Európai gazdaság: kell egy jó irány

„Az Európai Uniónak meg kell erősítenie ipari és technológiai bázisát és fokoznia kell gazdasági rezilienciáját, biztonságos konnektivitását, globális piaci hozzáférését és termelékenységét annak érdekében, hogy megteremtse stratégiai autonómiáját, ugyanakkor megőrizze gazdasága nyitottságát.”

Az impozáns megfogalmazást az Európai Unió Tanácsa „Következtetések – 2023. október 26. és 27” című közleményében olvashatjuk. A testület arra vonatkozóan is adott némi útmutatást, hogy miként érhetőek el az ambiciózus európai gazdasági célok. A közlemény több területet is azonosít, amelyen „fel kell gyorsítani a munkát”. Ilyen többek között

  • az EU versenyelőnyének fejlesztése a digitális és a tiszta technológiák terén, többek között az innovációra, a kutatásra, az oktatásra és a készségekre összpontosítva;
  • a kellő mennyiségű tiszta és megfizethető energiával való ellátottság biztosítása;
  • a kulcsfontosságú kritikus függőségek csökkentése és az ellátási láncok stratégiai partnerségek révén történő diverzifikálása;
  • a körforgásosabb gazdaságra való átállás elősegítése; valamint
  • a szabályozásból eredő terhek csökkentése.
A helyzet sürgősségére tekintettel az Európai Tanács (egyebek mellett)
  • felszólítja a társjogalkotókat, hogy haladéktalanul állapodjanak meg a kritikus fontosságú nyersanyagokról szóló jogszabályról, a „nettó zéró” iparról szóló jogszabályról, valamint a villamosenergia-piac szerkezetének reformjáról;
  • felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy javítsák tovább a beruházások keretfeltételeit többek között azáltal, hogy a versenyképességet jobban előmozdító közös, világos és koherens szabályozási keretet és üzleti környezetet alakítanak ki;
  • felszólítja az összes érintett intézményt, hogy vigyék tovább az arra irányuló munkát, hogy egyszerűsödjön a szabályozás és csökkenjenek a szükségtelen adminisztratív terhek – beleértve a jelentéstételi követelményeket is –, különösen a kkvk és az induló innovatív vállalkozások számára, és felkéri a Bizottságot, hogy e tekintetben dolgozzon ki további javaslatokat, megragadva az adatgazdaságban és a szabványosított üzleti adatokban rejlő lehetőségeket);
  • felkéri a Bizottságot, hogy továbbra is munkálkodjon a globális szereplők által alkalmazott vámok és támogatások torzító hatásának kezelésén a globális szinten egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva