Megemelt pályázati összegek az erdőgazdálkodásban okozott károk helyreállítására

erő, ősz,

Változott a VP5-8.4.1-16 kódszámmal ellátott, „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” névvel illetett felhívás leírása. A változtatást a Vidékfejlesztési Program készítése óta megnövekedett költségek, illetve új célterületek meghatározása indokolta.

Az éves fejlesztési keret módosítása alapján a támogatás keretösszege a korábbi 2,97 milliárd forintról 3,1 milliárdra nőtt. A 2021-es évben megnövelt támogatási keretösszegek a 2021-ben és azt követő években benyújtott támogatási kérelmek kapcsán kerülnek felhasználásra.

A Vidékfejlesztési Program módosításának megfelelően a kiíró új célterületeket határozott meg, amelyek a korábbi dokumentációban nem szerepeltek, így pontosításra volt szükség. Ennek megfelelően bevezetésre került az „erdőkárok gyökérsarjaztatással történő helyreállítása” célterület, amelyet a sarjaztatás útján kielégítő eredménnyel helyrehozható károk indokolnak.

Emellett bevezetésre került a „töréskár (hó, szél, jég)/széldöntés mesterséges erdősítéssel, illetve gyökérsarjaztatással történő helyreállítása” célterület is; amennyiben a helyreállítás csakis a károsodott állomány teljes letakarításával lehetséges, illetve annak hasznosításából eredő haszon nem fedezi a letakarítás költségeit, abban az esetben indokolt a támogatási összegek emelése.

Fontos változás továbbá, hogy a nem támogatható tevékenységek köre is bővült. Ennek megfelelően a támogatás nem vehető igénybe háziállat által okozott károsítás, illetve hatóság által igazolt ismeretlen kár helyreállítására.

Mindenképpen érdemes tudni, hogy a megváltozott tartalmi értékelési szempontok a 2021-ben és az azt követő években benyújtott támogatási kérelmek kapcsán kerülnek alkalmazásra. A korábbi szempontoknak megfelelően a káresemény bekövetkezésétől legfeljebb 4 év telhet el a támogatási kérelem benyújtásáig; abban az esetben, ha az erdészeti hatósági nyilvántartásában év és negyedév is meghatározásra kerül, abban az esetben a káreseményt követő negyedik esztendő azonos negyedévéig nyújtható be a kérelem. A Támogatói Okirat a felhívás változásának megfelelően módosult.

 

Oldalunkon további hasznos cikkek találhatók kkv-knak.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva