Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció keretében a viharkár által sújtott agrárvállalkozások is teljes támogatásban részesülhetnek 

JELENLEG NEM IGÉNYELHETŐ

Az 66/2017. (XII.22.)  FM rendelet alapján az ASZK Konstrukció keretében a rendelet hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező,2017 októberében viharkárt szenvedett, fóliás termelést alkalmazó mezőgazdasági Vállalkozásoka fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására a rendeletben meghatározott területük nagyságától függően Agrár Széchenyi Kártya hitelük teljes vagy meghatározott részösszegére további csekély összegű támogatásra jogosultak (elegendő szabad csekély összegű támogatási keret rendelkezésre állása esetén).

A Rendelet alapján – a „fóliakáros” jogosultsági feltételeknek[1]megfelelő - Vállalkozások a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kiállított igazoláson szereplő „fóliás termesztésű” minősítésű földterületeikés az„Egységes kérelemben” feltüntetett „ültetvény”, ésföldterületeik[2] után hektáronként legfeljebb 1 millió Ft igénybevett hitelig a következő magasabb összegű támogatásokban részesülhetnek a hitelcél szerinti tevékenység alapján meghatározott jogcímű szabad keretük terhére a 2017. december 23-át követően esedékessé váló alábbi díjtételek vonatkozásában:

a) 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére (tehát az érintett ügyfelek a konstrukcióhoz kapcsolódó 4% kamattámogatáson felüli kamatrészre vonatkozóan is kapnak kamattámogatást),

b) 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére (azaz az eddig biztosított 0,75% kezesi díjtámogatáson felüli kezesi díjrészt is igénybe vehetik támogatásként az arra jogosult vállalkozások),

c) teljes kezelési költségtámogatás a hitel teljes futamidejére,

d) a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett kártyadíj/bírálati díj/keretbeállítási jutalék, ill. esetlegesen a szerződéskötési díj együttes összegének 100%-ra vonatkozó költségtámogatás.

A fenti a)-c) pontok szerinti pótlólagos támogatásokat a finanszírozó hitelintézet hívja le a Magyar Államkincstártól (MÁK) az ügyfelek részére, míg a d) pont szerinti magasabb összegű költségtámogatásokat az érintett, arra jogosult vállalkozásoknak közvetlenül a MÁK-nál kell majd igényelniük (a MÁK honlapján közzétételre kerülő nyomtatványon, a vonatkozó Közleményben leírt módon és határidőkben).

Amennyiben Önnek még nincs Agrár Széchenyi Kártyája, de érdekli vállalkozását egy kedvezményes feltételrendszerű, akár teljesen kamat-, díj-és költségmentes, legfeljebb három éves futamidejű folyószámlahitel igénybevételének a lehetősége, úgy kérjük, hogy a hitelkérelmi dokumentáció összeállítása előtt forduljon a területileg illetékes Regisztráló Irodáink valamelyikéhez, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a kérelem benyújtásával kapcsolatos további információkkal.

Részletes információk az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 4. számú függelékében.

 

 

[1]Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM Rendelet 2 § (8a) bekezdés c) pontja.

[2] Amennyiben „ültetvény” földterülettel is rendelkeznek, úgy a támogatások alapját képező jogosult területek nagyságának meghatározásakoraz ültetvény és a fóliás termesztésű terület hektárjai összeszámíthatók.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!