Fenntartható fejlődés a vállalat működésében

fenntarthatóság, zöld mező

A pandémia a társadalom széles rétegét ráébresztette a fenntarthatósági lépések fontosságára. Mindeközben az Európai Unió elkötelezte magát a klímasemlegesség megteremtése mellett, aminek része lehet a vállalatokra vonatkozó karbon-határvám bevezetése. Az irányadó intézkedések arra ösztönzik a vállalatokat, hogy felülvizsgálják a fenntarthatóságra vonatkozó gyakorlataikat és terveiket.

A fenntartható fejlődés definícióját az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága 1987-ben kiadott jelentése tartalmazza. Eszerint „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”.

A fenntarthatóság érdekében olyan egyezmények születtek, mint az Európai Zöld Megállapodás. Ennek célja, hogy Európa a világ első karbonsemleges kontinensévé váljon. A vállalás közvetlen vagy közvetett módon minden szektorhoz kapcsolódik, hiszen a karbonárak növekedése a logisztikai költségekben és az energetikai termékek árazásában is megmutatkozik.

A fenntarthatóság elősegítése érdekében az Európai Unió különleges határvám kivetését tervezi azokra a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyeknek karbontermelési szintje meghaladja a kontinens belső piaci egyenértékét.

Ugyanakkor szembe kell nézni a ténnyel, hogy jelenleg nem állnak rendelkezésre a zöld átálláshoz szükséges források. Az IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) vizsgálata szerint az ipari forradalom előtti átlagszintnél 1,5 Celsius-fokkal magasabb hőmérséklet limitálása évi 2,4 billió dollárba kerülne. Noha a privát szektor eszközértéke ennek csaknem kilencvenszerese, rendkívül alacsony a klímafinanszírozási célra mozgósítható keret nagysága. Ezek alapján kimondható, hogy olyan ösztönzőkre van szükség, amely a tőke profitábilis felhasználását teszi lehetővé. Ezt a célt szolgálhatja a finanszírozási gyakorlatok újragondolása, illetve a zöldnek minősített megoldások előnyben részesítése.

A nagyvállalatok fenntarthatósági politikájának része kell legyen a klímaváltozási akcióterv elkészítése, amit a károsanyag-kibocsátás csökkentésére tett intézkedések követnek. A zöld finanszírozás, a fenntartható technológiák alkalmazása és az energiahatékonyság javítása további lehetőségeket kínál a karbonsemlegesség felé vezető úton.

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva