Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció keretében a fagy-és jégkár által sújtott agrárvállalkozások is teljes támogatásban részesülhetnek (ún. „jégkár2”)

 JELENLEG NEM IGÉNYELHETŐ

A 39/2011 (V.18.) VM rendelet alapján az ASZK Konstrukció ún. jégkár2 termékaltípusa keretében 2017. augusztus 8. és 2018. május 31. között hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, a hivatkozott rendeletben nevesített településeken székhellyel/fiókteleppel/telephellyel rendelkező vállalkozások ültetvény földterületük nagyságától függően Agrár Széchenyi Kártya hitelük teljes vagy meghatározott részösszegére további csekély összegű támogatásra jogosultak (elegendő szabad csekély összegű támogatási keret rendelkezésre állása esetén).

A Rendelet alapján - a „jégkár2” jogosultsági feltételeknek[1] megfelelő - Vállalkozások „ültetvény” minősítésű földterületeik után hektáronként legfeljebb 1 millió Ft igénybevett hitelig a következő magasabb összegű támogatásokban részesülhetnek a hitelcél szerinti tevékenység alapján meghatározott jogcímű szabad keretük terhére az alábbi díjtételek vonatkozásában:

a) 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére (tehát az érintett ügyfelek a konstrukcióhoz kapcsolódó 4% kamattámogatáson felüli kamatrészre vonatkozóan is kapnak kamattámogatást),

b) 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére (azaz az eddig biztosított 0,75% kezességi díjtámogatáson felüli kezességi díjrészt is igénybe vehetik támogatásként az arra jogosult vállalkozások),

c) teljes kezelési költségtámogatás a hitel teljes futamidejére,

d) a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj, ill. esetlegesen a szerződéskötési díj együttes összegének 100%-ra vonatkozó költségtámogatás.

A fenti a)-c) pontok szerinti pótlólagos támogatásokat a finanszírozó hitelintézet hívja le a Magyar Államkincstártól (MÁK) az ügyfelek részére, míg a d) pont szerinti magasabb összegű költségtámogatásokat az érintett, arra jogosult vállalkozásoknak közvetlenül a MÁK-nál kell majd igényelniük (a MÁK honlapján közzétételre kerülő nyomtatványon, a vonatkozó Közleményben leírt módon és határidőkben).

Amennyiben érdekli vállalkozását egy kedvezményes feltételrendszerű, akár teljesen kamat-, díj-és költségmentes, legfeljebb három éves futamidejű Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel igénybevételének a lehetősége, úgy kérjük, hogy a jogosultsági feltételeknek való megfelelés egyeztetése céljából a hitelkérelmi dokumentáció összeállítása előtt forduljon a területileg illetékes Regisztráló Irodáink valamelyikéhez, ahol munkatársaink további információkkal készséggel állnak rendelkezésére .

Részletes információk az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 1. számú függelékében.

 

 


[1] Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM Rendelet2 § (8a) bekezdés C) pontja.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!