Közel 120 milliárd forintból fejlődhet a szakképzés

laboratórium, mezőgazdaság, tangazdaság

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében hamarosan megjelenik a „21. századi szakképző intézményfejlesztési program” című (RRF-2.2.2-22) felhívás.

A felhívás, amely a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (rövidítve HEE, vagy az angol Recovery and Resilience Facility nyomán RFF) keretében jelenik meg, már túl van a társadalmi egyeztetésen.

A támogatás célja a vonzó tanulási környezet létrehozása a szakképzési centrumok intézményeiben, a minőségi szakmai oktatás feltételeinek megteremtése, az intézmények épületeinek, a képzés során használt tantermek, tanműhelyek, laboratóriumok, valamint a tangazdaságok, közösségi terek (tornaterem, kollégium) infrastrukturális és energiahatékony fejlesztése, az intézményekben használt eszközök korszerűsítése – olvasható a tervezetben.

A keretösszeg „kereken” 118 662 387 887 forint, ebből az Európai Unió felé (a HEE-keretben) elszámolandó 93 948 816 989 forint. A kormány 15–25 támogatott kérelemmel számol; egy pályázatra minimum 1 milliárd, maximum 13 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A felhívásra a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által vezetett konzorciumok nyújthatnak be támogatási igénylést (2022. február 14-től március 16-ig), konzorciumi partnerként a szakképzési centrumok mellett a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. vonható be.

Támogatható tevékenységek:

  • projekt előkészítési tevékenységek,
  • a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek,
  • ingatlanvásárlás,
  • szakképző intézmények infrastrukturális beruházása,
  • eszközbeszerzés és kapcsolódó immateriális javak,
  • kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele,
  • projektmenedzsment tevékenység.

„A 21. századi szakképző intézményfejlesztési program egy komplex fejlesztési program” – olvasható a felhívás indoklásában. Ez a program magában foglalja az épületek energetikai fejlesztését, megújuló energiaforrások használatát biztosító rendszerek kiépítését, tanműhelyek fejlesztését, oktatási terek átalakítását, korszerű oktatástechnikai, a szakmai oktatást szolgáló eszközök, informatikai és tárgyi eszközök (pl. padok, szekrények) megújítását, épületek energetikai fejlesztését, megújuló energiaforrások használatát biztosító rendszerek kiépítését. Az oktatás és szakmai képzés során megvalósuló digitális kompetenciafejlesztéshez szükséges informatikai eszközök biztosítása az egyházi és nem állami fenntartású intézményekben is szükséges, ezért a beruházás keretében központi koordinációban valósul meg az IKT eszközfejlesztés.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva