Kkv-k figyelem, milliárdokra lehet pályázni!Magasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozására 7 milliárd forintos, technológiai modernizáció támogatására 2 milliárd forintos keret áll rendelkezésre.

A kkv-szektor versenyképességét és termelékenységét támogató Út a jövőbe program keretében 5 milliárd forintra pályázhatnak a „magasabb hozzáadott értékű munkahelyek” létrehozását tervező kkv-k.

A támogatás többek között új eszközök beszerzésére, új technológiák kialakításához köthető ingatlan-beruházásra, de szellemi termékekre is igénybe vehető. A sikeres pályázóknak három vállalást is alá kell írniuk: (i) megtartják a meglévő munkavállalói létszámukat, (ii) három éven keresztül minimum 10 százalékkal emelik a béreket (évente!)és(iii) képzéseket szerveznek az alkalmazottaiknak.

A pályázat már él; az igényelhető összeg 10–150 millió forint, de hátrányos helyzetű térségben megvalósuló beruházás esetén akár 200 millió forint is lehet. A felhívás itt érhető el.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása”című (GINOP-1.2.10-19) felhívás, amelynek célcsoportjába azon mikro-, kis- és középvállalkozások tartoznak, amelyek „hozzáadottérték-növekedési vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik. A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.”

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint; a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50–400 db. Egy pályázó 5–40 millió forint támogatásban részesülhet. A támogatás visszatérítendő, de – az itt elérhető felhívásban foglalt feltételek részleges vagy teljes körű teljesülése esetén – részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

A támogatási kérelmeket2019. november 21-től lehet benyújtani.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!