Harminc milliárd forintból újulhat meg több száz állattartó telep

By 2021.03.08.március 26th, 2021Üzleti bulvár
tehén, állattartás, szarvasmarha, szarvasmarhatelep

Május 12-től lehet pályázni a Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Programjának keretében „állattartó telepek megújításának támogatására”.

Lezárult az „Állattartó telepek megújításának támogatása” című (VP2-4.1.1.9-21) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhívás keretösszege 30 milliárd forint, amely a következő célterületek között oszlik meg:

  • mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének javítása, az üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából: 21 milliárd forint;
  • a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése, a generációs megújulás elősegítése: 6 milliárd forint;
  • a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozás energia-hatékonyságának fokozása: 3 milliárd forint.

A forrást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja; a kormány 500–600 támogatott projektre számít.

Miért van szükség a felhívásra?

Az állattartók jelentős része elavult létesítményekben, korszerűtlen technológiával és ebből fakadóan magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni, ugyanakkor az ágazat versenyképességének megőrzéséhez korszerű, az európai uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő, magas technológiai színvonalú állattartó telepek szükségesek. A felhívás célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. Alapvető célkitűzés a kisebb méretű állattartó telepek fejlesztéseinek támogatása – olvasható a felhívásban.

Támogatható tevékenységek

A felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése révén. Emellett az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A felhívás további fontos célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

Támogatást igénylők köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  • Mezőgazdasági termelők, akik igazolják, hogy megfelelnek a felhívásban rögzített feltételeknek.
  • Támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség (kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt).
  • Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a kormány előzetesen hozzájárult.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő rendelkezésre állásáról.

Kérelmek benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 12. és 2021. július 6. között az alábbi benyújtási/értékelési szakaszokban van lehetőség:

  • első szakasz: 2021. május 12. – 2021. május 25.
  • második szakasz: 2021. május 26. – 2021. június 8.
  • harmadik szakasz: 2021. június 9. – 2021. június 22.
  • negyedik szakasz: 2021. június 23. – 2021. július 6.

További részletek a felhívásban.

Oldalunkon további hasznos cikkek találhatók kkv-knak.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva