Videóiroda felhasználási feltételek

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „KAVOSZ”) működteti a Széchenyi Kártya Programot (a továbbiakban: Program) amelynek keretében a KAVOSZ-nál vagy szerződött közreműködőinél, az ún. Regisztráló Irodákban történik a Program termékeire vonatkozó igénylési kérelmek befogadása. E tevékenysége részeként a KAVOSZ az igénylések előkészítését támogató online kommunikációt biztosító rendszert (a továbbiakban: „Videóiroda”) üzemeltet, amely lehetővé teszi az egyes Széchenyi Kártya Programba tartozó termék-konstrukciókra vonatkozóan, hogy az érdeklődő/igénylő vállalkozások, illetve képviselője/képviselőik videóhívás keretében kapjanak általános és/vagy konkrét igénylésekkel kapcsolatban tájékoztatást, technikai segítséget.

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) a Videóirodán keresztül elérhető funkciók és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg.

Az érdeklődő/igénylő vállalkozások, illetve képviselője/képviselőik a Videóiroda igénybevétele során a „Videóhívás indítását” megelőzően kötelezően elfogadja a Felhasználási Feltételeket és a vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót. A Felhasználási Feltételek elfogadásával az érdeklődő/igénylő vállalkozások, illetve képviselője/képviselőik egyértelműen kifejezésre juttatják, hogy a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat elolvasták, megértették és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik.

A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó.

A Videóiroda fenntartója és üzemeltetője:
Név: KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: KAVOSZ Zrt.
Székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. „A” torony. ép. 1. em.
Cégjegyzékszám: 01-10-044741

2. FOGALMAK

Banktitok: Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 160. §)

Felhasználó: Szövegkörnyezettől függően jelenti a Vállalkozást és/vagy a Videóirodát a Vállalkozás nevében használó vagy egyéb, érdeklődő természetes személyt.

Finanszírozó: Az a pénzügyi intézmény, amelyhez a Vállalkozás az igénylési kérelmét a bírálat elvégzése céljából be kívánja nyújtani, illetve amellyel a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Program keretébe tartozó valamely termék vonatkozásában szerződést kíván kötni és/vagy szerződést kötött.

Regisztráló Iroda: A KAVOSZ, illetve a vonatkozó Üzletszabályzatokban meghatározott további Regisztráló Szervezetek által üzemeltetett fizikai iroda, ahol a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Program keretében elérhetővé tett egyes termékek vonatkozásában leadhatja az igénylését. A Regisztráló Irodák listája a következő linken érhető el: https://www.kavosz.hu/irodakereso/

Ügyfélfiók: Az igénylések előkészítését támogató rendszer része, amely a KAVOSZ honlapjáról érhető el. Az ezt igénybe vevő Vállalkozás részére a regisztráció során ezen rendszeren belül létrehozott, jelszóval védett egyedi felület, amelyben a Vállalkozás elérheti, illetve módosíthatja adatait ügyleteivel, igényléseivel kapcsolatban.

Vállalkozás: A Széchenyi Kártya Program keretébe tartozó valamely terméket igénybe vevő, illetve igénybe venni kívánó vállalkozás.

Üzletszabályzat: Az egyes Széchenyi Kártya Programba tartozó termékekre vonatkozó releváns üzletszabályzatokat jelenti, amelyek a https://www.kavosz.hu/letoltheto-dokumentumok/ linken keresztül érhetőek el.

3. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TARTALMA ÉS MÓDOSÍTÁSA

A jelen Felhasználási Feltételek hatálya a KAVOSZ-ra és a Felhasználóra terjed ki. A jelen Felhasználási Feltételek nem szabályozzák a Széchenyi Kártya Programba tartozó és elérhető termékekkel kapcsolatos kérdésköröket, így független a Széchenyi Kártya Programba tartozó termékekre vonatkozó specifikus szabályzatoktól, az egyes termékekre vonatkozó Üzletszabályzatoktól, illetve a Vállalkozás harmadik felekkel (pl. a Finanszírozóval) kötött szerződéseitől.

A jelen Felhasználási Feltételek 2022. július 27. napjától visszavonásig, vagy a vonatkozó módosítás hatályba lépéséig hatályosak.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb azzá válna, az nem érinti a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

A KAVOSZ fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltételeket, a Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése vagy egésze tekintetében, időről időre egyoldalúan módosítsa.

A módosított Felhasználási Feltételek hatálybalépését követően a Felhasználó által a Videóiroda további használata a módosított Felhasználási Feltételek teljes körű elfogadását jelenti.

A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az egyes termék-konstrukciók vonatkozásában mindenkor hatályos Üzletszabályzatok rendelkezései az irányadóak.

4. A VIDEÓIRODA IGÉNYBEVÉTELÉNEK TECHNIKAI FELTÉTELEI

A Videóiroda igénybevételéhez az alábbiakban felsorolt hardver és szoftver eszközök szükségesek.

4.1. A Videóiroda használatához szükséges minimum követelmények asztali számítógépen:
• Javasolt böngészők asztali gépről:
o Mozzilla Firefox
o Google Chrome
o Safari
o Microsoft Edge

4.2 A Videóiroda használatához szükséges követelmények okostelefonon/táblagépen történő használat esetén
• iOS (Safari)
• Android

5. VIDEÓIRODA HASZNÁLATA

A Videóiroda kezdő oldala (https://videoiroda.kavosz.hu) a következő információkat és funkciókat tartalmazza:
• „Videóhívás indítása” gomb
• „Eszköz tesztelése” gomb: A manuális teszt gomb segítségével tud meggyőződni a Felhasználó arról, hogy alkalmas-e az eszköze a Videóirodával való kommunikációra.
A „Eszköz tesztelése” az okostelefon és táblagép esetén a menü ikon alatt, az asztali számítógépen a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg. Valamennyi eszköz esetén e gomb megnyomásával a Felhasználó engedélyezheti és/vagy letilthatja a kamera és/vagy mikrofon használatát és ellenőrizheti a megfelelő működést.

5.1. Videóhívás indítása, működése

A Felhasználó két úton juthat el a videóiroda kezdő oldalára:
• KAVOSZ weboldalán, a kihelyezett főoldali banneren, a „Videóhívást indítok” gomb megnyomásával, majd az „Online Videóiroda” banneren a „Videóhívást indítok” gombra kattintva; ( https://foglalas.kavosz.hu/online-videoiroda/)
• a KAVOSZ oldalán az online igénylések előkészítését támogató ügyintézési rendszerben már létrehozott Ügyfélfiókban elhelyezett „Videóiroda” gomb megnyomásával. Ez az elérési útvonal kizárólag azon Felhasználók számára érhető el, akik már rendelkeznek Ügyfélfiókkal.
A fenti elérési útvonalokon a Felhasználó közvetlenül elérheti a Videóiroda kezdő oldalát, ahol a „Videóhívás indítása” gomb megnyomásával kezdeményezheti a videóhívást. A kezdeményezést követően a Felhasználó megjelöli a hívás témáját a legördülő menüben rögzített lehetőségek közül. A hívás témájának megjelölése kötelezően kitöltendő mező.
A Felhasználó a „Hívás indítása” előtt opcionálisan megadhatja az érintett Vállalkozás adószámának első nyolc számjegyét. A fenti lépéseket követően a Felhasználó két opció közül választhat.

A „Mégsem” gomb megnyomásával a Felhasználó a Videóiroda kezdő oldalára kerül vissza.

A „Hívás indítása” gomb megnyomásával a Felhasználó megerősíti a videóhívás indításának szándékát, amelyhez a Felhasználónak engedélyeznie szükséges az igénybe vett eszköz kamarájához és mikrofonjához való hozzáférést.
A háttérben automata tesztelések futnak le az alábbiak szerint:
• Automatikus tesztek oldalbetöltéskor:
– böngésző típus és verzió ellenőrzése
– internetkapcsolat ellenőrzése
– szerver elérhetőségének ellenőrzése
• Automatikus tesztek hívásindításkor:
– mikrofon és kamera meglétének ellenőrzése, jogosultság kérése
– internetkapcsolat ellenőrzése
– le- és a feltöltési sebességek ellenőrzése
– mikrofon és kamera meglétének ellenőrzése, jogosultság kérése
– böngésző típus és verzió ellenőrzése (oldalbetöltéskor és hívásindításkor is lefut)
– szerver elérhetőségének ellenőrzése (oldalbetöltéskor és hívásindításkor is lefut).
Amennyiben a Felhasználó a fentieket nem engedélyezi, úgy tényleges videóhívás nem jön létre. A „Hívás indítása” gomb megnyomását követően a videókapcsolat kizárólag a Videóiroda munkatársának elfogadásával jön létre, a munkatársak szabad kapacitása függvényében. Így a Felhasználó általi várakozási idő akár több percet is igénybe vehet. Sikeres hívás esetén a Videóiroda valamely munkatársa fogadja a hívást, és megkezdődik a Felhasználó által kezdeményezett élő képes és szavas beszélgetés. Amennyiben a Videóiroda munkatársa nem fogadja a hívást (azaz a munkatárs foglalt) úgy percenként az alábbi üzenet jelenik meg: Jelenleg minden ügyintézőnk foglalt. Az Ön hívása fontos számunkra. Kérése esetén visszahívjuk telefonon!”

Amennyiben a Felhasználó a „Visszahívást kérek” opciót választja, úgy a hívás megszakad és az alábbi adatok megadása szükséges:

  • Vállalkozás telefonszáma
  • Vállalkozás törzsszáma.

Amennyiben a Felhasználó a „Tovább várakozom” lehetőséget választja – amit a percenként megjelenő felugró ablakban kattintással tehet meg –, úgy a hívás nem szakad meg és a várakozás tovább folytatódik, azzal, hogy a „Tovább várakozom” lehetőséget maximum ötször választhatja a Felhasználó. Ezt követően az alábbi üzenet jelenik meg: „Sajnálattal értesítjük, hogy ügyfélszolgálatunk jelenleg nem elérhető. Megkeresése fontos számunkra, kollégáink nyitvatartási időben az itt megadható telefonszámon felveszik Önnel a kapcsolatot.”

A megadott adatokat a „Visszahívást kérek” gomb megnyomásával továbbítja a Felhasználó a KAVOSZ-nak, amely két munkanapon belül megkísérli a Felhasználó visszahívását, illetve a kapcsolatfelvételt az általa megadott adatok alapján.

5.2. Videóiroda nyitvatartása

A Videóiroda az alábbiak szerint tart nyitva:
Munkanapokon 8:30 – 16:00 óra között.

A nyitvatartási időszakon kívül KAVOSZ weboldalán, a kihelyezett főoldali banneren, „Online Videóiroda’ menü alatt a „Videóhívást indítok” gomb megnyomásával, majd az „Online Videóiroda” banneren a „Videóhívást indítok” gomb, valamint az Ügyfélfiókban, a „Belépek a videóirodába” menük elérhetőek, azonban ezen gombok megnyomása esetén a videókapcsolat nem hozható létre, mivel a Videóiroda nem fogadja a hívást. Ebben az esetben a következő üzenet jelenik meg: „Sajnálattal értesítjük, hogy ügyfélszolgálatunk jelenleg nem elérhető. Kérjük, ismételje meg hívását nyitvatartási időben.”

5.3. A Videóhívás keretében elérhető funkciók

Sikeres videóhívás esetén a Felhasználó és a Videóiroda munkatársa között kezdetét veszi az élő képes és szavas beszélgetés. A beszélgetés mellett a Felhasználó részére a következő funkció is rendelkezésére áll:
Chat funkció: ezen funkció keretében a Felhasználó a Videóiroda munkatársa részére üzenetet küldhet, valamint a munkatárs is tud a Felhasználó részére üzenetet küldeni, továbbá a munkatárs dokumentumokat is tud csatolni az üzenethez word, exel, pdf., kép file formátumban. A munkatárs által megküldött dokumentumokat a Felhasználó kizárólag a videóhívás ideje alatt éri el, illetve töltheti le, a videóhívás befejezésével a chat tartalma – szöveges üzenetek és dokumentumok – nem érhetőe el. A Felhasználó a chat funkció keretében dokumentumokat nem tud csatolni, illetve küldeni. Minden feltöltött dokumentum esetén az előzetes víruskeresés fut le.

A videóhívás végén a Felhasználónak lehetősége van értékelni a hívást, az alábbi kérdések megválaszolásával:

  • Kérjük értékelje 1-5-ig terjedő skálán videóiroda szolgáltatásunkat, például: képminőség, hangminőség, folyamati hatékonyság. (1: teljesen elégedetlen, 5: kifejezetten elégedett)
  • Mennyire elégedett kollégánk ügyfélkezelésével? Kérjük értékelje 1-5-ig terjedő skálán. (1: teljesen elégedetlen, 5: kifejezetten elégedett)
  • Mennyire volt egyszerű igénybe venni szolgáltatásunkat és megoldást kapnia felmerült problémájára? Kérjük értékelje 1-5-ig terjedő skálán. (1: egyáltalán nem volt egyszerű, 5: kifejezetten egyszerű)
  • Minden felmerülő kérdésére, problémájára kielégítő választ kapott? (igen – nem)

A Felhasználó az általa megadott válaszokat a „Küldés” gomb megnyomásával továbbíthatja a KAVOSZ részére.

Amennyiben a Felhasználó – az első 3 kérdés esetében – „1”, „2” vagy „3” értéket adott, úgy megjelenik a  „Milyen problémája volt a szolgáltatással?” kérdés, amelyre a Felhasználó szabadon tölthető, szöveges értékelést írhat.  Az utolsó kérdés esetében, amennyiben a „nem” válaszlehetőséget adta meg, úgy szintén lehetősége nyílik szabad szöveges értékelés megadására, a „Milyen problémára nem kapott választ?” kérdés megválaszolásával.

Amennyiben a Felhasználó nem kívánja megválaszolni a kérdéseket, úgy, a „Nem értékelek” gomb megnyomásával lezárhatja a videóhívás értékelő részét.

5.4. Tájékoztatás/beszélgetés folyamata

5.4.1. Általános, banktitkot nem érintő tájékoztatás esetén a Felhasználó kiléte nem kerül ellenőrzésre, illetve azonosításra, így nem szükséges sem az eljáró természetes személy, sem a Vállalkozás, illetve képviselője adatainak megadása, kivéve akkor, ha azt a Felhasználó önként teszi meg a megfelelő tájékoztatás megadása érdekében.

5.4.2. Amennyiben a videóhívás keretében megvalósuló tájékoztatás konkrét igényléssel/ügylettel, illetve Vállalkozással kapcsolatos (a továbbiakban: konkrét ügylet), úgy a Felhasználónak az alábbi adatokat kötelezően szükséges megadni:
• a Vállalkozás neve/elnevezése,
• a Vállalkozás adószáma
• a Vállalkozás képviselőjének neve.

Az adatok megadása után a Vállalkozás és képviselőjének ellenőrzésére kerül sor a Vállalkozás formája szerinti közhiteles/hiteles nyilvántartásokban.
A tájékoztatás megkezdésének feltétele, hogy a természetes személy Felhasználó/illetve Felhasználók a Vállalkozás képviselőjének/képviselőinek is minősüljenek a vonatkozó nyilvántartás adatai alapján.

Az eljáró személy, mint Felhasználó azonosítása és ellenőrzése az alábbiak szerint történik:
• A konkrét ügyletre vonatkozó tájékoztatás alapfeltétele, hogy a Felhasználó által használt eszköz folyamatosan biztosítsa a kamera és a mikrofon együttes működését (engedélyezett és bekapcsolt állapotban legyenek). Amennyiben a kamera vagy a mikron kikapcsolásra kerül, a további tájékoztatás csak az ismételt azonosítást követően folytatható.
• Az azonosított Felhasználónak folyamatosan jelen kell lennie a beszélgetés alatt – ez alól kivételt képez, amikor a Felhasználó az azonosításhoz szükséges dokumentumokat felmutatja az általa használt eszköz kamerájával –, amennyiben a kamera képből részben vagy teljesen kikerül, úgy szintén szükséges az ismételt azonosítás.
• A Vállalkozás képviselőjének/képviselőinek szükséges az alábbi, érvényes okmányok valamelyikének mindkét oldalát – a személy azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: lakcímkártya) személyi azonosítót tartalmazó oldala kivételével – a Videóirodában a használt eszköze – okostelefon és táblagép esetében lehetőség szerint a hátsó – kamerájának felmutatnia:
– Személyi igazolvány vagy
– Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya vagy
– Ideiglenes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya vagy
– Útlevél és lakcímkártya vagy
– Vezetői engedély (fényképes) és lakcímkártya.
A konkrét ügylettel kapcsolatos tájékoztatás kizárólag abban az esetben valósulhat meg, amennyiben a fentiek szerint a Felhasználó személye azonosításra kerül és annak eredményeként az adott személy a Vállalkozás képviselőjének minősül. Az azonosítás bármely okból történő meghiúsulása vagy sikertelensége esetén konkrét ügylettel kapcsolatos tájékoztatásra nem kerülhet sor.

A KAVOSZ, mint a Videóiroda fenntartója és üzemeltetője, valamennyi, konkrét ügylettel kapcsolatos tájékoztatás esetén rendelkezésére bocsátott, a Felhasználó személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó tényt, adatot, információt banktitokként kezel.

Amennyiben a Vállalkozás képviseletére két természetes személy együttesen jogosult, úgy valamennyi természetes személynek egyidejűleg szükséges jelen lenni a teljes videóhívás alatt és a fenti feltételeknek mindkét személy vonatkozásában teljesülniük kell.

A Videóiroda munkatársa jogosult a Felhasználó által használt eszköz (okostelefon és táblagép) kamerájának megforgatására (első és hátsó kamera használata), azzal, hogy arról előzetesen tájékoztatja a Felhasználót.

6. A VIDEÓIRODA BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS JAVASLATOK:

A Videóirodát használó Felhasználó személyes és banktitkot képező adatainak biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a Videóiroda használata során a Felhasználó legyen tekintettel az alábbiakra:
• a Videóiroda használatára elsősorban a saját okostelefon, táblagép vagy asztali eszköz igénybe vétele javasolt, ezért lehetőség szerint kerülje a nyilvánosan elérhető Wi-Fi hálózatot, arra tekintettel, hogy ez esetben a csatlakozó eszközök és a router közötti adatforgalom nem mindig kerül titkosításra;
• a Videóiroda használata során fokozottan figyeljen arra, hogy az elhangzó, illetve a Felhasználó által használt eszközön megjelenő információk, adattartalmak ne juthassanak harmadik fél, illetéktelen személyek tudomására;
• a Videóiroda használatára megfelelő védelemmel (pl.: naprakész tűzfal és vírusirtó) ellátott eszköz használata javasolt.

7. FELELŐSSÉG

A KAVOSZ által üzemeltetett Videóiroda szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó – minden további jogcselekmény nélkül – elfogadja a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt és rendelkezést. Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, vagy azokat bármely okból nem tudja teljesíteni, vállalni, ne használja a Videóiroda alkalmazást.

Jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával a Felhasználó hozzájárul, hogy az általa a videóhívás keretében bemutatott 5.4.2 pont szerinti személyazonosságot igazoló személyes okmányok, illetve a megadott személyes, üzleti és/vagy egyéb adatok, illetve minden, a Felhasználó által közölt, banktitkot képező adatok valódiságát, az adatok nyilvántartására és valódiságának igazolására jogosult hatóságnál, vagy erre feljogosított más szervezetnél a KAVOSZ teljes körűen ellenőrizze.

A Felhasználók nem vehetik igénybe a Videóirodát oly módon, amellyel bármilyen módon sértenék a KAVOSZ jogait vagy jogos érdekét, illetve jelen Felhasználási Feltételeket.

A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a KAVOSZ honlapjának vagy a Videóiroda biztonságát, ideértve különösen a Videóiroda sebezhetőségének kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélküli megsértését.A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kötelezettséget vállal arra és felelősséggel tartozik azért, hogy a Videóiroda használata során az érintett Vállalkozáshoz kötődő üzleti email címet és telefonszámot adjon meg. A KAVOSZ nem köteles ellenőrizni, hogy a Videóiroda használta során megadott email cím vagy telefonszám valóban az érintett Vállalkozáshoz kötődő üzleti email cím, illetve telefonszám-e. A KAVOSZ semmilyen felelősséget nem vállal az abból eredő károkért, ha a megadott email cím, illetve telefonszám nem az érintett Vállalkozáshoz kötődnek.

A KAVOSZ a jelen Felhasználási Feltételek alapján nem vállal felelősséget a Felhasználók internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatás-kimaradásért, illetve az emiatt esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A KAVOSZ semmilyen felelősséget nem vállal a Videóiroda használatából eredő károkért. A KAVOSZ semmilyen felelősséget nem vállal a Videóiroda esetleges nem üzemszerű szolgáltatásáért vagy szolgáltatásának előre nem látható kimaradásáért.A KAVOSZ nem vállal felelősséget a Videóiroda hiba nélküli, vírusmentes, akadálymentes, illetve szünetmentes elérhetőségével összefüggésben.

A KAVOSZ semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó internetkapcsolatában vagy készülékében jelentkező vagy bármely hasonló olyan hiba miatt, ami a Videóiroda elérését, illetve rendeltetésszerű használatát akadályozza.

A KAVOSZ-t semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a Felhasználó valótlan adatokat ad meg, vagy az adatok megadására nem jogosult, illetve nem rendelkezik felhatalmazással.

A KAVOSZ nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy a Vállalkozás adatainak a Videóirodán keresztül illetéktelenek számára elérhetővé válásáért, amennyiben az a Felhasználónak vagy a Vállalkozásnak felróható módon kerül elérhetővé (ideértve, de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó vagy a Vállalkozás a megadott adatait harmadik személy részére átadja vagy elérhetővé teszi). A Felhasználó köteles megtenni minden olyan intézkedést, amely szükséges az adatai megóvásához például abban az esetben, ha a készüléke, amelyen keresztül a Videóirodát használja, illetéktelenekhez kerül.

A KAVOSZ-t nem terheli felelősség a Felhasználó azon káráért, amelyet a KAVOSZ ellenőrzési körén kívül eső, a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásának időpontjában előre nem látható körülmény okoz.

A KAVOSZ kizár minden olyan felelősséget, amely a Videóiroda jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott működési sajátosságaiból ered.

A KAVOSZ a Videóirodát rendszeresen frissíti és szükség esetén fejleszti. Jelen Felhasználási Feltételek esetleges jövőbeni módosítása esetén valamennyi eszközölt módosítást a KAVOSZ a Videóiroda alkalmazásban (annak elindítása során) teszi közzé.

8. SZERZŐI JOG

A Videóiroda igénybevételével a Felhasználó a Videóiroda használatára a Videóiroda fennállásának időtartamához igazodó, Magyarország területére kiterjedő nem kizárólagos, tovább nem adható és a KAVOSZ által korlátozható felhasználási jogot szerez. A Felhasználó a felhasználási jogát nem értékesítheti és harmadik személyek részére nem adhatja tovább.

A Videóiroda alkalmazásban található valamennyi képi és szöveges tartalom, letölthető, a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt lehetőségek szerinti dokumentum, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, és a személyes használatot meghaladó mértékben bármilyen formában kizárólag a KAVOSZ előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A Videóiroda tehát minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll. A Felhasználó a Videóiroda forráskódját nem másolhatja, nem modellezheti vissza, nem szedheti elemekre, nem kísérelheti meg visszafejteni, továbbá a Videóiroda, és annak valamely részét vagy frissítését nem másolhatja, és nem kísérelhet meg abból származó alkalmazást fejleszteni.

A Videóiroda használatával és igénybevételével a Felhasználó a felhasználói jogosultságon túl semmilyen jogosultságot nem szerez a KAVOSZ-nak a Videóirodához fűződő szellemi tulajdonjogai, különösen szerzői jogai és iparjogvédelmi jogai vonatkozásában.

A KAVOSZ fenntartja magának a jogot minden, a Videóirodához tartozó szerzői jogi tartalom, és iparjogvédelmi mű vonatkozásban, valamint a Videóiroda tágabban értelmezett elemei, így többek között a domain jogosultság vonatkozásában.

A KAVOSZ fenntartja a jogot, hogy a szellemi tulajdonjogai megsértésének észlelése esetén jogos érdekeinek védelme érdekében a jogsértővel szemben jogait és igényeit bírói úton érvényesítse.

9. ADATVÉDELEM

A Felhasználó és a Vállalkozás adatainak kezelésével kapcsolatos szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely a következő elérhetőségen megtekinthető:

Adatkezelési tájékoztató – WEBOLDALAK, ALKALMAZÁSOK ÉS DIREKT MARKETING ADATKEZELÉSI FELTÉTELEI

10. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE

A Felhasználó az alábbi elérhetőségeken kérhet segítséget a Videóiroda használatával kapcsolatban, illetve a Videóirodával kapcsolatos hibákat az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken jelentheti be:

Általános tájékoztatás esetén az alábbi elérhetőségeken kérhet segítséget:
• Telefonszám: +36 1 555 1033
• Visszahívás kérése: Erre a menüpontra kattintva a KAVOSZ honlapján található „Visszahívást kérek” menüpont nyílik meg új lapon, ahol a Felhasználó adatainak (így telefonszámának) megadása után a KAVOSZ ügyfélszolgálat felhívja a Felhasználót a Felhasználó által megadott időintervallumban.