket. A korrupció biztonsági fenyegetést is jelent: a szervezett bűnözői csoportok 60 százaléka alkalmaz a korrupcióval összefüggő módszereket. Az Európai Bizottság most egy olyan átfogó javaslatot nyújt be, amely több korrupciós bűncselekmény ellen irányul, és oda sújt le, ahol az a legjobban fáj a korrupt személyeknek” – nyilatkozta Ylva Johansson, az uniós belügyekért felelős biztos.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva