Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció keretében a kedvezőtlen időjárás által sújtott gazdálkodók teljes támogatásban részesülnek

JELENLEG NEM IGÉNYELHETŐ

A 25/2016. (IV.11.) és a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletek alapján az ASZK hitelprogram keretében 2016. június 30-ig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, kedvezőtlen időjárás miatt kárt szenvedett, a hivatkozott rendeletben nevesített településeken székhellyel/fiókteleppel/telephellyel rendelkező és ott a felsorolt tevékenységek valamelyikét végző vállalkozások további csekély összegű támogatásra jogosultak (elegendő szabad csekély összegű támogatási keret rendelkezésre állása esetén).

A rendelet alapján - fenti feltételeknek megfelelő - ASZK-s ügyfelek a következő magasabb összegű támogatásokban részesülhetnek a hitelcél szerinti tevékenység alapján meghatározott jogcímű szabad keretük terhére:

a)  a 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetések tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére (tehát az érintett ügyfelek a konstrukcióhoz kapcsolódó 4% kamattámogatáson felüli kamatrészre vonatkozóan is kapnak kamattámogatást),

b)  a 2015. április 30-át követően esedékes kezességi díjak tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére (azaz az eddig biztosított 0,75 %- kezesi díjtámogatáson felüli kezesi díjrészt is igénybe vehetik támogatásként az arra jogosult vállalkozások),

c)  a 2015. április 30-át követően esedékes kezelési költség vonatkozásában teljes kezelési költségtámogatás a hitel teljes futamidejére,

d)  a 2015. május 1. és 2016. június 30. között (a határnapokat beleértve) hatályba lépett hitelszerződések esetében a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett kártyadíj / bírálati díj / keretbeállítási jutalék, ill. esetlegesen a szerződéskötési díj együttes összegének 100%-ra vonatkozó költségtámogatás,

e)  a 2015. április 30-ig hatályba lépett hitelszerződések esetében a 2015. április 30-át követően esedékessé váló, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, egyszeri közjegyzői díj, a hitel hátralévő futamideje alatt esedékes kártyadíj / bírálati díj / keretbeállítási jutalék, ill. különdíj együttes összegének 100%-ra vonatkozó költségtámogatás.

A fenti a)-c) pontok szerinti pótlólagos támogatásokat a finanszírozó hitelintézet hívja le a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH) az ügyfelek részére, míg a d)-e) pontok szerinti magasabb összegű költségtámogatásokat az érintett, arra jogosult vállalkozásoknak közvetlenül az MVH-nál kell majd igényelniük (az MVH honlapján közzétételre kerülő nyomtatványon, az MVH 146/2015. (XII. 3.) számú közleményében leírt módon és határidőkben).

A vonatkozó FM rendeletek hatálybalépésekor már élő ASZK hitellel rendelkező és a magasabb összegű támogatásra a tevékenység, székhely/fióktelep/telephely, valamint rendelkezésre álló szabad keret alapján jogosult érintett ügyfeleknek ezen támogatások igénybevételéhezlegkésőbb 2016. augusztus 31-ig a KAVOSZ Zrt. részére nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy a magasabb összegű támogatást igénybe kívánják venni (adott jogcímű szabad keretük terhére). A magasabb összegű támogatásra jogosult, jelenleg is hatályos ASZK hitelszerződéssel rendelkező vállalkozásokkal a KAVOSZ Zrt., illetve a Regisztráló Irodák munkatársai közvetlenül is felveszik a kapcsolat a vállalkozások részletes tájékoztatása, illetve a további teendők egyeztetése érdekében.

Amennyiben Önnek még nincs Agrár Széchenyi Kártyája, de érdekli vállalkozását egy kedvezményes feltételrendszerű, akár teljesen kamat-, díj-és költségmentes, legfeljebb három éves futamidejű folyószámlahitel igénybevételének a lehetősége, úgy kérjük, hogy a hitelkérelmi dokumentáció összeállítása előtt forduljon a területileg illetékes Regisztráló Irodáink valamelyikéhez, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a kérelem benyújtásával kapcsolatos további információkkal.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!