Zajlik az Útdíj hitelkérelmek befogadása és feldolgozása

Budapest, 2013. 08. 21. - A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. múlt hét végén megkezdte az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíj finanszírozását szolgáló Útdíj hitelkérelmek befogadását. A fuvarozó vállalkozások az igényléseket az ország több mint 70 pontján; a KAVOSZ, a VOSZ és a Területi Kereskedelmi és Iparkamarák regisztráló irodáiban nyújthatják be

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt-nél regisztrált kis-és középvállalkozások az általuk üzemeltett, útdíj fizetésre kötelezett gépjárművekre, járművenként maximum 1 millió forintos, rulírozó jellegű - azaz visszafizetés esetén ismételten, akár többször is igénybe vehető - forgóeszközhitelt igényelhetnek az Útdíj Hitelprogram keretében. A konstrukció segít áthidalni az úthasználat előtt fizetendő útdíj, és az akár 90 nappal később befolyó fuvardíj megérkezéséig tartó, likviditási nehézségeket okozó időszakot. A hitel kizárólag az útdíj finanszírozására használható fel oly módon, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. az ügyfél megbízása szerinti összeget az Útdíj Hitelből átutalja az ügyfél Állami Autópálya Kezelő Zrt-nél nyilvántartott folyószámlájára, ezzel feltöltve annak egyenlegét. A hitelhez olyan devizabelföldi, mikro-, kis- és középvállalkozások juthatnak hozzá, amelyeknek nincs lejárt hitel- és köztartozásuk, megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, nem állnak csőd-, felszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt, nem számítanak tartósan veszteségesnek, valamint megfelelnek az Útdíj Hitelprogram Általános Szerződési Feltételekben foglalt egyéb feltételeknek. A hitelkonstrukcióhoz az állam 4% kamattámogatást biztosít, melynek köszönhetően az vállalkozások által fizetendő nettó kamat csupán 1 havi BUBOR+ 1,5% (jelenleg 5,5%). A hitel futamideje egy év, amely a futamidő végén meghosszabbítható. A hitel fedezetéül az állam 80 %-os mértékű készfizető kezességvállalásán túl, a hitelösszeg 20%-a, valamint 3 havi kamat együttes összegével megegyező mértékű óvadék szolgál, mely utóbbi akár a hitelkeret terhére is elhelyezhető az ügyfél által választott pénzintézetnél. A konstrukcióra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és annak mellékletét képező Útdíj Hitelprogram Hirdetménye, amely tartalmazza a mindenkori kondíciókat, megtalálhatóak a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. honlapján, a www.kavoszvf.hu oldalon. Az igényléseket befogadó regisztráló irodák címe, telefonszáma szintén innen érhető el. A hitelkérelmek benyújtásához előzetes időpont egyeztetés szükséges. Az irodákban dolgozó kollégák segítenek a honlapon közzétett hitelkérelmi adatlapok kitöltésében.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!