GYAKORI KÉRDÉSEK

Előfordulhat-e olyan eset, hogy a Kft-ben tulajdonos változás történt, azonban nem készült ehhez kapcsolódóan egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés?
Válasz

Igen
 
Aláírás-minta benyújtható-e aláírási címpéldány helyett?
Válasz

Igen, amennyiben ugyanaz az ügyvéd készítette, aki az utolsó, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést ill. aki a változásbejegyzési kérelemnél eljárt.
 
Szükséges-e kitölteni a Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kapcsolódó Igénylőlap c. dokumentum táblázatát a meglévő Széchenyi Kártyához kapcsolódó de minimis támogatás összegével?
Válasz

Igen
 
Finanszírozható-e megkezdett beruházás a Széchenyi Beruházási Hitelből?
Válasz

Finanszírozható megkezdett beruházás, de a hitelből csak olyan kifizetett számla finanszírozható, amelynek kelte nem lehet a hitelkérelem benyújtástól számított 120 napnál korábbi (saját erőként viszont a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül keletkezett számlák vagy annak megfelelő számviteli bizonylatok is elfogadhatók).
Mely időponttól kell számítani a türelmi időt a Széchenyi Forgóeszközhitel és a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióknál?
Válasz

A türelmi időt a hitel kezdetének dátumától számítjuk, mely alapesetben a szerződéskötés napja. (A szerződésben ennél későbbi időpont is megjelölésre kerülhet, mint „hitel kezdet dátuma”.)
 
Széchenyi Beruházási Hitel esetében mi a meghatározó szempont hitelbírálatkor?
Válasz

Az üzleti terv realitása és az aszerinti adósságszolgálat.
 
Mi a következménye a hitelszerződés szempontjából, ha a kezes elhalálozik?
Válasz

Az örökösök a hagyaték erejéig a tartozásért felelnek. A gyakorlatban a bank kérhet új biztosítékot, kezest is.
 
Ha a cég évközben – jogutódlással – átalakul Bt-ből Kft-vé, akkor ezzel egy évre kizárja magát a támogatott körből, mivel nem lesz teljes évi az előző év beszámolója?
Válasz

Ebben az esetben a jogelőd és a jogutód társaság beszámolóit együtt kell vizsgálni, és ha a kettő együtt kiteszi a teljes naptári évet, akkor el lehet fogadni a vállalkozást.
 
A kezes mivel vállal kötelezettséget (vagyonával, keresetével, vagy mivel)?
Válasz

A készfizető kezes azt vállalja, hogy a bank első felszólítására fizet az adós helyett. Amennyiben sem az adós, sem a kezes nem fizet, a hitelező jogosult végrehajtást kezdeményezni mindkettőjük ellen.
 
Ha a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel fő szabály szerint nem ingatlanfedezetes hitel, miért kell feltüntetni a kezes (egyéni vállalkozó) ingatlanát?
Válasz

Az ügyfélminősítés során ez egy a Bankok által figyelembe vett szubjektív szempont. Növeli az ügyfél hitelképességét, ha a kezesnek van vagyona, pl. rendelkezik ingatlannal. 50 MFt feletti összegű hiteligénylés feltétele egy az egyéni vállalkozó vagy az ügylet kezese min. 50 %-os tulajdonában lévő ingatlan (az ingatlan biztosítékként nem kerül bevonásra). Az ingatlan meglétéről és adatairól az Ügyfél nyilatkozik, melyet a Bank jogosult ellenőrizni. 25 MFt feletti hitelkérelem esetén a Bank egyedi döntése szerint a hitel jóváhagyását ingatlanfedezethez kötheti.
A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel hosszabbításának/felülvizsgálatának jóváhagyásakor a díjak ugyanúgy ismétlődnek?
Válasz

Igen
 
Ha egy Ügyfél párhuzamosan több Konstrukcióban szeretne részt venni, pl.: Széchenyi Kártyát és Beruházási Hitelt is szeretne, akkor ezeket ugyanazon hitelintézetnél kell igényelnie?
Válasz

Nem
 
Van-e arra lehetőség, hogy egy vállalkozás párhuzamosan rendelkezzen Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, Beruházási Hitel és Széchenyi Forgóeszközhitel Konstrukcióval?
Válasz

Igen, amennyiben megfelel az Üzletszabályzatban meghatározott részvételi feltételeknek, és az Ügyfél által választott hitelintézet(ek) jóváhagyja/ják a hitelkérelmeket.
 
Mi az a „BUBOR” és milyen mértékű?
Válasz

Azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg, és a Reuters monitor "BUBOR" oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) BUBOR-ként megjelenik. Rövidebben: A bankok forint hitelezéseinek elsődlegesen alkalmazott kamatbázisa a hazai piacon.
Hivatalos BUBOR fixingek elérhetőek: www.mnb.hu
 
Fuvarozó cég üzemanyag vásárlására fordíthatja-e a Széchenyi Forgóeszközhitelt?
Válasz

Igen
 
Üzletrész megvásárlására fordítható-e a Széchenyi Beruházási Hitel?
Válasz

Nem, mert befektetett pénzügyi eszköz nem finanszírozható a hitelből.
 
Egy Ügyfél Széchenyi Beruházási Hitelt szeretne igénybe venni, szálláshely-kapacitás bővítésére és szolgáltatás-fejlesztése céljára. A projekt saját beruházás keretében kerülne megvalósításra, jelent-e ez utóbbi kizáró okot?
Válasz

Nem
 
Fuvarozó vállalkozás garázs-épületet vásárolna a Széchenyi Beruházási Hitelből. Van-e erre lehetősége?
Válasz

Igen
 
Fuvarozó vállalkozás teherszállító gépjármű parkja bővítésére igényelhet-e Széchenyi Beruházási Hitelt?
Válasz

Nem, mert fuvarozó vállalkozások nem fordíthatják a hitelösszeget teherszállító járművek megvásárlására.
 
Egy egyéni cég rendezvényszervezéssel foglalkozik, ez a fő tevékenysége. Szeretne megvenni egy kis teherautót, mellyel a szükséges kellékeket szállíthatja az adott programokra. Igénybe veheti-e erre a célra a Széchenyi Beruházási Hitelt?
Válasz

Igen
 
Egy turizmussal foglalkozó egyéni vállalkozó megvásárolhatja-e nővére balatoni ingatlanját abból a célból, hogy ott panziót építsen?
Válasz

Igen
 
Igényelhet-e Széchenyi Beruházási Hitelt az előző vállalkozó akkor, ha a kérdéses ingatlanon biogazdálkodást kíván folytatni?
Válasz

Nem. Ennek indoka, hogy Széchenyi Kártya Program hiteltípusai révén az ügyfelek egyúttal de minimis típusú állami támogatást kapnak, a vonatkozó jogszabályok értelmében ezen támogatástípus igénybevételére vonatkozó feltételeket is vizsgálni szükséges a Széchenyi Kártya Program hiteltípusainak igénylésekor. A támogatás (azaz az igényelt hitel) nem vehető igénybe többek között növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás ill. halászat, halgazdálkodáshoz (TEÁOR 01, 02, 03) kapcsolódó tevékenységekhez.
 
Lehet-e a Széchenyi Beruházási Hitel célja szoftverek beszerzése?
Válasz

Igen, mivel a szoftver az immateriális javak körébe tartozik (nem tárgyi eszköznek, hanem szellemi terméknek minősül), melyre fordítható a Széchenyi Beruházási Hitel.
Van-e lehetőség arra, hogy a Széchenyi Beruházási Hitelt forgóeszköz finanszírozására fordítsa a vállalkozás?
Válasz

Csak a hitelösszeg maximum 20%-a fordítható forgóeszköz beszerzésére, és csak olyan forgóeszköz finanszírozható, mely kapcsolódik a beruházáshoz.
Ha a vállalkozásnak nagyobb forgóeszköz igénye van, javasoljuk inkább a Széchenyi Beruházási Hitel és a Széchenyi Forgóeszközhitel kombinációját.
 
Lehet-e a Széchenyi Beruházási Hitelből ingatlanhoz kapcsolódó bérleti jogot megvásárolni?
Válasz

Igen, amennyiben az kapcsolódik a beruházás tervezett céljához vagy a vállalkozás tevékenységéhez, továbbá nem kapcsolt vállalkozástól, vagy az igénylő cég tulajdonosától kerülne megvételre.
 
Meddig van lehetősége a vállalkozásnak a Széchenyi Forgóeszközhitel összegét lehívni?
Válasz

A rendelkezési idő alatt van lehetősége a vállalkozásnak a hitel lehívására, mely egy éves futamidejű ügyletek esetén maximum 3, éven túli futamidejű ügyletek esetében maximum 6 hónap lehet.
Benyújtható-e olyan számla a Forgóeszközhitel lehívásához, mely nem forintban tartalmazza az összegeket?
Válasz

A termékfeltételek nem tiltják, azonban a számlával kapcsolatos konkrét információval a finanszírozó bank tud szolgálni. Jelenlegi információink alapján a bankok többsége a gyakorlatban is befogad olyan számlát, mely nem forintról szól.
 
Milyen igények kielégítésére alkalmas első sorban a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel?
Válasz

Ez a Konstrukció főleg az esetleges likviditási problémák áthidalására szolgál, rugalmas segítséget jelent a vállalkozás napi pénzügyeinek intézéséhez.
A hitelkerethez a cég – a bankkártyával is – bármikor hozzájuthat, nincs negyedévente tőketörlesztési kötelezettség, az egy éves futamidő lejáratkor az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek teljesülése esetén további egy évre automatikusan meghosszabbodhat.
 
A vállalkozás számára mikor előnyösebb inkább a Széchenyi Forgóeszközhitel, mint a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel és miért?
Válasz

Az, hogy melyik Konstrukció szolgálná jobban a vállalkozás gazdálkodását, mindig az egyedi körülményektől, és a felhasználási céltól függ.
A Széchenyi Forgóeszközhitel elsősorban azoknak a vállalkozásoknak ajánlott, akik hozzávetőlegesen előre tudják azt, hogy milyen és mennyi készletigényük lesz a közeljövőben, vagy akik taktikai készletbeszerzést szeretnének végrehajtani.
Szintén optimális ez a Konstrukció a szezonális készletigénnyel rendelkezők számára.
Ennek indokai, hogy a futamidő akár három év is lehet, így elkerülhető annak kockázata, hogy az első év végén esetleg nem, vagy nem azonos összeggel kerül jóváhagyásra a meghosszabbítási kérelem, mint a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel esetében.
Előnyként jelentkezik az is, hogy a forgóeszköznél a finanszírozás alapja a számlával igazolt vételár, hiszen emiatt alacsonyabb kockázatot jelenthet ez a Konstrukció a hitelintézeteknek, így elképzelhető, hogy magasabb összeget is jóváhagynak, mint más Konstrukció esetében. E mellett a hitelösszeg rugalmas, hiszen 100ezer forintonként változik, ugyanígy a hónapokban meghatározható futamidő a rugalmasság mellett egyben a tervezhetőséget, kalkulálhatóságot segíti.
A Széchenyi Forgóeszközhitel tehát tipikus „forgóeszközhitel”.
 
Mi a „beruházás” és mire lehet használni a Széchenyi Beruházási Hitelt?
Válasz

A beruházás számviteli értelmezése a tárgyi eszköz beszerzésével, létesítésével, előállításával kapcsolatos tevékenységhez kötődik, amely tevékenység a beruházási döntés előkészítésétől a tárgyi eszköz üzembe helyezéséig tart. A beruházás során megvalósuló tárgyi eszközök azok az anyagi eszközök (telek, telkesítés, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés stb.), tenyészállatok, amelyek tartósan, legalább egy éven túl szolgálják - közvetlenül vagy közvetett módon - a vállalkozó tevékenységét.
Beruházásnak minősül a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzá kapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel-igénybevételt is). Beruházásnak tekintendő a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.
A Széchenyi Beruházási Hitelből egyaránt finanszírozhatóak tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése, illetve saját előállítás keretében megvalósított beruházások is az alábbiak szerint: ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése (amennyiben a beruházás tárgya egyértelműen kapcsolódik a vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt tevékenységéhez), új vagy használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése (amennyiben a beruházás tárgya egyértelműen kapcsolódik a vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt tevékenységéhez); A beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzés.
A kölcsön ÁFA finanszírozásra (amennyiben ÁFA visszaigénylésre jogosult), ill. hitelkiváltásra, valamint kapcsolt vállalkozástól és a hiteligénylő vállalkozás közvetett vagy közvetlen tulajdonosaitól és ezen személyek közeli hozzátartozóitól történő eszközvásárlásra nem fordítható.
 
Mi az a „tárgyi eszköz”?
Válasz

A tárgyi eszközök a vállalkozások azon anyagi jellegű (materiális) vagyontárgyai (eszközei), amelyek tartósan (egy évnél tovább) és jellemzően több termelési cikluson keresztül közvetlenül, vagy közvetett módon szolgálják az üzleti tevékenységet, továbbá számvitelileg itt kerül kimutatásra az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegek összege, a beruházások értéke, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítése is.
A tárgyi eszközök rendeltetése többnyire állandó, a használat során alakjukat nem változtatják, viszont értéküket elveszítik (amortizálódnak).
Tárgyi eszköz kategóriák:
- Ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
- Földterület
- Termőföld
- Telek, telkesítés
- Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok: a földhasználat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó - jogszabályban nevesített - hozzájárulások, díjak (víziközműfejlesztési hozzájárulás, villamos energia hálózati csatlakozási díj, gázhálózati csatlakozási díj megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok)
- Műszaki gépek, berendezések, járművek
- Egyéb berendezések, gépek, járművek
- Tenyészállatok (mezőgazdasági vállalkozások esetén használandó kategória – Széchenyi Kártya Program keretén belül nem finanszírozható)
- Beruházások, felújítások
Mi az a likviditás?
Válasz

Röviden: „bármikori fizetőképesség”.
Statikus jellemző, egy vállalkozás adott időpillanatban fennálló fizetőképességét jelenti.
 
Mit tekinthetünk forgóeszköznek, készletnek, illetve milyen célra használható a Széchenyi Forgóeszközhitel?
Válasz

Azokat az eszközöket, melyek várhatóan max. egy évig szolgálják a vállalkozás tevékenységét (készletek), valamint ide tartoznak számviteli szempontból a követelések, rövid lejáratra kapott értékpapírok és pénzeszközök.
Széchenyi Forgóeszközhitelből alapvetően csak a készletek és a vállalkozás által igénybe vett szolgáltatások finanszírozhatóak. Nem kerülhet finanszírozásra Széchenyi Kártya Program keretein belül a mezőgazdasági vállalkozások növendék, hízó- és egyéb állatok beszerzése.
Készletek fogalma: olyan forgóeszközök, amelyek a vállalkozás tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgálják, rendszerint egyetlen tevékenységi folyamatban vesznek részt, általában az eredeti megjelenési formájukat elveszítik, vagy változatlan állapotban maradnak, de az értékük változhat.
Készletek közé tartozhatnak:
- Vásárolt készletek, azaz mindaz az eszköz, amelyeket nem a gazdálkodó állít elő, hanem azok külső, idegen forrásból kerülnek a gazdálkodó birtokába.
Számviteli szempontból a típusai:
- Anyagok (alapanyagok, segédanyagok, amelyek az előállítandó termék gyártásához, előállításához elengedhetetlenek)
- Áruk: a vállalkozás tulajdonát képező, általában változatlan állapotban továbbértékesítési céljából beszerzett termékek, valamint saját előállítású - saját kereskedelmi egységbe kiszállított - termékek. Ide kell sorolni a közvetített szolgáltatásokat is.
- Készletre adott előlegek

- Saját előállítású készletek, azok az eszközök, amelyeket maga a gazdálkodó állít elő a termelése során. A saját termelésű készletekhez soroljuk a befejezetlen termelést, a félkész-terméket,a késztermékeket, a növendék,- hízó- és egyéb állatokat (tenyészállatokat nem ide, hanem tárgyi eszközbe kell sorolni).
 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!