„Apróbb” nyári adóváltozások

2021, adóbevallás, adó, adózás

Az adóhivatal az elmúlt hetekben több változást is bejelentett: bővült a munkaerőpiacra lépőnek számító, adókedvezménnyel foglalkoztathatók köre, változik a háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj kezelése, és nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a tanulószerződés alapján kifizetett díj után.

Bővült a munkaerőpiacra lépőnek számító, adókedvezménnyel foglalkoztathatók köre

Munkaerőpiacra lépőnek számít az, akinek a foglalkoztatása kezdete előtti háromnegyed évben (275 nap) legfeljebb három hónapig (92 napig) volt munkaviszonya, illetve egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonya. 2021. június 10-től ez a kör bővült azokkal, akinek a foglalkoztatás kezdő hónapja előtti fél évben (183 nap) volt legfeljebb három hónap (92 nap) munkaviszonya, illetve egyéni, társas vállalkozói jogviszonya.

Az igazolást a NAV

  • a biztosítotti bejelentés után, a foglalkoztatás kezdete utáni hónap 10-éig hivatalból,
  • biztosítotti bejelentés hiányában pedig a havi bevallásban tett kérelemre

állítja ki és küldi meg elektronikusan a munkáltatónak.

Változik a háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj kezelése

2021. július elsejétől a háztartási munkavégzés bejelentésekor fizetendő ezer forintos regisztrációs díjat adóként kezeli a NAV. Ezt a díjat eddig a többi adónemtől külön tartotta nyilván a NAV, 2021. július elsejétől azonban ez a külön nyilvántartás megszűnik, ami hatással lehet az adóügyek intézésére is.

Az adónem száma 302-es és egyenlege ezentúl – ügyfélkapus bejelentkezés után – elektronikusan lekérdezhető az eBEV-portálon.

A háztartási alkalmazottak foglakoztatásának szabályai nem változnak, tehát két feltétel teljesítésével – a munkavégzés megkezdése előtti bejelentéssel és a regisztrációs díj megfizetésével – továbbra sem terheli egyéb adó- és járulék például a takarítónőnek vagy a házitanítónak fizetett munkabért, csupán a háztartási alkalmazottak és foglalkoztatóik kötelező regisztrációjáért fizetendő ezer forintot kell befizetni.

Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a tanulószerződés alapján kifizetett díj után

A kifizetőnek nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a tanulószerződéses foglalkoztatásra kifizetett díj után. Ez a szabály a 2021. június 10-étől kifizetett jövedelemre már alkalmazható.

Ha a kifizetésre 2021. június 10-én, vagy ezt követően kerül sor, akkor a 2108-as jelű havi adó- és járulékbevallás M-07 lapján a 386. „Szociális hozzájárulási adó összege” elnevezésű sor a) oszlopában a tanulószerződéses tanulók után fizetendő szociális hozzájárulási adó összegeként a „0” értékadatot fel kell tüntetni.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva