Egymilliárd forintnyi uniós támogatás magyar kkv-k exporttámogatásáraA Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Professzionális felkészítés a tudatos külpiacra lépéshez kkv-k számára” című (GINOP-1.3.7-19) felhívás.

A felhívás célja a hazai kkv-k nemzetközi piacon való megjelenésének előkészítése, támogatása, a konkrét promóciós tevékenység támogatása mellett, célzott, cégre szabott tanácsadással, képzéssel és egyéni felkészítéssel.A kiemelt felhívásra aHEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.nyújthat be támogatási kérelmet.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint; a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy:

 • hozzájárul a hazai kkv-k nemzetközi versenyképességének növeléséhez, nemzetközi hálózatokba, valamint globális értékláncokba történő bekapcsolódásához;
 • konkrét promóciós tevékenység támogatása mellett, célzott, cégre szabott tanácsadással, képzéssel és egyéni felkészítéssel segíti a hazai kkv-k nemzetközi piacon való megjelenésének előkészítését, támogatását, szélesítve ezzel az exportképes vállalkozások körét;
 • kidolgozza az exportképes vállalkozások azonosításához szükséges minősítési és monitoring rendszert; továbbá
 • kidolgoz a kkv-k részére egy önminősítésre alkalmas „export érettségi felmérési rendszert”.

A felhívás a Nemzeti Exportstratégia céljai eléréséhez kíván hozzáárulni. A stratéga kiemelt célkitűzése, hogy 2030-ra a hazai tulajdonú vállalatok export részesedése 50 százalékkal növekedjen. További célok:

 • a kkv-k exporton belüli részarányának 50 százalékkal történő emelése 2030-ig.
 • az export nagyfokú földrajzi koncentrációjából fakadó kitettség csökkentése, az EU-n kívüli export részarányának 25 százalékra emelése 2030-ig.
 • a hazai kkv-k bekapcsolódásának előmozdítása a nemzetközi vállalatok globális értékláncába.
 • Közép-európai összehasonlításban a leggyorsabb és leginkább a piaci igényekre szabott exportfinanszírozási rendszer kialakítása.
 • nemzetköz piacon elismert magyar brandek felépítése.

A felhívás célcsoportjába tartoznak

 • a „GINOP-1.1.4-16 Magyar Multi Program I. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások azonosítása, felmérése, motiválása, fejlesztési igényeik meghatározása” című kiemelt projekt keretében azonosított hazai, konvergencia régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások,valamint
 • a konvergencia-régiókban székhellyel vagy telephellyel rendelkező, még nem vagy csak esetileg exportáló, ugyanakkor exportképes saját termékkel vagy szolgáltatással rendelkező mikro, kis- és középvállalkozások, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!