Felsőoktatási képzések: RFF-támogatás is segíti a modernizációt

projekt, csoport, tanulás, oktatás

Elindult „A felsőoktatási képzések ágazati modernizációja” című (RRF-2.1.1-2021) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

 

A felhívás célja (többek között) a felsőoktatás megújítását, a minőségi felsőoktatási rendszer működtetését támogató értékelési eljárások továbbfejlesztése, az intézmények tevékenységét támogató szolgáltatások továbbfejlesztése.

A rendelkezésre álló keret 1 782 140 216 forint, ebből 1 699 985 000 forintot a Helyreállítási és Ellenálló-képességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility, RSS) keretéből használ fel a kormány, 82 155 216 forint pedig hazai forrás az Európai Unió felé nem elszámolható költségek fedezésére.

Támogatási kérelmet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, az Oktatási Hivatal, a Magyar Rektori Konferencia és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. konzorciuma nyújthat be, a felhívástervezet szerint 2021. december 20. és 2022. január 19. között.

A támogatható tevékenységek:

  • jogszabály, közjogi szervezet szabályozó eszköze, eljárásrend, standard, előírás, útmutató, szabályzat, egyéb szabályozók felülvizsgálata és módosítása;
  • felsőoktatás megújítását, minőségi felsőoktatási rendszer működtetését támogató értékelési eljárások továbbfejlesztése, intézmények tevékenységét támogató szolgáltatások továbbfejlesztése;
  • disszemináció, tájékoztatás;
  • projektelőkészítés;
  • projektmenedzsment.

A gazdaságban és a munkaerőpiacon gyorsuló ütemben zajló technológiai változások ráirányították a figyelmet a munkaerőpiac igényeit gyorsan követni képes képzési rendszer iránti gazdasági igényre, a digitalizáció, a kiberbiztonság, mesterséges intelligencia, média írástudás kihívásaira válaszolni tudó készségek (skills) fejlesztésére. A felsőoktatásnak egyszerre kell biztosítania, hogy a graduális képzés során végzett hallgató a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő tudással és kompetenciákkal bírjon, és egyben a posztgraduális, felnőttképzés során pedig a szakterület folyamatosan bűvölő ismeretei biztosítottak legyenek, szükség szerint pedig a ráképzés vagy átképzés is megvalósuljon. Az új típusú koronavírus világjárvány emellett felerősítette a digitális oktatás és tanulás megerősítésének szükségességét – olvasható a tervezetben. A reform ennek megfelelően egyszerre célozza a felsőoktatás képzési rendszerének gyakorlati fókuszú átalakítását, teremti meg egyes területeken a szakképzéssel és az innovációval való képzési és szabályozási együttműködését, továbbá erősíti meg a munkaerő-piaci elvárásokkal összhangban a felsőoktatáshoz kapcsolódó továbbképzés, ráképzés és átképzés rendszerét.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.november 19-ig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva