Agrár Széchenyi Kártya – Sertéstartást, illetve fás szárú gyümölcstermesztést támogató ASZK

 

A 37/2018. (XII.10.) AM rendelet alapján az ASZK Konstrukció keretében 2019. január 1. és 2019. december 31. között hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, a fagyok miatt terméskiesést elszenvedő  fás szárú gyümölcstermesztők, valamint a kedvezőtlen piaci helyzetből adódó jövedelem kieséssel érintett sertéstenyésztő mezőgazdasági Vállalkozások kompenzálására a rendeletben meghatározott területek nagyságától, illetve a figyelembe vehető sertés számos állategységtől függően Agrár Széchenyi Kártya hitelük teljes vagy meghatározott részösszegére további csekély összegű támogatásra jogosultak (elegendő szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret rendelkezésre állása esetén).

A Rendelet alapján – a „sertéstartást támogató”ASZK jogosultsági feltételeknek megfelelő -  a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által üzemeltetett webENAR felületről letöltött, saját tenyészetre vonatkozó átlagos állategységben kifejezett sertésállományról szóló igazolás szerint állategységenként legfeljebb 500 ezer Ft, a „fás szárú gyümölcstermesztést támogató” jogosultsági feltételeknek megfelelő -  a 2018. év vonatkozásában benyújtott „Egységes kérelem” ügyfél- és iratazonosító adatait összesítő, valamint az egységes kérelem “10 Területek összesítése hasznosítási adatok szerint” elnevezésű adatlapjain szereplő földterületeik után hektáronként legfeljebb 1 millió Ft igénybevett hitelig a következő magasabb összegű támogatásokban részesülhetnek a hitelcél szerinti tevékenység alapján mezőgazdasági csekély összegű keretük terhére az alábbi díjtételek vonatkozásában:

 

a) 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére (tehát az érintett ügyfelek a konstrukcióhoz kapcsolódó 4% kamattámogatáson felüli kamatrészre vonatkozóan is kapnak kamattámogatást),

b) 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére (azaz az eddig biztosított 0,75% kezesi díjtámogatáson felüli kezesi díjrészt is igénybe vehetik támogatásként az arra jogosult vállalkozások),

c) teljes kezelési költségtámogatás a hitel teljes futamidejére,

d) a regisztrációs díj, fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, egyszeri szerződéskötési díj, egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj együttes összegének 100%-ra vonatkozó költségtámogatás.

A fenti a)-c) pontok szerinti pótlólagos támogatásokat a finanszírozó hitelintézet hívja le a Magyar Államkincstártól (MÁK) az ügyfelek részére, míg a d) pont szerinti magasabb összegű költségtámogatásokat az érintett, arra jogosult vállalkozásoknak közvetlenül a MÁK-nál kell majd igényelniük (a MÁK honlapján közzétételre kerülő nyomtatványon, a vonatkozó Közleményben leírt módon és határidőkben).

Amennyiben Önnek még nincs Agrár Széchenyi Kártyája, de érdekli vállalkozását egy kedvezményes feltételrendszerű, akár teljesen kamat-, díj-és költségmentes, legfeljebb három éves futamidejű folyószámlahitel igénybevételének a lehetősége, úgy kérjük, hogy a hitelkérelmi dokumentáció összeállítása előtt forduljon a területileg illetékes Regisztráló Irodáink valamelyikéhez, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a kérelem benyújtásával kapcsolatos további információkkal.

Részletes információk az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 5. számú függelékében.

 

 

 


 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!