Közösségi megújuló energiatermelés és felhasználás – 13 milliárd forintból

megújul, körforgás, energia

A Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent a „Közösségi megújuló energiatermelés és felhasználás” című (RRF – 3.4.1-22 kódszámú) felhívás.

Az intézkedés célja a közösségi megújuló energia előállítás növelése, közösségi tulajdonba kerülő megújulóenergia-termelés és -felhasználás révén. A létrehozott megújuló energiatermelő egység által termelt energia eladásából befolyó bevételekből a 300 leghátrányosabb helyzetű településen élő rászoruló családokat fogják támogatni. A programba bevonni kívánt családokat pályázat keretében kell kiválasztani, ahol a kisgyermekes családok részesülnek előnyben, annak érdekében, hogy a kisgyermekes családoknál ne legyen fűtetlen szoba.

A beruházás hozzájárul az Európai Bizottság 2020-as országspecifikus ajánlásához, amely a zöld és digitális átállás, mindenekelőtt a tiszta és hatékony energiatermelés- és felhasználás előtérbe helyezését írja elő – olvasható a felhívásban.

A projekt az RRF, vagyis az uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility) támogatásával valósul meg, a rendelkezésre álló keretösszeg közel 13 milliárd forint (12 919 814 279 forint szerepel a felhívásban); támogatási kérelmet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány nyújthatott be.

Mire használható fel ez az összeg? A felhívás szerint támogatható (többek között):

  • projekt előkészítési tevékenység;
  • a megújuló energiatermelő egységek létesítéséhez kapcsolódó tevékenységek: ingatlan szerzés; megújuló energiatermelő egység terveztetés, engedélyeztetés; megújuló energiatermelő egység építtetés, energiatároló beépíttetése; kapcsolódó hálózatfejlesztés megrendelése;
  • energiatermelési kapacitás létrehozása;
  • az energiaközösségekhez kapcsolódóan jogszabályi javaslatok megfogalmazása;
  • az energiatermelésből befolyt bevételek szociális támogatásként (vagy megtermelt energiaként) való elosztása;
  • a megtermelt megújuló energiát értékesítő szolgáltató közbeszerzés vagy közbeszerzéshez hasonló, nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes pályázat útján történő kiválasztása;
  • projektmenedzsment;
  • kötelező nyilvánosság biztosítása.

Miért van szükség a projektre? A felhívást a kormány a következőképpen indokolja: Magyarország medencefekvéséből adódóan és a gyakori téli inverziós légállapot miatt a kibocsátott légszennyezés jellemzően a települések légkörében marad. Ez a kedvezőtlen anyagi helyzet miatti környezetszennyező fűtési módokkal összekapcsolódva extrém légszennyezettségi állapotokat idézhet elő. Jellemző az is, hogy az újonnan használatba vett, sok esetben korszerűtlen tüzelőberendezésekben hiányos tüzeléstechnikai ismeretekkel fűtenek. Szintén nagy probléma, hogy a háztartási szilárd tüzelőberendezésekben sok helyütt rossz minőségű szenet, lignitet, sőt hulladékot is égetnek.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva