EREDETIBEN CSATOLANDÓ IRATOK:

Amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú adóigazolás eredeti példánya, mely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs lejárt adótartozása és az adózó kérelmére tartalmazza továbbá a társasági adóbevallás vagy EVA bevallás/KATA nyilatkozat Üzletszabályzat melléklete szerinti adatait

EREDETIBEN BEMUTATANDÓ ÉS MÁSOLATBAN CSATOLANDÓ IRATOK:

  1. Az Egyéni Vállalkozó személyazonosító okiratai, adókártyája
  2. A vállalkozói nyilvántartásban való szereplést igazoló dokumentum vagy vállalkozói igazolvány vagy egyéb vállalkozás végzésére jogosító igazolvány
  3. Személyi jövedelemadó, EVA bevallás vagy KATA nyilatkozat az utolsó két lezárt, teljes üzleti évről (amennyiben van 2 év, ill. ha az kötelező)
  4. Magánszemély készfizető kezesek személyazonosító okmányai (személyi-, lakcím- és adóigazolvány)
  5. Érdekvédelmi vagy Társult szervezeti tagság esetén a Szervezet igazolása, mely tanúsítja, hogy a Vállalkozás a Szervezet tagja és nincs tagdíjhátralék
  6. Egyszerűsített Üzleti Terv
  7. Ingatlan építés, felújítás esetén: költségvetés(i terv) eredeti példánya, építési engedély (ha szükséges, és van) eredetiben bemutatott, másolatban csatolt példánya
  8. A hitelből megvásárolni kívánt vagyontárgyak listája (és a rájuk vonatkozó árajánlat vagy egyéb, értéküket alátámasztó dokumentum, előszerződések stb.