Beruházások a Vidékfejlesztési Programban: enyhült a „létszámtartás-szankció”

pénz, mező

„Módosult, enyhült a foglalkoztatotti bázislétszám fenntartásához kapcsolódó jogkövetkezmény” a Vidékfejlesztési Program beruházás támogató felhívásai esetében.

„Amennyiben a Kedvezményezett a foglalkoztatotti bázislétszámot a fenntartási időszak alatt nem tartja fenn, úgy a Támogató jogosult a Szerződéstől elállni, az igényelt támogatást teljes egészében vagy részben visszavonni. Fentieknek megfelelően módosult a felhívás Jogkövetkezmények melléklete, valamint a felhíváshoz tartozó Támogatói Okirat” – tájékoztatott a kormány a hivatalos pályázati portálon.

Az Agrárminisztérium szakértői elmagyarázták, miért minősül mindez „enyhítésnek”: „Az eddigi szabályozás szerint, amennyiben a foglalkoztatás fenntartására előírt kötelezettségnek a kedvezményezettek nem tesznek eleget, a támogató automatikusan eláll a támogatói szerződéstől és visszaköveteli a kifizetett támogatást. Mivel a munkaerő-piaci helyzet és a jelenlegi, aszállyal sújtott gazdasági helyzet jelentős kihívást jelent a gazdaságok számára, minden érintett felhívás – saját tagállami hatáskörben megtehető enyhítéssel – módosul. Ennek értelmében a támogatástól történő elállás nem következik be automatikusan, az Irányító Hatóság az egyedi körülményeket és az elmúlt időszak egyes vállalkozásokat érintő gazdasági hatásait figyelembe véve mérlegel majd.”

A tájékoztatás a Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Programjának alábbi felhívásaival kapcsolatban jelent meg:

 • „Állattartó telepek megújításának támogatása” (VP2-4.1.1.9-21)
 • „A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén” (VP3-4.2.1-4.2.2-19)
 • „Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása” (VP2-4.1.7-21)
 • „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21)
 • „Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatása” (VP3-4.2.1.3-21)
 • „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” (VP2-4.1.1.7-20)
 • „Csemetekertek gépbeszerzése” (VP2-4.1.3.7-20)
 • „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” (VP2-4.1.8-21)
 • „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése” (VP6-6.4.1-21)
 • „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 kódszámú)
 • „Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások” (VP5-8.6.1-17)
 • „Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3-5.1.1-21)
 • „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” (VP2-4.1.1-20)
 • „Kertészet korszerűsítése – gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak-hűtőházak korszerűsítése” (VP5-4.1.3.4-16)
 • „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” (VP2-4.1.3.5-16)
 • „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” (VP3-4.2.1-15)
 • „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” (VP2-4.1.1.3-16)
 • „Baromfitartó telepek korszerűsítése” (VP2-4.1.1.2-16)
 • „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” (VP6-6.4.1-16)
 • „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” (VP6-6.4.1-16)
 • „Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” (VP2-4.1.3.1-16)
 • „Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” (VP2-4.1.3.2-16)
 • „Mezőgazdasági- és feldolgozóüzemek energiahatékonyságának javítása” (VP5-4.1.6-4.2.3-17)
 • „Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése” (VP2-4.1.1.4-16)
 • „Sertéstartó telepek korszerűsítése” (VP2-4.1.1.5-16)
 • „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” (VP3-4.2.1-4.2.2-18)
 • „Az állattenyésztési ágazat fejlesztése-trágyatárolók építése” (VP5-4.1.1.6-15)
 • „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” (VP3-4.2.2-16)
 • „Állattartó telepek korszerűsítése” (VP2-4.1.1.1-16)
 • „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” (VP2-4.1.2-16)

A lista frissül, érdemes figyelemmel kísérni a pályázati oldal híreit.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva