06 1 302 0855

 

Széchenyi Kártya reklámfilm 2017

KAVOSZ cégbemutató HÍREK

FRISS HÍREK

2017. június 01

Krisán László: a megújult BKIK a fővárosi vállalkozók érdekeit érvényesíti - hirado.hu

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) új alapszabálya lehetővé teszi, hogy a gazdasági önkormányzat teljesen megújuljon, a fővárosi vállalkozások érdekeit érvényesítse, és visszaszerezze az elveszett bizalmat - mondta Krisán László, a BKIK elnöke a szervezet szerdai küldöttgyűlését követően az MTI-nek. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) szerdai küldöttgyűlése nyolcvannyolc támogató és egy tartózkodás mellett fogadta el az új alapszabályt. [T:4] - (05.31)

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM

2018. január 02

Részvétnyilvánítás


Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Urbán Zoltán, az Eximbank vezérigazgatójának halála miatt

A szomorú történtek mindannyiunkat mélyen megrendítettek.

Osztozunk a család, a barátok és a munkatársak fájdalmában.

 

Fájó szívvel búcsúzunk.

 

KAVOSZ Zrt.

PÁLYÁZATI HÍREK

2017. május 31

A Vidékfejlesztési Program aktuális hírei

videkfejlesztes

A Vidékfejlesztési Program pályázatainak aktuális híreit foglalja össze a Nemzeti Agrárkamara tájékoztatója, beleértve a május hónapban történt főbb módosításokat.Felhívjuk figyelmét az Adatkezelési tájékoztatónkra, valamint arra, hogy a Feliratkozás gombra történő kattintással hozzájárul a megadott személyes adatainak a tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. Az Adatkezelési tájékoztatót szükséges elfogadni a sikeres feliratkozáshoz.

 

Adatkezelési tájékoztató

(marketing célú adatkezeléshez kapcsolódóan)

 

I.     Általános tájékoztatás:

 

I.1. Bevezetés:

A KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) fő tevékenysége keretében jogszabály alapján működteti a Széchenyi Kártya Programot (a továbbiakban: Program), kezeli a Program valamennyi hiteltermékét. Ennek keretében a Programhoz kapcsolódó hitelintézetek és a támogató minisztérium megbízásából államilag támogatott hitelkonstrukciót működtet és közvetít a feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A KAVOSZ Zrt. jogosult továbbá hitelközvetítői és egyéb tevékenységei keretében szerződéses jogviszony(ok) alapján aktuális partnerei/megbízói termékeit és szolgáltatásait is közvetíteni, illetve ajánlani. A „Feliratkozás hírlevélre” menüpont (a továbbiakban: feliratkozás) során a KAVOSZ Zrt. személyes adatok (pl.: vezeték- és utónév) megadását is kéri, illetve ilyen adatok is megadásra kerülhetnek, amely adatokat a feliratkozást követően a KAVOSZ Zrt. kezel. A jelen dokumentum a feliratkozók által megadott személyes adatok kezeléséről ad közérthető tájékoztatást.

 

I.2. Vonatkozó jogszabályok:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. törvény

- a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,

 

I.3. Az adatkezeléssel kapcsolatos fontosabb fogalmak és azok rövid magyarázata a feliratkozás során megadott adatok, KAVOSZ Zrt. általi kezelésével összefüggésben:

Érintett:

Info tv. szerinti fogalom: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Magyarázat: az a természetes személy, aki a feliratkozás során megadja a nevét (vezeték – és utónév) és e-mail címét.

Személyes adat:

Info tv. szerinti fogalom: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Magyarázat: a feliratkozás során megadott vezetéknév, utónév és e-mail cím.

Hozzájárulás:

Info tv. szerinti fogalom: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Magyarázat: www.kavosz.hu (kkvforum.kavosz.hu) honlapon a „Feliratkozás hírlevélre” menüpontban a Feliratkozás hírlevélre kezdetű szövegrésznél a „Feliratkozás” gombra kattintással a feliratkozó megadja a hozzájárulását.

Adatkezelő:

Info tv. szerinti fogalom: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Magyarázat: a hírlevére történő feliratkozással összefüggésben a KAVOSZ Zrt. az adatkezelő.

Adatkezelés:

Info tv. szerinti fogalom: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Magyarázat: a KAVOSZ Zrt. azon tevékenysége, hogy a feliratkozás során megadott személyes adatokat összegyűjti és a megadott e-mail címekre üzletszerzés céljából DM levelet és/vagy hírlevelet küld ki az Érintett hozzájárulásának visszavonásig.

 

 

 

 

Adatfeldolgozó:

Info tv. szerinti fogalom: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Magyarázat: a KAVOSZ Zrt. marketing célú adatkezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

II.  A hírlevélre történő feliratkozás kapcsán megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás:

 

II.1. Az adatkezelő – KAVOSZ Zrt. gazdasági társaság - adatai:

Elnevezés: KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Rövidített név: KAVOSZ Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-046565

Székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. ”A” torony. ép. 1. em.

Levelezési cím: az előzőekben megjelölt székhely cím

E-mail cím: kavosz@kavosz.hu

Telefon: + 36 1 302-0855

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-95597/2016.

 

II.2. Az adatkezelés és célja

II.2.1. A KAVOSZ Zrt. a feliratkozás során megadott személyes adatokat összegyűjti és a megadott e-mail címekre üzletszerzés céljából DM levelet és/vagy hírlevelet küld ki, amelyben a saját vagy a partnerei termékeit és szolgáltatásait ajánlja az Érintett hozzájárulásának visszavonásig.

 

II.2.2. Az adatkezelés célja: marketing célú adatkezelés, amelynek keretében a KAVOSZ Zrt. a rendszerébe regisztrált Érintettetek számára üzletszerzés céljából termékeket és szolgáltatásokat ajánl (DM levél), valamint hírlevelet küld az alábbiak szerint:

-  a Program hiteltermékeinek ajánlása, termékinformációk küldése,

-  a Programon kívüli aktuális saját, partner- és szerződéses partnerek termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása,  

-  hírlevelek küldése (amelyek különösen, de nem kizárólagosan a Programra, a KAVOSZ Zrt.-re, annak tevékenységére, a kkv szektorra, az EU-s és hazai támogatásokra, pályázatokra vonatkoznak, illetve azzal kapcsolatosak)

 

II.2.3. Az adatkezelés alapja és időtartama:

II.2.3.1. Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás önkéntes. Az Érintett a Feliratkozás hírlevélre kezdetű szövegrésznél a „Feliratkozás” gombra történő kattintással a jelen dokumentumban foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulást megadja, amely az Inftv.5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásnak minősül, amely alapján a KAVOSZ Zrt. jogosulttá válik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezelésre.

 

II.2.3.2. A marketing célú adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig történik. Az Érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása a KAVOSZ Zrt. részére történő értesítéssel történhet az alábbi szerint:

-  postai úton a KAVOSZ Zrt. mindenkori székhely címére – jelenleg 1062 Budapest, Váci út 1-3. ”A” torony. ép. 1. em., vagy

-  vagy személyesen a KAVOSZ Zrt. mindenkori székhely címére – jelenleg 1062 Budapest, Váci út 1-3. ”A” torony. ép. 1. em., vagy

-  a kavosz@kavosz.hu e-mail címre megküldött értesítéssel.

 

II.4. A kezelt személyes adatok:

A feliratkozás során megadott személyes adatok - amelyek megadása a sikeres feliratkozáshoz kötelező - a következők:

-  név (vezeték- és utónév)

-  e-mail cím

 

II.5. Jogorvoslatok:

Amennyiben az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, kérése vagy esetleg panasza van azt a KAVOSZ Zrt. részére a II.3. pontban megadott módon van lehetősége megtenni. A személyes adatokra vonatkozó bármely kérdés, kérés vagy panasz megválaszolása az Érintett által megadott e-mail-címre történik. Bármely más kérdésre (pl. szolgáltatásaink igénybevételéről, annak menetéről, feltételeiről, technikai jellegű problémák megoldásáról) e-mail-en, telefonon vagy személyesen is adunk felvilágosítást.

 

Az Érintett kérelmezheti a KAVOSZ Zrt.-től, mint adatkezelőtől

-  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését, valamint

-  személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

 

 

A KAVOSZ Zrt. kifejezetten kéri az Érintetteket, hogy az adatkezelésre vonatkozó esetleges sérelem, illetve panaszukkal elsősorban hozzá, mint adatkezelőhöz forduljanak a sérelem/panasz mihamarabbi megoldása, mindkét fél részére megnyugtató rendezése érdekében.

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy jogsérelem esetén az alábbi fórumokhoz jogosultak fordulni:

-  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

     Posta cím:1530  Budapest, Pf.: 5.

                        Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

                        Telefon: +36 (1) 391-1400

                        Fax: +36 (1) 391-1410

                        URL: http://naih.hu

-  Az Érintett választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti - törvényszéknél per kezdeményezhető.

 

II.6. Az adatkezelési alapelvek érvényesülése:

-  A feliratkozás során megadott személyes adatokat a KAVOSZ Zrt. a hatályos magyar jogszabályok és ajánlások rendelkezéseinek betartásával, bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át és nem teszi megismerhetővé, nem hozza nyilvánosságra.

-  Az KAVOSZ Zrt. kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célból, az Érintettek hozzájárulásának megfelelően kezeli.

-  A kavosz.hu és a kkvforum.kavosz.hu oldalakon online megadott személyes adatokat kizárólag a KAVOSZ Zrt. kezeli, az adatok feldolgozása és kezelése során adatfeldolgozó vállalkozás szolgáltatásait nem vesszük igénybe.

-  A KAVOSZ Zrt. a személyes adatokat magyarországi szervereken tárolja és mindent megtesz annak érdekében, hogy annak használata technikailag is biztonságos legyen, illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá a személyes adatokhoz, ne tudják azokat megváltoztatni vagy törölni.

-  Az Érintett a feliratkozással elfogadja a rendszer használatának szabályait.

-  Az Érintett kötelezi magát arra, hogy a feliratkozás során kizárólag saját, illetve vállalkozása adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.

-  Az Érintett tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért az KAVOSZ Zrt. nem vállal felelősséget.

 

III. Záró rendelkezések:

 

A KAVOSZ Zrt. jogosult a jelen dokumentumot a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosítani. A hatályos dokumentumot a KAVOSZ Zrt. a honlapján - www.kavosz.hu (kkvforum.kavosz.hu) oldalon - a „Feliratkozás hírlevélre” menüpontnál teszi közzé.

 

Az űrlap teteje

Az űrlap alja

Az űrlap teteje