Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció keretében a tej- és sertéságazat vállalkozásai is teljes támogatásban részesülhetnek

JELENLEG NEM IGÉNYELHETŐ

A 66/2016. (X.12.) FM rendelet alapján a tejhasznú tehéntartással, illetve sertéstartással foglalkozó vállalkozások részére a Földművelésügyi Minisztérium kamat-és költségmentes hitelt biztosít az ún. átmeneti támogatású Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció (ASZK) keretében.

Az átmeneti támogatás mértéke
a)    100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére;
b)    100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes időtartamára;
c)    teljes kezelési költségtámogatás a hitel teljes futamidejére,
d)    a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj (a továbbiakban együtt: kezelési költségen kívüli költség) együttes összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás.

A fenti a)-c) pontok szerinti támogatásokat a finanszírozó hitelintézet teljes körűen megelőlegezi a vállalkozások számára és le is hívja a támogatásokat a Magyar Államkincstártól (MÁK) az ügyfelek részére, míg a d) pont szerinti magasabb összegű költségtámogatásokat az érintett, arra jogosult vállalkozásoknak közvetlenül a MÁK-nál kell igényelniük (a MÁK honlapján közzétételre kerülő nyomtatványon, a vonatkozó Közleményben leírt módon és határidőkben).

Az átmeneti támogatású ASZK Folyószámlahitel futamideje 1 év, összege az adott vállalkozás által tartott tejhasznú tehén és sertés állategységenként legfeljebb 500 ezer forint, összesen maximum 50 millió forint lehet vállalkozásonként.
Az „átmeneti támogatású” ASZK-hoz igénybevett támogatások nem terhelik a vállalkozások csekély összegű támogatási keretét, azok más támogatási jogcím hatálya alá tartozó támogatásnak minősülnek (ezt a Vállalkozásonkénti 15 000 EUR összegű újonnan nyílt támogatási keretet csak az ASZK Folyószámlahitel keretében lehet igénybe venni).

Meglévő ASZK-val, illetve Széchenyi Kártyával (SZK) rendelkező ügyfél is nyújthat be „átmeneti támogatású” ASZK-ra vonatkozó hitelkérelmet (amennyiben meglévő hitele ugyanazon hitelintézetben van, mint ahol most az átmeneti ASZK-t igényli), ha megfelel a feltételeknek, de az új hitelkeretből vissza kell fizetni a korábbi ASZK/SZK hiteltartozást.

Amennyiben vállalkozása tejhasznú tehéntartással, illetve sertéstartással foglalkozik és érdekli Önöket egy kedvezményes feltételrendszerű, teljesen kamat-, díj-és költségmentes, egy éves futamidejű folyószámlahitel igénybevételének a lehetősége, úgy kérjük, hogy a hitelkérelmi dokumentáció összeállítása előtt forduljon a területileg illetékes Regisztráló Irodáink valamelyikéhez, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a kérelem benyújtásával kapcsolatos további információkkal. A hitelkérelem benyújtására ebben a Konstrukcióban legkésőbb 2017. június 30-ig van lehetőség.

Részletes információk az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 2. számú függelékében találhatók.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!