Pénzügyi terv készítése a gyakorlatban

A pénzügyi tervre elsősorban az üzleti terv részeként tekintünk, ennek megfelelően alkalmas a vállalkozás pénzügyi eredményességének rendszeres felülvizsgálatára. Alkalmas továbbá előrejelzések készítésére, ami a stabil működés elengedhetetlen tartozéka. A pénzügyi tervnek tartalmaznia kell a vállalkozás kiadásainak típusát és ütemezését annak érdekében, hogy a likviditás folyamatosan biztosított legyen.

Minden vállalkozásnak rendelkeznie kell pénzügyi tervvel, hiszen a megléte nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen a kontrollált és biztonságos pénzügyi működés. Bizonyos esetekben még inkább hangsúlyozott a pénzügyi terv jelentősége; új vállalkozás indítása esetén, hitelfelvételt vagy befektetői invesztíciót megelőzően mindenképpen szükséges a megfelelő terv elkészítése. Hasonlóképpen nagy jelentőséggel bír ez a dokumentum a vállalkozás gyors növekedési szakaszában, valamint abban az esetben, ha új húzóterméket vagy szolgáltatást szeretnénk a piacra dobni.

A pénzügyi terv elkészítésénél kiemelten fontos a realitás megtartása, vagyis a bevételek és kiadások tervezése során ne fessünk optimistább képet a várhatónál. A nem megfelelő pénzügyi terv önbecsapás, aminek az eredménye egy veszteséges pénzügyi év lehet. A pénzügyi tervnek tartalmaznia kell minden várható és váratlan költséget, ami felmerülhet a vállalkozás mindennapi működése során. Érthető módon a bevételen túlbecslésétől is tartózkodni kell. A dokumentumnak világosan és érthetően tartalmaznia kell, mennyi idő után várható a megtérülés állapota, illetve a havi működés során mekkora profit realizálható. Összességében, egy megfelelő pénzügyi terv lehetővé teszi a vállalkozás valós eredményeinek mérését.

A pénzügyi tervnek rendelkeznie kell bizonyos fejezetekkel annak érdekében, hogy a vállalkozás működésére nézve reprezentatívnak legyen tekinthető. A dokumentumnak tartalmaznia kell a hitelek és érkező források, valamint azok törlesztésének adatait, a beruházási terveket, a bevételeket, a költségeket, a mérlegeket, a fedezeti pontokat, az eredménykimutatást és természetesen a vállalkozások pénzeszközeinek állományváltozását is. A megfelelő pénzügyi terv elkészítése időigényes feladat, de az általa megvalósítható pénzügyi kontroll hatalmas segítséget jelenthet a vállalkozás eredményeinek javítása érdekében.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva