„Szellemi műhelyek” jelentkezését várja az NKFI Hivatal

diákok, tanulócsoport

Május 9-től kérhetik a szakmai véleményt azok a „szellemi műhelyek”, amelyek a „Stratégiai K+F Műhelyek” pályázat keretében szeretnének támogatást kapni.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett „Stratégiai K+F Műhelyek” pályázati felhívás felsőoktatási intézmények olyan szellemi műhelyeit támogatja, amelyek kutatási tevékenysége, vagy kreatív értékteremtése a társadalomban tapasztalható konkrét problémák megoldására irányul.

A felhívás olyan újszerű megoldások kifejlesztését vagy kutatását segíti, amelyek hatékonyabbak, eredményesebbek vagy fenntarthatóbbak a már létező megoldásoknál, és/vagy a támogatást igénylő környezetében nem állnak rendelkezésre.

A pályázó(k) a szakmai vélemény iránti kérelmüket az NKFI Hivatal weboldaláról elérhető elektronikus felületen 2022. május 9-től 2022. május 20. 12:00-ig nyújthatják be. Támogatási kérelem csak szakmai támogató vélemény birtokában nyújtható be, szeptember 9. 12:00 óráig.

A felhívásra önállóan és konzorcium keretében támogatási kérelmet nyújthatnak be Magyarországon székhellyel rendelkező nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, illetve költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek.

Önállóan támogatható tevékenységek: alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés.

Önállóan nem támogatható tevékenységek: nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek; iparjogvédelmi tevékenység; szakmai megvalósításhoz kapcsolódó és indokolt konferencia és kiállítás részvétel; közbeszerzési tevékenység; előzetes tanulmányok, tervek elkészítése és engedélyezése; a kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges terület előkészítése, épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, felújítása és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések; tárgyi eszköz beszerzése; immateriális javak beszerzése; projekt koordinációs tevékenység; általános költségek; utazáshoz kapcsolódó tevékenység.

A felhívás keretösszege 8,3 milliárd forint. Projektenként 1–3 milliárd forint támogatás igényelhető önállóan és konzorciumban egyaránt.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 12–36 hónap. A projekt saját felelősségre akár a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtását követően is megkezdhető.

További részletek és dokumentumok az NFKI Hivatal honlapján érhetőek el.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva