Új VP-pályázat: 40 milliárd forint az ökológiai gazdálkodás támogatására

ökológiai gazdaság, gazdaság, gazdálkodás

Elindult az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP4-11.1.1-11.2.1-21) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhívás célja a környezet megóvása, a biológiai sokféleség fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, a növényvédőszerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése és az élelmiszerbiztonság garantálása. A megoldandó feladat kettős: egyrészt a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése, másrészt az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása

A felhívás meghirdetésekor a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd forint; a forrást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A kormány 3000 támogatott támogatási kérelemre számít, a feltételeknek megfelelő projekteket normatív, területalapú vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

Támogatási kérelmet – értelemszerűen – mezőgazdasági termelők nyújthatnak be; támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. A támogatás feltétele legalább a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása szántó-, gyep-, ültetvény földhasználati kategóriában, az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt. A támogatási időszak 2022. január 1-től 2024. december 31-ig tart.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021. augusztus 9. napjáig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

További részletek a felhívástervezetben.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva